Neděle

26. června 2022

Nyní

16°

Zítra

18°

Svátek má

Za měsíc se uskuteční krajské volby. Co byste o nich měli vědět?

2. 9. 2020

page.Name
Za měsíc půjdeme znovu k volbám. Ve dnech 2. a 3. října budeme rozhodovat o tom, kdo usedne na další čtyři roky v krajském zastupitelstvu. Proč bychom měli jít hlasovat? Protože kraj sice na první pohled nevypadá v očích voličů jako důležitá instituce, ale ve skutečnosti má výrazný vliv. Potvrzením je i suma peněz, o níž každoročně rozhoduje. Jen pro letošek počítá Královéhradecký kraj s výdaji přes 5 miliard korun.

Značnou část peněz směřuje do zdravotnictví, konkrétně letos přes 644 milionů korun. Řídí totiž pět klíčových nemocnic (Trutnov, Dvůr Králové, Náchod, Jičín a Rychnov), zdravotnickou záchrannou službu, léčebny dlouhodobě nemocných (Opočno), rehabilitační ústavy (Hostinné), ozdravovny a další zdravotnická zařízení.

Kraj se musí starat také o silnice. Patří mu 94 kilometrů silnic II. třídy a 2394 kilometrů silnic III. třídy. Aktuálně mimo jiné plánuje opravy v hradeckých Věkoších, mezi Rudníkem a Hostinným, ve Dvoře Králové nad Labem a mezi Kostelcem nad Orlicí a Čermnou nad Orlicí. Celkový krajský rozpočet na dopravu pro letošní rok počítal s investicemi do nich ve výši 1,42 miliardy korun.

Klíčovou věcí je rovněž doprava. Kraj stanovuje rozsah základní dopravní obslužnosti na svém území, objednává regionální autobusové a vlakové spoje. Například od jara 2021 zaplatí Královéhradecký kraj za desetileté období za autobusovou dopravu 7,7 miliardy korun. V současné době probíhá tendr na zajištění vlakové dopravy od prosince 2021.

Školství, to je další oblast, nad kterou má kraj velkou moc. Je zřizovatelem několika základních škol, ale především řady středních škol, učilišť či gymnázií. Rozhoduje o jejich rušení či slučování. Naposledy například spojil do jednoho subjektu gymnázia ve Vrchlabí a Hostinném nebo střední zdravotnickou školu a obchodní akademii v Trutnově. Pro letošní rok je v rozpočtu kraje vyhrazeno na školství přes 402 milionů korun.

Zajišťovat musí kraj také sociální služby, například domovy seniorů a ústavy sociální péče. Financování sítí sociálních služeb ho letos vyjde na 251 milionů korun. Momentálně kraj začíná s výstavbou tří nových domovů pro seniory v Borohrádku, Opočně a Tmavém Dole. Modernizaci plánuje v domově důchodců v Žacléři. Dojde tak k navýšení o 210 sociálních lůžek, celkem má kraj pro seniory 2500 lůžek.

Kraj rovněž vydává obecně závazné vyhlášky nebo vyhlašuje referenda. Krajské zastupitelstvo může také předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně nebo návrhy na zrušení právních předpisů Ústavnímu soudu.

Koho a jak volit

V říjnových volbách se bude rozhodovat o tom, kdo usedne ve 45členném krajském zastupitelstvu. Hejtmana, podobně jako starostu v obecních volbách, pak zvolí ze svých řad zastupitelé. Obvykle se jím stává představitel koalice, která má většinu křesel v krajském zastupitelstvu a která tvoří radu kraje.

Kdo je hejtman?

Nejvyšší představitel kraje. Z výkonu funkce je odpovědný zastupitelstvu kraje a zastupuje kraj navenek. Pro úkony, které vyžadují schválení zastupitelstvem či radou, musí mít jejich pověření. Poslední čtyři roky byl hejtmanem Jiří Štěpán z ČSSD. Před ním byli dvakrát hejtmany Pavel Bradík z ODS (2000 až 2008) a Lubomír Franc z ČSSD (2008 až 2016). 

Z kandidátek může volič vybrat jednu politickou stranu, hnutí nebo koalici. Kroužkováním může udělit až čtyři preferenční hlasy. Do zastupitelstva se dostanou subjekty, které získají aspoň 5 % hlasů.

Krajské zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Platně usnášet se může pouze za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. K přijetí usnesení, rozhodnutí nebo volbě je též potřebná nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Zasedání jsou veřejná.

Jiří Štefek, Pavel Cajthaml
redakce@trutnovinky.cz
Foto:  Miloš Šálek