Pondělí

22. července 2024

Nyní

17°

Zítra

12°

Svátek má

Tři zástupci kraje získali ocenění Nositel tradice lidových řemesel

22. 5. 2020

page.Name
Vybraní lidoví tvůrci, kteří se výrazně podílejí na výrobě předmětů tradičními technologickými postupy, získávají už od roku 2001 celorepublikové ocenění Nositel tradice lidových řemesel. Nejinak tomu bylo i letos a držiteli prestižního titulu se stali hned tři zástupci Královéhradeckého kraje.

Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ze Dvora Králové nad Labem byli oceněni za výrobu tiskařských forem na modrotisk a Jana Štefková z Merklovic u Vamberka  za obor tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka. Podle Martiny Vlčkové, etnografky Muzea východních Čech v Hradci Králové, je výroba forem pro modrotisk zásadní a oba ocenění jsou posledními formíry, kteří dokáží modrotiskové formy nejen opravit, ale i vyrobit nové.

Na jejich výrobě spolupracují s modrotiskovými dílnami i současnými skvělými výtvarníky a návrháři, jako jsou Petra Gupta Valentová či Zuzana Osako. „Jejich práce, která byla v roce 2015 oceněna krajskou cenou Zlatý kolovrat, je naprosto zásadní pro kvalitní pokračování modrotisku tak, jak jej známe a obdivujeme,“ uvedla etnografka, která je zároveň odborným garantem Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Královéhradeckého kraje.

Vamberecko je s paličkovaním krajek spjato kontinuálně téměř čtyři sta let a samotné město Vamberk je každoročně pořadatelem Mezinárodního setkání krajkářek a spolupořadatelem prestižní přehlídky Bienále české krajky. V roce 2017 byla na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje zapsána Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku. O dva roky později byla tato tradice zapsána i na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

V souvislosti s touto nominací byla nyní oceněná krajkářka Jana Štefková zařazena a uvedena jako jeden z hlavních nositelů těchto statků. „Díky své celoživotní zkušenosti, mimořádné řemeslné zručnosti a precizní znalosti technologie výroby paličkované krajky spojuje ve své tvorbě tradiční výrobní postupy se současnou estetikou a udržuje tradici vambereckého krajkářství stále živou. Rada kraje udělila Janě Štefkové již v roce 2005 krajské ocenění Zlatý kolovrat,“ prozradila etnografka Vlčková.

Česká republika tímto oceněním navázala na projekt UNESCO Žijící lidské poklady, jehož cílem je zachovat tradiční řemesla pro budoucí generaci. Do příprav jednotlivých nominací se zapojilo Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Muzeu východních Čech v Hradci Králové, Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem a Muzeum krajky Vamberk.

(hyš-tz-lp)
hynek@salonkyhk.cz
Foto: Miroslav Beneš