Neděle

22. května 2022

Nyní

10°

Zítra

14°

Svátek má

Kraj stále nemá koncepci nemocnic, staví domovy důchodců

19. 7. 2020

page.Name
Královéhradecký kraj ani během posledních čtyř let nezískal koncepci zdravotnictví, neuskutečnilo se ani uvažované sloučení krajských nemocnic do jednoho subjektu. Kraji se ale podařilo po mnoha letech příprav a třech nezdařených tendrech zahájit více než miliardovou investici do přestavby nemocnice v Náchodě. V sociální oblasti kraj zahájil stomilionové investice do zvýšení kapacit domovů seniorů. Ve školství kraj dokončil slučování středních škol.

Ve zdravotnictví považuje náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09) za úspěch udržení rozsahu zdravotnické péče všemi akutními obory v krajských nemocnicích, a to přes nedostatek lékařů a sester. Vyzdvihl investice do zdravotnické infrastruktury, které odhadl za poslední čtyři roky na celkových asi 2,5 miliardy korun. Podle Cabicara jde o dosud největší sumu vloženou do krajských nemocnic během jednoho volebního období.

Hnutí ANO, které jako vítěz voleb skončilo v opozici, počínání krajské vlády ve zdravotnictví kritizuje. "Největší nedostatky vidím v nedokončené fúzi nemocnic, kdy jsme i my požadovali, aby všechny nemocnice měly samostatné financování, účetnictví. Na to doplácela třeba rychnovská nemocnice, která patří pod Náchod. Je to příklad nekoncepčnosti," řekl krajský zastupitel a poslanec Petr Sadovský (ANO). V minulosti ANO uvádělo, že koalice vede zdravotnictví do propasti. Cabicar kritiku odmítl. "Proces byl završen, i když se zpožděním kvůli covidu-19. Je to připravené, je férové, aby poslední krok učinila nová reprezentace, která vzejde z voleb," řekl Cabicar.

Kraj má čtyři nemocnice jako samostatné akciové společnosti v Náchodě, Trutnově, Jičíně a ve Dvoře Králové nad Labem. Jejich akcie vlastní Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Do něj by se měly nemocnice sloučit a dál by fungovaly jako odštěpné závody.

Krajské zdravotnictví bylo v posledních čtyřech letech častým zdrojem sporů i v samotné koalici tvořené ČSSD, ODS, Koalicí pro Královéhradecký kraj, koalicí Starostové a Východočeši a TOP 09. Spory se například týkaly manažerského obsazení nemocnic. Koalice v roce 2018 zřídila i zdravotnický krizový tým, ve kterém kromě Cabicara zasedli hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) a jeho první náměstek Martin Červíček (ODS). Vedení kraje řešilo třeba nedostatek personálu v krajských nemocnicích.

Přestavba Oblastní nemocnice Náchod za 1,3 miliardy korun bez DPH začala na jaře 2018 a hotová má být letos. Kraj připravuje také rozsáhlou investici do jičínské nemocnice, kdy má za půl miliardy korun vyrůst pavilon s odděleními dialýzy, onkologie a interny.

V sociální oblasti kraj usiloval hlavně o zvyšování kapacit domovů důchodců, ve kterých je nyní přibližně 2500 lůžek. Pro zachování dostupnosti této služby je podle zástupců kraje potřeba do roku 2026 vybudovat dalších tisíc nových lůžek. Letos kraj například zahájil práce na rozšíření domovů seniorů v Tmavém Dole a v Borohrádku. Chystá výstavbu domova v Opočně, rekonstrukci v Žacléři nebo rozšíření domova seniorů v Pilníkově na Trutnovsku. Významnou investicí za několik stovek milionů korun bude rozšíření domova důchodců v Hradci Králové asi o 120 lůžek.

Vlna kritiky ze strany samospráv, škol i opozičních zastupitelů se zvedla proti sloučení středních škol, které vedení kraje v roce 2017 zdůvodnilo malým počtem žáků a nutností úspor. Koalice sloučení prosadila a k 1. červenci 2018 se 21 středních škol a učilišť sloučilo do deseti nových subjektů. Kraj také letos dokončil plošné konkurzy, při nichž v několika vlnách od školního roku 2017/2018 vybral ředitele desítek školských zařízení. K plošnému vypsání konkurzů na ředitele škol po uplynutí jejich šestiletého funkčního období kraj vedlo to, že hejtmanství chyběl odpovídající systém hodnocení jejich práce.

Počet lůžek akutní a ošetřovatelské péče v nemocničních zařízeních kraje:

  2016 2020 2016 2020
  akutní lůžka akutní lůžka ošetřovatelská lůžka ošetřovatelská lůžka
Nemocnice Náchod 620 620 212 217
Nemocnice Trutnov 300 300 0 0
Nemocnice Jičín 362 347 146 158
Nemocnice Dvůr Králové nad Labem 116 116 50 50
krajské nemocnice celkem: 1398 1383 408 425
Fakultní nemocnice Hradec Králové 1301 1301 18 18
celkem 4097 4067 834 868
počet lůžek na 1000 obyvatel 7,4 7,4 1,5 1,6

Hospodářské výsledky nemocnic ve vlastnictví kraje (údaje v milionech Kč:

  2016 2019
Nemocnice Náchod -10,9 18,1
Nemocnice Trutnov -1,6 5,4
Nemocnice Jičín 4,1 2,3
Nemocnice Dvůr Králové nad Labem -0,345 4,1
Celkem krajské nemocnice -8,745 29,9

Krajské sociální ústavy, srovnání let 2016 a 2020:

  2016 2020
domovy pro seniory - počet 30 31
počet lůžek v domovech pro seniory 2037 2019
podíl lidí nad 65 let na počtu obyvatel kraje 20,2 procenta 21,6 procenta (k 1.1.2020)
počet stoletých 12 18 (k 31.3.2020)
domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením - počet 20 21
počet lůžek v domovech se zvláštním režimem a v domovech pro osoby se zdravotním postižením 1172 1153
chráněné bydlení - počet zařízení 13 13
chráněné bydlení - počet lůžek 142 169
hospice (hospic charity Č. Kostelec) 1 1
lůžka v hospicech 30 30

Srovnání počtu škol a žáků v letech 2016 a 2020:

  k 1.9.2016/k 30.9.2016 k 1.9.2019/k 30.9.2019 předpoklad září 2020
počet MŠ / dětí 315/19.340 318/19.137 beze změn/nelze určit
počet ZŠ / žáků 271/48.242 274/49.636 beze změn/50.200
počet SŠ / studentů 86/22.907 74/21.970 beze změn/nelze určit
počet VOŠ / studentů 12/643 10/441 beze změn/nelze určit

Zdroj: krajský úřad, ČSÚ, ČSSZ

(ČTK)
Ilustrační foto: Oblastní nemocnice Trutnov