Středa

24. července 2024

Nyní

14°

Zítra

11°

Svátek má

Sluka, Kasper, Ceralová Petrofová. Kraj ocenil významné osobnosti regionu

19. 4. 2023

page.Name
Královéhradecký kraj během slavnostního galavečera ocenil významné osobnosti regionu. Mezi laureáty jsou lékaři, vědci, podnikatelé, sportovci i učitelé. Nejvyšší krajské ocenění, Řád Královéhradeckého kraje, obdržel světoznámý hudební skladatel a opočenský rodák Luboš Sluka.

„Královéhradecký kraj je místo s úžasnou historií, kterou vytvářeli a tvoří mimořádní lidé. Je na místě, aby společnost významné osobnosti pravidelně oceňovala a připomínala jejich vůli a úsilí měnit svět kolem sebe. Letošní laureáti krajského ocenění působí v medicíně, vědě, ale i školství, kultuře a sportu. Důležitost jejich poslání není v tom, co dokázali pro sebe, ale zejména, jaký přínos má jejich činnost pro nás a naši společnost. Nejen za to jim patří obrovský dík, obdiv a respekt nás všech,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Mezi 18 oceněnými osobnostmi je například lékař a bývalý ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Palička, zakladatel trutnovského strojírenského a stavebního holdingu Rudolf Kasper nebo Zuzana Ceralová Petrofová, která stojí v čele společnosti Petrof, největšího výrobce akustických pian v Evropě.

Nejvyšší krajské ocenění, Řád Královéhradeckého kraje, obdržel světoznámý hudební skladatel a opočenský rodák Luboš Sluka, autor řady melodií, které zazněly ve známých českých filmech a seriálech jako Pod Jezevčí skalou, Na pytlácké stezce nebo Za trnkovým keřem.

Osmnáct osobností vzešlo z desítek nominací od představitelů kraje, městských a obecních samospráv, ale i z řad veřejnosti. Jednotlivé nominace zhodnotila Rada Královéhradeckého kraje a následně výběr schválili krajští zastupitelé.

Nejvyšším krajským oceněním je Řád Královéhradeckého kraje, po něm následují Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně a Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně. Předání ocenění se uskutečnilo v rámci slavnostního galavečera v hradecké Petrof Gallery. Večerní program doprovázel smyčcový kvartet Melody Quartett.

Seznam a medailonky oceněných osobností:

Řád Královéhradeckého kraje
Luboš Sluka
– za celoživotní přínos české hudbě a reprezentaci kraje na domácí i mezinárodní scéně
Hudba k trilogii Pod Jezevčí skálou, Na Pytlácké stezce a Za Trnkovým keřem patří mezi nejznámější díla významného hudebního skladatele Luboše Sluky, který je autorem hudby k více jak 80 filmům, 30 televizním inscenacím, třem muzikálům a šesti televizním seriálům. Je rodákem z Opočna na Rychnovsku a jeho tvorba spojená s rodným krajem významně přispěla ke zvýšení povědomí o Královéhradeckém kraji v tuzemském i mezinárodním meřítku. Dílo Luboše Sluky je rozsáhlé, žánrově různorodé a dominuje v něm komorní hudba. Za své skladby a celoživotní dílo byl vyznamenán mnoha cenami a je nositelem čestné medaile T. G. Masaryka. Mezinárodní astronomická unie po něm dokonce pojmenovala nově objevený asteroid.

Medaile Královéhradeckého kraje I. stupně
Zbyněk Hruška (in memoriam)
– za přínos v rozvoji technického vzdělávání v oblasti strojírenství a elektrotechniky
Zbyněk Hruška vybudoval stabilní střední školu strojírenskou a elektrotechnickou v Nové Pace, významnou měrou se zasloužil o její modernizaci, zavedení nových oborů a s nimi spojeným rozvojem technického vzdělávání v oblasti strojírenství a elektrotechniky v Královéhradeckém kraji. V čele školy působil také jako její ředitel od roku 1997 do roku 2006 a provedl ji složitým obdobím optimalizace.

Pavel Svoboda
– za celoživotní práci pro mentálně hendikepované a přínos pro zkvalitnění jejich života
Pavel Svoboda je dnes už bývalý ředitel Speciální a praktické školy v Hradci Králové. Ve funkci strávil neuvěřitelných 33 let. Svůj život zasvětil práci s hendikepovanými. Byl 24 let předsedou Českého svazu mentálně postižených, pořádal sportovní turnaje, a v roce 1992 dokonce založil sportovní oddíl SK Integra, je spoluzakladatelem Divadla Slunovrat. Pavel Svoboda své ocenění získal za dlouholeté zásluhy v péči o hendikepované žáky.

Vladimír Palička
– za celoživotní práci pro rozvoj lékařské vědy
Profesor Vladimír Palička působí ve Fakultní nemocnici Hradec Králové od roku 1984. Založil a vedl Ústav klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Osteocentrum. V letech 2003–2010 byl děkanem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a od roku 2016 až do roku 2022 ředitelem fakultní nemocnice. Je členem nebo funkcionářem mnoha vědeckých či odborových redakčních rad časopisů v oborech biochemie a klinické osteologie.

Zuzana Ceralová Petrofová
– za úspěšnou práci pro další rozvoj firmy Petrof
Zuzana Ceralová Petrofová představuje už pátou generaci rodiny Petrofů a v současné době stojí v čele společnosti Petrof. Úspěšně navázala na tradici rodinné firmy a je velmi úspěšnou a váženou manažerkou nejen v rámci výroby hudebních nástrojů. I její zásluhou je dnes Petrof největší výrobce akustických pian v Evropě a pyšní se mnoha významnými oceněními.

Rudolf Kasper
– za obětavou a úspěšnou záchranu památek a podporu umění v regionu
Rudolf Kasper založil trutnovský strojírenský a stavební holding Kasper Group, který nyní zaměstnává přes 400 lidí. Kromě rozvoje vlastního podnikání se Rudolf Kasper věnuje také ochraně památek v regionu – díky jeho finanční pomoci bylo možné rekonstruovat kapli sv. Josefa ve Slavětíně nebo přestavět bývalou trutnovskou elektrárnu na výstavní instituci Galerie EPO 1. Rudolf Kasper je také významným sponzorem kultury a sportu na Trutnovsku.

Helena Rezková
– za dlouhodobou podporu regionálních autorů a práci pro udržení památky sokolského odboje
Díky práci regionální publicistky Heleny Rezkové mohla vzniknout řada knih zaměřených na regionální historii – například o Hradci Králové, Třebši či tělocvičné jednotě Sokol v Jaroměři, která je po Praze druhá nejstarší. Jako majitelka vydavatelství Regiona pomáhá na svět knihám s regionální tématikou a podporuje začínající a regionální autory. Je také starostkou Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy a věnuje velké úsilí zachování povědomí o sokolském odboji během druhé světové války.

Jaroslav Šůla
– za dlouholetou práci a přínos pro poznání dějin a regionální historie
Jaroslav Šůla je dnes považován za badatelskou legendu. Zabývá se historií severovýchodních Čech, zejména venkovského lidu v 16.–18. století. Je autorem a spoluautorem celé řady publikací vztahujících se ke Královéhradeckém kraji. Publikoval několik stovek článků a studií z oblasti hospodářských a sociálních dějin, dějin literatury, textilnictví, osídlování Orlických hor, etnografie, kronikářství, onomastiky a numizmatiky.

Medaile Královéhradeckého kraje II. stupně

Josef Čurda
– za celoživotní práci pro rozvoj a podporu sportu mládeže
Celoživotní milovník a podporovatel sportu mládeže a hlavní organizátor soutěží vyhlašovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v pěti okresech Královéhradeckého kraje Josef Čurda působí od roku 2003 jako předseda a člen celostátní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky. Svědomitě a s nadšením zastává od roku 2004 v asociaci také funkci garanta fotbalu jak organizačně, tak metodicky.

Robert Kvaček
– za celoživotní práci a přínos historické vědě
Ikona mezi českými historiky Robert Kvaček se řadí k odborníkům na moderní československé dějiny. Mezi jeho přední zájmy patří dějiny diplomacie mezi světovými válkami a v období 2. světové války a kulturní dějiny konce 19. a počátku 20. století. Za svou publikační činnost získal několikanásobné ocenění Cenou Egona Erwina Kische za literaturu faktu. Je emeritním profesorem Karlovy univerzity v Praze a spolupracuje s Ústavem českých dějin. Zároveň také působí jako člen česko-slovenské komise historiků.

Vladimír Mazura
– za dlouhodobou a usilovnou podporu rozvoje architektury
Vladimír Mazura je aktivním propagátorem současného stavebnictví, architektury a projektování napříč Královéhradeckým krajem. Patří mezi hlavní organizátory prestižní soutěže Stavba roku Královéhradeckého kraje, úspěšně uspořádal již 19 ročníků a nyní chystá jubilejní 20. ročník. Zájmově publikuje pro časopis Stavebnictví.

Petra Soukupová
– za přínos a obohacení kulturního života v Královéhradeckém kraji
Jako teprve čtrnáctiletá dívka založila Petra Soukupová v roce 2010 Police Symphony Orchetra. Mladý orchestr složený z nadšených muzikantů z celého východočeského regionu pod jejím vedením dokázal mimo jiného vyprodat slavnou pražskou Lucernu a stal se jedním z nejvyhledávanějších hudebních těles v celé republice. Petra Soukupová je sama houslistkou, spolupořadatelkou benefičních koncertů a studentkou Akademie múzických umění v Praze.

Vladimír Vávra
– za úspěšnou reprezentaci kraje a dlouhodobou práci pro rozvoj cyklistiky
Vladimír Vávra úspěšně reprezentoval Československo v cyklistických závodech. Například v roce 1971 obsadil osmé místo v Závodu míru a páté místo v etapovém závodu Circuit de la Sarthe. O pět let později byl druhý v závodu Tour de Normandie. V roce 1993 pak Vladimír Vávra spolu s dalším úspěšným závodníkem Otakarem Fialou založili cyklistický tým Elkov Kasper, jehož jezdci pravidelně zaujímají místo v národním týmu a reprezentují Českou republiku na mistrovství Evropy, světa a olympijských hrách.

Jaroslav Vojtěch
– za dlouhodobou a úspěšnou práci pro rozvoj zemědělství v kraji
Jaroslav Vojtěch celý život pracuje jako zemědělec a také dlouhodobě a úspěšně hájí zájmy zemědělců v Královéhradeckém kraji. V roce 1993 stál u vzniku Okresní agrární komory Náchod a o dva roky později se stal jejím předsedou. Když v roce 2000 vznikly jako samosprávné celky kraje, okresní agrární komory se spojily pod krajskou organizaci. V jejich čele stanul právě Jaroslav Vojtěch a vedl je až do letošního roku, kdy po 22 letech ve funkci skončil.

Jan Školník
– za zásluhy o rozvoj a oživení broumovského regionu
Jan Školník jako podnikatel od konce 90. let úspěšně působí na Broumovsku a v rámci filantropických aktivit se věnuje umění, vědě a rozvoji občanské společnosti. V roce 2004 založil se svou manželkou Marcelou neziskovou organizaci Agentura pro rozvoj Broumovska, která věnuje veškeré úsilí oživení broumovského regionu a jeho propagaci v tuzemsku i zahraniční. Nejvýznamnějším počinem agentury byla oprava výrazné části chátrajícího broumovského kláštera a přilehlé zahrady a nyní je koordinátorem kandidatury města Broumova na titul Evropské hlavní město kultury 2028.

Vít Havlíček
– za dlouhodobý rozvoj hudebního života v regionu
Vít Havlíček patří mezi výrazné osobnosti na poli kultury v Královéhradeckém kraji. Je varhaník, hudební teoretik, vysokoškolský pedagog, sbormistr a organizátor hudebního života. V roce 2010 stál u zrodu mezinárodního festivalu Hudební léto Kuks, jehož je ředitelem a dramaturgem. Letos se uskuteční už 13. ročník. Kromě hry na varhany se Vít Havlíček věnuje ochraně historických nástrojů.

Roman Bečvář
– za rozvoj Levitova centra následné péče a významnou pomoc občanům během pandemie covid-19
Roman Bečvář pracuje jako ředitel Levitova centra následné péče v Hořicích, které poskytuje péči pacientům na 111 lůžkách a devíti sociálních lůžkách. Během pandemie koronaviru ve svém centru zřídil očkovací a testovací centrum, které pomohlo tisícům lidí, současně ale Roman Bečvář se svými kolegy dokázal udržet nadstandardní podmínky péče poskytované centrem.

Josef Michl
– za dlouholetou a obětavou práci při propagaci a rozvoje lyžařského sportu
Josef Michl je dnes právem nazýván legendou běžeckého lyžování. Milovanému sportu věnoval veškerý volný čas a po celý život působil jako trenér mládeže lyžařského oddílu. Několik desítek let strávil s dětmi na pravidelných trénincích, na soustředěních i závodech. Trénoval stovky mladých lyžařů, z nichž mnozí dosáhli vynikajících výsledků i v lyžařské reprezentaci České republiky.

(TZ Královéhradecký kraj, jš)