Čtvrtek

30. března 2023

Nyní

Zítra

Svátek má

Ivan Adamec: Pojďme k volbám a odstartujme změnu spolu!

7. 10. 2021 Komerční sdělení

page.Name
Jsou tady parlamentní volby do Poslanecké sněmovny PČR, kde se tvoří zákony a pravidla, jež ovlivňují téměř každou oblast našeho života.

Proto je nesmírně důležité, abychom všichni využili svého práva volit, které dnes možná považujeme za samozřejmost, ale je naopak naší velkou výsadou, za niž jsme v historii mnoho bojovali, a které bychom neměli opomíjet. Každý hlas může být tím rozhodujícím na misce vah naší budoucnosti.

V posledních letech se opakovaně stává, že spoléháme na jakési nové mesiáše, kteří nám slibují, jak pro nás a za nás zařídí, abychom se měli dobře. Ale tak to přeci není!

Politika je ale řemeslo jako každé jiné, které se musíte naučit. Můžete mít určité předpoklady, ale potřebujete také manažerské dovednosti, předchozí zkušenosti z nějakého oboru a chuť si to každý den odpracovat. Pokud se to naučíte dobře, můžete na tom všem stavět a mít prokazatelné výsledky. V opačném případě Vám zbydou jen neuskutečnitelné nápady a nesplněné populistické sliby. Kritizovat a slibovat umí každý, ale něco skutečně vykonat jenom ten, kdo dokáže víckrát vstát než padnout, umí věci dotahovat do konce a problémy řešit.

 

Za uplynulé období se nám v Královéhradeckém kraji podařilo jak na komunální, tak celokrajské úrovni mnohé, ale stále zůstává řada problémů, které je třeba dotáhnout či nově řešit. Já osobně se proto v dalším období chci zasadit o legislativní změny, které zpřehlední a zrychlí procesy výstavby liniových staveb (protože současně přijatá novela to nedokázala) – v našem kraji zejména dálnice D11 a D35, návazné páteřní komunikace a obchvaty měst, dále o systémové financování oprav silnic a modernizaci železnice. Zaměřím se také na nutné změny v sociální oblasti, které nás s ohledem na stárnutí populace čekají. Ale čekají nás také změny ve školství, kde je potřeba nastavit nový přístup k výuce, ředitelé škol se musí zabývat méně byrokracií a věnovat se zejména kvalitě výuky. Je třeba rozvíjet dlouhodobě opomíjené učňovské školství, zrevidovat rámce výukových programů a umožnit tak vzájemnou prostupnost škol. Máme před sebou velké výzvy k řešení klimatické a energetické situace, jejichž řešení bude velmi určující pro to, jaká bude kvalita našeho života a jaký odkaz tu po sobě dalším generacím zachováme.

Je nejvyšší čas spojit síly, zkušenosti a společné hodnoty k tomu, abychom dokázali spojit rozdělenou zemi. Protože bez toho nemůže nastat žádná změna, která by nás posunula k ekonomicky zdatnému a právnímu státu v duchu západních hodnot. My politici se o to musíme snažit ze všech svých sil a se vší odpovědností, ke které se zavazujeme již svou kandidaturou. Ale ne my za Vás – o Vás, ale jedině SPOLU s Vámi to můžeme dokázat!

Nenechte svůj hlas propadnout. Přijďte 8. a 9. října k volbám!