Neděle

23. června 2024

Nyní

11°

Zítra

11°

Svátek má

Advokátní kancelář Máchal, Bobek a partneři řeší vaše dotazy

10. 6. 2020 Komerční sdělení

page.Name
Potřebujete právní radu? Pak jste na správném místě. Advokát Tomáš Bobek, řídící partner renomované advokátní kanceláře Máchal, Bobek a partneři sídlící v Pardubicích a Praze, vám poskytne odpovědi na dotazy, které vás zajímají.

Dotaz: Dobrý den, nedávno jsem si koupil ojetý automobil z autobazaru, který přestal fungovat po necelých třech týdnech, aniž bych s ním nějak často jezdil. V servisu mi řekli, že na motoru existuje celá řada závad, mj. vadné zapalovací svíčky, vstřikovače, filtr pevných částic apod., přičemž na opravu nemám dostatečné finance. Autobazar mě ale na tyto závady motoru vůbec neupozornil. Můžu tuto situaci nějak řešit a nějak se bránit?

Odpověď: V případě poruchy koupeného ojetého vozidla je nutné rozlišovat tzv. zjevné a skryté vady. Za skrytou vadu se považuje taková vada, o které prodávající (autobazar) kupujícího neinformoval, tj. vada není popsána v kupní smlouvě, a kterou kupující nemohl běžným způsobem odhalit, tj. není tedy na pohled zřejmá a projeví se např. až po nějakém čase používání vozidla. Současně se za skrytou vadu u použitých věcí nepovažuje vada vzniklá běžným používáním či opotřebením.

Dle občanského zákoníku přitom platí, že, pokud se skrytá vada projeví do šesti měsíců od převzetí vozidla, má se za to, že vozidlo bylo vadné již při převzetí. V takovém případě pak autobazar, jako prodávající, odpovídá za vady vozidla a Vy, jako kupující, můžete dané vady reklamovat a chtít po autobazaru mj. jejich opravu.

Autobazary se často snaží zbavit své odpovědnosti za případné vady prodávaných ojetých vozidel tím, že reklamaci zamítnou s odůvodněním, že reklamované vady vznikly až po převzetí vozidla a jsou důsledkem dalšího provozního opotřebení. Takový postup autobazaru je ale protiprávní, protože jak vyplývá z výše uvedeného, občanský zákoník stojí na předpokladu, že taková vada byla na vozidle již v době jeho předání. Chce-li autobazar tento předpoklad vyvrátit, musí sám prokázat, že vada se na vozidle vyskytla až po jeho předání, a to např. znaleckým posudkem. Neprokáže-li to, nezbaví se své odpovědnosti za skrytou vadu na vozidle. 

Autobazary taktéž často argumentují, že kupující podepsal smlouvu či protokol, ve kterých je uvedeno, že kupující se seznámil se stavem vozidla či že prodávající neodpovídá za jakékoliv vady apod. Tyto argumenty ale nemají žádný právní význam a slouží pouze k odstrašení neinformovaných spotřebitelů.

Pokud by autobazar na Vaši reklamaci nereagoval, resp. ji zamítnul, je taktéž možné podat podnět České obchodní inspekci k prošetření, případně celou záležitost řešit soudní cestou.

Detailnější odpověď je možné poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a výše uvedené lze tak vnímat spíše jako obecná doporučení, která lze ale použít i v případě existence skrytých vad na jiných věcech, nikoliv jen na ojetých vozidlech.

Domníváte-li se však, že Vám autobazar zamlčel existenci skrytých vad na Vámi koupeném ojetém vozidle, předmětné vady u autobazaru reklamujte, důkladně se informujte o svých právech a neváhejte ke své obraně využít všechny prostředky, které právní řád na takovou obranu nabízí.

Třída Míru 92, 530 02 Pardubice
E-mail: info@ak-mb.cz
www.ak-mb.cz