Čtvrtek

23. května 2024

Nyní

14°

Zítra

17°

Svátek má

Stavbyvedoucí musí umět skvěle komunikovat a plánovat

14. 4. 2021 Komerční sdělení

page.Name
Stavby jsou atraktivní už pro malé kluky. Hrají si s autíčky, staví věže z kostiček, montují jeřáby z lega. Nicméně stavět není jen hra, ale také skvělá příležitost k vlastní seberealizaci, rozvoji a hlavně stabilnímu perspektivnímu zaměstnání. Dnes se díky holdingu enteria a. s. podíváme na to, jaké je to pracovat jako stavbyvedoucí.

Představme si nejprve stručně samotnou skupinu firem. Enteria je holding, který spojuje 12 českých společností zaměřujících se na různé oblasti stavební činnosti. Do této skupiny patří například CH&T Pardubice, Marhold, KVIS Pardubice, Hroší stavby Morava, INSTAV Hlinsko a další.

„Holding enteria je spojení firem, které mají dlouholetou tradici. Stavíme svůj vlastní přívětivý svět, přičemž základním stavebním kamenem společnosti je pracovník, tedy personál, který stavíme na první místo v žebříčku hodnot společnosti. Personál, který dostává prostor pro samostatné rozhodování, který výborně kooperuje v rámci organizace samotné a tím rozvíjí sociální kapitál společnosti. Personál, který samostatně a kvalifikovaně komunikuje s okolním prostředím a následně participuje na společenském a finančním profitu, na jehož tvorbě se podílel a podílí,“ říká úvodem Martin Havelka, předseda představenstva holdingu enteria.

Co stavbyvedoucí vlastně dělá?

Přímo na stavbě jedné z komunikací mezi Hradcem Králové a Pardubicemi jsme navštívili Luboše Netolického, který pracuje jako stavbyvedoucí u společnosti CH&T Pardubice. Tato firma se zabývá výstavbou dopravních a pozemních staveb.

„Práce stavbyvedoucího je poměrně náročná. Je to zejména práce s lidmi. Žádnou stavbu člověk nepostaví sám. Proto je důležitá hlavně schopnost dobře komunikovat,“ říká Luboš Netolický a pokračuje: „Vše začíná dobrou přípravou realizace zakázky. Musíte vykomunikovat dodávky materiálu, nasazení mechanizace, speciálních technologií a lidských zdrojů. K tomu musíte naplánovat další dvě roviny – finanční a časovou. Finanční spočívá v tom, aby v ideálním případě ze sumy, kterou za realizaci firma dostane, byly pokryty všechny náklady a zbyl přiměřený zisk.“

A časová rovina? „Stavbyvedoucí musí vytvořit harmonogram, podle kterého jsou jednotlivé činnosti organizovány tak, aby byly dokončeny ve stanoveném termínu. Jednou z dalších činností stavbyvedoucího je plánování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a její kontrola. Dobrá příprava celé stavby je základ.“

V průběhu stavby řeší například nástup dodavatelů a komunikaci s nimi, zásobování materiálem, přímé zadávání práce pracovníkům a nepředpokládané problémy vzniklé při stavbě. Stavbyvedoucí mimo jiné komunikuje také se zástupci investora, žádá je o převzetí dokončené části díla, připravuje i podklady k fakturacím.

Práce pro ty, kteří chtějí budovat

Pokud byste i vy chtěli vykonávat práci stavbyvedoucího, ideálním předpokladem je mít vzdělání stavebního směru. „Dále je potřeba chuť do práce a ochota se neustále učit novým věcem. Podstatná je i časová flexibilita. Stavbyvedoucí po získání potřebné praxe musí složit autorizační zkoušku,“ popisuje Luboš Netolický.

A komu by práci stavbyvedoucího doporučil? „Tuto práci bych doporučil všem lidem, kteří mají chuť budovat nové věci a rádi spoléhají sami na sebe.“

Praxi můžete získávat už při studiu

Luboš Netolický začal u firmy pracovat nejprve jako brigádník zhruba před deseti lety, už v době jeho studií na Katedře dopravního stavitelství Univerzity Pardubice. Tato škola se snaží o zapojování studentů do praxe již v průběhu studia. Je to výhodné pro všechny. Student už při studiu získává tolik potřebnou praxi. A když je s jeho prací firma, v níž praxi vykonává, spokojena, tak má v podstatě hned po ukončení studia absolvent zajištěno zaměstnání, v němž navíc zná prostředí, nezačíná tedy úplně od začátku.

V rámci výuky odborných předmětů programu Dopravního stavitelství jsou na Univerzitě Pardubice předávány studentům znalosti o projektování, posuzování a hodnocení dopravních staveb, kterými jsou zejména mostní a tunelové konstrukce, pozemní (silniční) komunikace, železniční dráhy (vč. městských) nebo například informace o zakládání staveb. Součástí výuky kromě profesně zaměřených předmětů jsou i nezbytné teoreticky a experimentálně zaměřené výukové předměty, kterými jsou např. statika stavebních konstrukcí, pružnost a pevnost, metody konečných prvků, geotechnika, geologie a experimentální analýza. Jedna věc jsou teoretické znalosti, druhou věcí je praxe. Proto enteria právě např. s Univerzitou Pardubice velmi úzce spolupracuje.

Nabídku oborů uvedené školy můžete najít na webu dfjp.upce.cz. Nabídku uplatnění v praxi najdete na portálu www.velkaparta.cz.

Zelené Předměstí, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Tel.: + 420 466 007 711 | Fax: 466 687 043
E-mail: info@enteria.cz
www.enteria.cz