Pátek

19. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Umění ve všech podobách vítáno. Startuje nový ročník kulturního grantu

20. 3. 2023

page.Name
Nadační fond Škoda Auto a Bohemian Heritage Fund vypisují třetí ročník grantové výzvy „Kultura má zelenou". Oba nadační fondy v jejím rámci podpoří kreativní osobnosti a projekty kulturní scény na Mladoboleslavsku, Vrchlabsku a Rychnovsku. Zájemci mohou žádat o finanční příspěvek až do 16. dubna 2023.

Výzva hledá projekty, které pomohou oživit kulturní dění v regionech, přispějí k aktivnějšímu zapojení obyvatel do kulturního života, a zároveň zohlední nedostatky konkrétní lokality a místní možnosti. „Chceme podpořit projekty, které posunou kulturní život v regionu na novou úroveň a především vyvolají zájem místních. Naše zkušenosti z posledních dvou let totiž ukazují, že rozmanitá kulturní scéna pomáhá významně posilovat lokální identitu i sounáležitost obyvatel,“ vysvětluje Martin Hrdlička, člen správní rady Nadačního fondu Škoda Auto.

„Za tu dobu jsme zároveň zjistili, že v regionech je mnoho talentovaných tvůrců, kteří disponují zajímavými a přínosnými nápady. Jsme hrdí, že takové lidi, kteří pomáhají oživit kulturní život, v regionech máme. Jelikož vnímáme jako povinnost podpořit realizaci jejich nápadů, chceme i letos dát šanci projektům, které budou mít potenciál skutečně trvalého dopadu,“ doplňuje Hrdlička.

Organizátoři nekladou žádné meze fantazii autorů, naopak chtějí iniciovat odvážné a vizionářské projekty, které prohloubí sociální a kulturní kontakty, společnou práci různých komunit a vytvoří unikátní kulturní obsah navázaný specificky na region Mladoboleslavska, Rychnovska či Vrchlabska. „Kultura v době ekonomických výzev strádá, jakkoliv je klíčovou součástí společnosti. Proto je pro nás přirozené ji podporovat, rozvíjet, motivovat všechny tvůrčí osobnosti k tomu, aby své vize mohly realizovat,“ říká Pavel Smutný, president nadačního fondu Bohemian Heritage Fund.

Přihlašovat se mohou například jednorázové projekty, které mají silný kulturní přínos, projekty zviditelňující region na kulturní mapě nebo dlouhodobé projekty, které se pravidelně opakují či postupně rozvíjejí. Dlouhodobé vize, které zaručí udržitelnost v dalším financování, může výzva podporovat po dobu až 3 let.

Zájemci mohou své projekty přihlašovat do 16. dubna 2023. Ty nejlepší vybere odborná komise. Vybrané projekty pak musí být realizovány nejpozději do konce roku 2024. Více informací včetně přihlášky najdete na www.nfsa.cz.

V loňském roce bylo v grantové výzvě Nové vize pro kulturu podpořeno například konání série čtyř symfonických koncertů na Mladoboleslavsku v režii spolku 4ART, scénické ztvárnění Rybovy České mše vánoční v podání žáků ZUŠ Mladá Boleslav, koncerty studentského orchestru Novoměstská filharmonie spadajícího pod Městský klub v Novém městě nad Metují nebo projekt organizace Post Bellum s názvem Paměť národa, který zaznamenává příběhy pamětníků významných událostí 20. století na Mladoboleslavsku, Rychnovsku i Vrchlabsku. Celkem Nadační fond Škoda Auto v loňském roce rozdělil mezi umělce necelé 4 miliony korun.

(TZ Nadační fond Škoda Auto a Bohemian Heritage Fund)