Pondělí

24. června 2024

Nyní

17°

Zítra

18°

Svátek má

V hradeckém kraji je letos 5601 deváťáků, kapacita středních škol stačí

4. 3. 2023

page.Name
Deváté třídy základních škol by mělo letos v Královéhradeckém kraji podle údajů hejtmanství opustit 5601 žáků, o 11 procent více než loni, kdy jich bylo 5035. Ve školním roce 2020/2021 bylo deváťáků 4881. Na střední školy se hlásí děti z populačně silného ročníku. Celková nabídka míst na středních školách v kraji pro školní rok 2023/2024 přesto stále převyšuje poptávku. Největší zájem je tradičně o studium na gymnáziích, míst je tam dostatek, uvedl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Počty uchazečů navýší v kraji letos také děti Ukrajinců, kteří do Česka přicestovali kvůli válce. Podle zástupců kraje by ale nemělo jít o výrazný počet.

"Ve všech ročnících základních škol v kraji je zhruba 2500 ukrajinských žáků. Neobáváme se tedy, že by uchazečů z jejich řad bylo tolik, aby výrazně navýšili celkový počet uchazečů o studium na střední školách a učilištích v regionu," řekl Lechmann.

Přihlášky k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy a víceletá gymnázia mohou zájemci podávat do 1. března. Na střední školy se letos budou hlásit školáci, kteří se narodili v roce 2008, tehdy se podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) narodilo v ČR zhruba 119.000 dětí. Ze statistik úřadu vyplývá, že vysoké počty uchazečů o studium na středních školách lze v souvislosti s demografickým vývojem čekat i v dalších letech.

Gymnázia, střední odborné školy (SOŠ) a střední odborná učiliště (SOU) v Královéhradeckém kraji pro školní rok 2023/2024 nabízejí 9441 míst, což je zhruba stejně jako pro školní rok 2022/2023, kdy bylo míst 9446. Na školní rok 2023/2024 osmiletá gymnázia v kraji nabízejí 420 míst, šestiletá 212 a čtyřletá 713.

"Z našeho pohledu je počet míst na gymnáziích dostatečný. Například v loňském roce, kdy byla populační křivka na vzestupu, některá gymnázia v kraji přijímala uchazeče i ve druhém kole přijímacího řízení," řekl Lechmann.

V současném školním roce v kraji na osmiletých gymnáziích studuje 2956 žáků, na šestiletých 1219 a na čtyřletých gymnáziích 2648.

Královéhradecký kraj zachovává místa v oborech, o které není takový zájem. Hejtmanství to vysvětluje tím, že musí být struktura oborů vzdělávání sladěna s trhem práce. "Nově zařazované obory vzdělání nebo změna kapacit stávajících oborů by měla co nejlépe odpovídat předpokládanému dlouhodobému uplatnění absolventů na trhu práce a v dalším studiu," uvedl Lechmann.

Královéhradecký kraj například v tomto smyslu reagoval na trvale rostoucí potřebu zdravotnických profesí, kdy se pro letošní a příští školní rok razantně zvýšily kapacity maturitních zdravotnických oborů o 267 míst.

Tradičně nejmenší zájem je o učební obory, konkrétně pokrývač nebo kominík. "Kraj tyto konkrétní obory podporuje stipendiem, přesto se v loňském roce na ně žádný uchazeč nehlásil," řekl Lechmann.

Kraje ze zákona zajišťují podmínky pro zajišťování středního vzdělávání a za tímto účelem zřizují a ruší střední školy, nicméně zápisy a výmazy středních škol či oborů středního vzdělání jsou v kompetenci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Kraj zřizuje většinu SŠ na svém území, v případě soukromých a církevních škol k zápisům nových oborů vzdělání či škol dává pouze stanovisko. MŠMT následně vydává rozhodnutí a při rozhodování o zápisech by mělo vždy respektovat jak Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR, tak Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy příslušného kraje, uvedli zástupci hejtmanství.

Počty nabízených míst na středních školách v Královéhradeckém kraji pro školní rok 2023/2024:

Obory

Počty nabízených míst na SŠ pro školní rok 2023/2024

Obory s maturitní zkouškou - Gymnázium (osmileté)

420

Obory s maturitní zkouškou - Gymnázium (šestileté)

212

Obory s maturitní zkouškou - Gymnázium (čtyřleté)

713

Obory s maturitní zkouškou kategorie M a L/0

4223

Obory s výučním listem E a H

3194

Obory bez výučního listu a matur. zkoušky C a J

180

Nástavbové obory s maturitní zkouškou L/5

499

Celkem pro školní rok 2023/2024 (2022/2023)

9441 (9446)

 

Počet žáků SŠ v Královéhradeckém kraji ve školním roce 2022/2023:

Obory

Počet žáků SŠ ve školním roce 2022/2023

Obory s maturitní zkouškou - Gymnázium (osmileté)

2956

Obory s maturitní zkouškou - Gymnázium (šestileté)

1219

Obory s maturitní zkouškou - Gymnázium (čtyřleté)

2648

Obory s maturitní zkouškou (M a L/0)

11.735

Obory s výučním listem (E a H)

5405

Obory bez výučního listu a matur. zkoušky (C a J)

179

Obory s maturitní zkouškou – Nástavbové studium (L/5)

467

Celkem

24.609

 

Obory s největším počtem přihlášek v Královéhradeckém kraji:

Kód oboru

Název oboru

Počet přihlášených do 1.kola přijímacích zkoušek pro školní rok 2022/2023

79-41-K/41

Gymnázium

1433

79-41-K/81

Gymnázium

1182

18-20-M/01

Informační technologie

842

79-41-K/61

Gymnázium

782

63-41-M/02

Obchodní akademie

543

68-42-M/01

Bezpečnostně právní činnost

355

69-51-H/01

Kadeřník

346

53-41-M/03

Praktická sestra

346

43-41-M/01

Veterinářství

315

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

283

 

Počty žáků vycházejících z devátých tříd ZŠ v Královéhradeckém kraji (KHK):

Školní rok

Počty žáků vycházejících z 9. tříd ZŠ v KHK

2018/19

4339

2019/20

4456

2020/21

4881

2021/22

5035

2022/23

5601

Zdroj: Královéhradecký kraj

(ČTK)
Ilustrační foto: Jiří Novák