Neděle

23. června 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Zimní údržbu i v dnešní těžké době zajistíme, tvrdí ředitel Brandejs

20. 11. 2020 Komerční sdělení

page.Name
Na silnicích Královéhradeckého kraje jde stavební sezóna do finiše. Podle ředitele společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje Jiřího Brandejse podobně jako v posledních třech letech byly na krajských silnicích, tedy II. a III. třídy, realizovány stavby přesahující jednu miliardu korun. „V letošním roce je to 33 staveb v hodnotě za více než 1 miliardu 300 milionů korun,“ řekl.

Koronavirová epidemie ovlivnila téměř všechny oblasti života a hospodářství, jak se s první vlnou vypořádala ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje?
Jako celé hospodářství i naše společnost plnila veškerá nařízená opatření, která jsme důsledně kontrolovali. Výrobní část společnosti, tedy údržba silnic, pracovala bez omezení, technikům jsme umožnili na nezbytně dlouhou dobu práci z domova. Nicméně i při ztížených podmínkách nouzového stavu jsme plnili zadané úkoly, všechny stavby byly zahájeny v termínech. Věřím, že i díky důslednému dodržování všech potřebných opatření jsme během první vlny epidemie neměli mezi zaměstnanci žádný pozitivní případ.

Přibližte prosím vaši aktuální personální situaci? Je v důsledku koronavirové krize větší poptávka pro pracovních příležitostech? Pro jaké profese je obtížné najít pracovníky?
Personální situace v dělnických profesích je relativně stabilizovaná, ale po některých technických profesích je na pracovním trhu stále velká poptávka. Například do Jičína hledáme vedoucího i technika přípravy a realizace staveb. Ne každý ví, že naší činností není jen zimní a letní údržba komunikací, ale naše společnost pro Královéhradecký kraj zajišťuje i komplexní přípravu a dozor rekonstrukcí a oprav silnic a mostů. Jde o velmi pestrou práci, která se nevykonává pouze v kanceláři. Do náplně práce na těchto pracovních pozicích patří zajištění projektových dokumentací, potřebných dokladů pro získání stavebního povolení i dozorování staveb při jejich realizaci. Chybí nám ale také vedoucí mechanizace, který má na starosti organizaci práce kolem pokládky asfaltobetonových vrstev. Podrobnější informace k jednotlivým pozicím pro zájemce je možné získat na www.uskhk.eu v oddílu Kariéra.

Ovlivní váš obvyklý zimní provoz současná plošná opatření zavedená v souvislosti s druhou vlnou? Bude v případě nepříznivého počasí a sněhu možné zajistit dostatečnou sjízdnost na krajských silnicích?
Stejně, jako každý rok, máme na zimní údržbu silnic připravenou techniku, sklady jsou plné posypového materiálu, je zpracovaný Plán zimní údržby. Co nám dělá vrásky na čele, je současná epidemiologická situace, která významně zasáhla celou naši společnost a nevyhnula se ani naší firmě. Již začátkem října jsme přijali nad rámec celostátních opatření vlastní preventivní opatření, kterými chceme maximálně eliminovat možnost, aby se naši zaměstnanci nakazili mezi sebou. Nejlepší prevence je minimalizovat styk většího počtu zaměstnanců. Podle prostorových možností jsme na každém cestmistrovství umístili šatny minimálně do dvou místností, abychom rozdělili zaměstnance do skupin, které se vzájemně nebudou potkávat. Rozdělování práce na začátku směny nesmí trvat déle než 15 minut. Veškerá nutná školení jsou realizována distančně. Samozřejmostí je dezinfekce kritických míst, kde dochází ke styku většího množství zaměstnanců, například šatny, sociální zařízení nebo kancelář dispečera. K dispozici máme téměř 5000 litrů dezinfekce, 5 velkých a 15 malých generátorů ozónu. Důležitým článkem zimní údržby komunikací je dispečer, který pomocí příslušných nástrojů řídí výkon zimní údržby komunikací. Dispečery jsou jak zaměstnanci naší společnosti, tak i externí zaměstnanci. Abychom co možná nejvíce eliminovali možnost nákazy mezi těmito zaměstnanci, vybudovali jsme na každém z patnácti cestmistrovství další dispečerské pracoviště vybavené počítačem, příslušným softwarem a připojením. Cílem tohoto kroku je mít k dispozici samostatné pracoviště pro naše kmenové zaměstnance a samostatné pracoviště pro externí zaměstnance. Toto zdvojení nám navíc umožní provádět dezinfekci jednoho pracoviště generátorem ozónu bez omezení dispečerské činnosti, která probíhá 24 hodin denně.

Jak bude zajištěna údržba komunikací v případě, že bude část zaměstnanců zasažena koronavirem?
Pochopitelně, že se i na tuto situaci snažíme připravit. I když budeme dodržovat uvedená preventivní opatření, lze očekávat, že se absenci řidičů sypačů, jak z důvodu vlastní nemoci nebo z důvodu karantény, nevyhneme. Vše bude záležet na okolnostech, nejen počtu absencí na jednotlivých pracovištích, ale i konkrétních povětrnostních podmínkách v daném čase. Obecně lze říci, že při relativně malé absenci řidičů jsme schopni zimní údržbu zvládnout bez problémů a nebude nutné měnit postupy stanovené Plánem zimní údržby. Nakonec, i při normální sezóně jsou zaměstnanci nemocní. Pokud však dojde na jednom nebo více pracovištích k zásadní absenci řidičů a nebudeme moci obsadit všechny okruhy podle Plánu zimní údržby, přistoupíme na daném území k údržbě dle pořadí důležitosti. Nejdříve ošetříme komunikace I. a II. pořadí, a až potom pojedeme na komunikace III. pořadí. Tím dojde k prodloužení času ošetření vozovek především III. pořadí. Je třeba ale říci, že na III. pořadí je dle prováděcí vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích stanovena doba 12 hodin. My za běžných podmínek realizujeme údržbu komunikací ve III. pořadí za 4 až 6 hodin. Naší snahou bude i za ztížených podmínek zaviněných koronavirem stihnout údržbu komunikací ve III. pořadí do 12 hodin. Tak jako v minulých letech bude k dispozici webová aplikace Zimní obslouženost, kde bude na mapě Královéhradeckého kraje možné zjistit, kdy byl příslušný úsek komunikace ošetřen. Řidiči tak mohou lépe plánovat své cesty ještě před tím, než se na ně vydají.  Aplikaci najdete opět na www.uskhk.eu.

Lze vůbec plánovat rekonstrukce a stavby na krajských silnicích pro příští rok? Jaký je výhled?
Již připravujeme příští stavební sezónu. Na tuto činnost současná situace nemá zásadní vliv, protože příprava staveb je věc dlouhodobá a nám se daří připravovat stavby dle požadavků Královéhradeckého kraje. Na některé stavby máme již uzavřeny smlouvy o dílo, na další připravujeme výběrová řízení, aby je bylo možné na jaře 2021 zahájit. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že v příštím roce budou realizovány stavby v hodnotě přesahující 800 milionů korun.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové – Plačice
Tel.: 495 540 211, Fax: 495 533 973
E-mail: uskhk@uskhk.eu
www.uskhk.eu