Pondělí

24. června 2024

Nyní

18°

Zítra

19°

Svátek má

Hejtman Martin Červíček: Jak hodnotím uplynulý rok 2021?

1. 1. 2022

page.Name
Rok 2021 je minulostí. Ovlivnila ho pandemie covidu a z ní plynoucí omezení společenského i ekonomického života. A jak hodnotí uplynulý rok nejvyšší představitel Královéhradeckého kraje - hejtman Martin Červíček?

Rok 2021 byl v každém ohledu náročný. Ale nejsem zvyklý si nad překážkami stýskat, snažím se je vždy překonat. Na počátku roku jsme byli ve složité epidemické situaci, řešili jsme další mimořádné situace v kraji jako například masivní výskyt ptačí chřipky a průběžně jsme se celý rok vyrovnávali s důsledky protiepidemických opatření. Se vším jsme se ale, troufám si říct, vyrovnali se ctí.

Nikdy nepřestanu děkovat našim zdravotníkům a dalším složkám podílejícím se na řešení epidemie, díky jimž jsme byli schopni zvládnout i takovou hraniční situaci, která byla v našich nemocnicích na počátku roku 2021, ale i ony další výše zmiňované krizové situace.

Díky uvážlivé rozpočtové politice jsme s ohledem na nižší příjmy v prvním roce současného vedení kraje nastavili úspornější režim hospodaření. Přesto jsme však i v této – ekonomicky velmi napjaté – době dokázali zrealizovat řadu investic: namátkou například výstavbu nového pavilonu Domova seniorů Tmavý Důl, udrželi jsme rámcový objem finančních prostředků na opravy krajských silnic nastavený v předešlých čtyřech letech, díky odpovědnějšímu rozhodování jsme nakonec rozdali cca 240 milionů korun na dotační programy, a jsem přesvědčen, že jsme se postarali o potřebnou podporu v kraji ve všech oblastech, aniž by některá z nich trpěla.

Podařilo se nám také uzavřít nové smlouvy na provozování veřejné železniční dopravy v Královéhradeckém kraji na deset let, jejichž podmínky garantují až 70procentní modernizaci či obnovu vlakových souprav a tím i zvýšení komfortu pro cestující.

Po mnoha letech nedořešené situace spolufinancování ze strany státu v souvislosti s modernizací Rychnovské nemocnice jsme dosáhli zásadního vládního resumé s konkrétními kroky a finančními objemy, kterými bude naplněn slib o finanční participaci státu. A vedle realizace této investice máme již pro tento rok připraveny další nebo budeme pokračovat již v započatých – například v Jičínské, v nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem, Trutnově či investice v sociální oblasti.

Přesto v nadcházejícím roce musíme počítat s nižšími příjmy, a proto budeme opět hospodařit tak, aby míra zadluženosti kraje byla stále bezpečná a přitom dovolila zachovat co možná největší míru investic důležitých pro jeho další rozvoj.

Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje
Foto: Miloš Šálek