Neděle

26. června 2022

Nyní

14°

Zítra

18°

Svátek má

Krajské volby: Čím chtějí lídři kandidátek oslovit voliče?

12. 9. 2020

page.Name
Souběžně s volbami do Senátu se první říjnový víkend uskuteční i volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje. O hlasy voličů se v nich bude ucházet celkem 512 kandidátek a kandidátů zapsaných na volební listiny 12 subjektů.

Krajské volby: Čím chtějí lídři kandidátek oslovit voliče?Redakce společnosti TN Média oslovila volební lídry všech kandidujících subjektů s otázkou „Jaké jsou vaše hlavní programové priority, kterými chcete oslovit voliče?“ Odpovědi lídrů jsou řazeny v pořadí dle čísel vylosovaných Státní volební komisí.

Jiří Štěpán (Spolu pro kraj)

Koalice Spolu pro kraj považuje za klíčové, aby byla nadále zajištěna kvalitní a dostupná zdravotní péče, chceme pokračovat v modernizaci krajských nemocnic. Naším cílem je také spokojený venkov, proto se zaměříme na posílení finanční podpory spolkům nebo vesnickým prodejnám. Velkým nepřítelem našeho kraje je dlouhodobě sucho. Je tedy nutné přijmout nezbytná opatření na zadržení vody v krajině.

Dana Doškářová (Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT)

Chceme docílit důsledného dodržování zákona na ochranu zvířat a přísné tresty za jejich porušení. Kompetence odebrání zvířete předat do rukou veterinářských odborníků, ne úředníků. Konec množírnám s následným uhrazením veškerých nákladů na záchranu zvířat tyranem. Transparentnost všech útulků a vymýtit nešvar některých - zadržovat svěřence ke svému obohacování. Zavést osvětu na toto téma už ve školkách.

Zdeněk Podal (SPD)

Mou prioritou je prosazení potravinové soběstačnosti. Jsem autorem pozměňovacího návrhu zákona, jehož cílem je stanovit závazný podíl potravin původem z České republiky na našem trhu. Návrh přispívá k udržení zaměstnanosti na českém venkově. Díky tomuto opatření se přiblížíme k potravinové soběstačnosti. Chci pomoci lesníkům vyrovnat se s kůrovcovou kalamitou a intenzivnějším zadržováním vody v krajině (viz. Malý vodní zákon, který jsem obhájil v Senátu).

Pavel Bulíček (Piráti)

Šance změnit budoucnost leží v krajích. Rozhodnutí kraje zásadně ovlivňuje každého z nás. Všichni totiž chceme jezdit po udržovaných silnicích, dostat se vlakem do práce včas nebo mít v nemocnicích zajištěnou kvalitní péči. Piráti do krajské politiky přinesou důslednou práci s ověřenými daty, důraz na transparentnost a využití moderních technologií tak, aby lidem usnadnily a zjednodušily život.

Pavel Bělobrádek (Koalice pro Královéhradecký kraj)

Za klíčové považujeme zabezpečení zdravotních a sociálních služeb, aby byly v rámci kraje dostupné a kvalitní. Druhé zásadní téma je ochrana životního prostředí, včetně zajištění dostatku vody v krajině, pitné vody v rozvodné síti a zabránění škod při velké vodě. Třetí kardinální oblast je dopravní infrastruktura, včetně dobudování D11 a R35, obchvatů, ale i opravy silnic druhých a třetích tříd.

Aleš Cabicar (Spojenci pro Královéhradecký kraj)

Našemu programu, nazvanému „Zdravý kraj“, dominují tři priority: zdravotnictví, které musí být kvalitní a zároveň skutečně dostupnou službou pro všechny, vzdělávání, jež musíme rozvíjet jako nezbytný předpoklad budoucnosti našeho národa, a životní prostředí, o které se musíme starat jako dobří hospodáři, jelikož to dlužíme předchozím i budoucím generacím.

Jaromír Dědeček (ANO 2011)

Především zrychlíme stavbu dálnic D11 a D35 a to v řádu let. Garantovat můžeme 35 km nových dálnic do roku 2022, dálnici Hradec Králové - Jičín do roku 2026 a zahájení stavby úseku Jaroměř - Trutnov - Polsko do roku 2024. Do oprav silnici II. a III. třídy investujeme miliardu ročně. Velký důraz klademe i na veřejnou dopravu, kde chceme zavést zvýhodněný roční kupón. Dostavíme nemocnici v Náchodě, postavíme nový pavilon v Jičíně, operační sály ve Dvoře Králové a laboratoře v Trutnově. Ve všech nemocnicích vybudujeme urgentní příjem s pohotovostí.

Zdeněk Ondráček (KSČM)

Aby kraj byl pro lidi bezpečný, zdravý a sociální, chceme: Dát více investic - do rekonstrukcí komunikací, nemocnic, škol a výstavby bytů. Podpořit učňovské školství a technické obory. Pro život na venkově: fungující dopravu, obchod, poštu, školu a ochranu půdy, vod i lesů před devastací suchem a povodněmi.

Antonín Grund (Pravý blok)

Politické priority politické strany Volte Pravý Blok www.cibulka.net jsou dobře známy z našich stránek a televizních diskusí, které jsou na YouTube, pokud zadáte Petr Cibulka. V krajském zastupitelstvu budeme usilovat o využití zákonodárné iniciativy a prosadíme do parlamentu požadavek na přijetí zákona, umožňujícího občanům snadno a rychle odvolat každého politika či úředníka, tak jako od roku 1911 občané 26 států USA.

Jiří Matoušek (Trikolóra hnutí občanů)

Snižovat byrokratickou zátěž obcí. Být dobrým partnerem starostům. Nezadlužovat kraj. Co nejrychlejší dokončení výstavby dálnice D11. Místo boje proti změně klimatu vydávat finanční prostředky na adaptaci na měnící se
podmínky. Zabránit politickému ovlivňování dětí a studentů ze strany neziskových organizací. Integrace jízdného IREDO do MHD Hradec Králové a ideálně i do všech MHD ostatních měst.

Martin Červíček (Koalice stran ODS + STAN a Východočeši)

Být politikem, pro mne znamená sloužit veřejnosti. Ve své gesci dopravy i jinde, kde jsem mohl, jsem se snažil v uplynulém období tento úkol naplňovat. Mnohé se povedlo a mnohé je třeba udělat. Jsem přesvědčen, že dokáži i do
budoucna využít své znalosti regionálních problémů, manažerské kompetence včetně krizového řízení a angažmá v celostátní politice tak, abych byl dobrým hospodářem a vedl kraj bez planých slibů, politikaření a dle skutečných priorit.

Václav Makalouš (Rozumní)

Všechny nás dusí omezení vyplývající z pandemie. Ve všem lze najít něco dobrého. Předseda Rozumných, Petr Hannig, hovoří o nutnosti vrátit se ke kořenům, jak ve svobodě podnikání, tak v mezilidských vztazích. V kraji je nutné zlepšit stav komunikací přísnou kontrolou odvedených prací. Zajistit dostupnost lékařské péče, zubařů a dalších oborů, kterých je ve venkovských oblastech Královéhradeckého kraje nedostatek.

Michal Bogáň, Jiří Štefek
tn-media@tn-media.cz