Neděle

14. dubna 2024

Nyní

10°

Zítra

Svátek má

Hradecká protialkoholní záchytná stanice omezila provoz, chybí adiktolog

15. 5. 2023

page.Name
Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraj nebude kvůli chybějícímu kvalifikovanému personálu zajišťovat protialkoholní poradnu. Dnes o změně zřizovací listiny záchytky rozhodli krajští zastupitelé. Šlo o jednu z hlavních činností tohoto zařízení. Protialkoholní poradnu zajišťoval minulý ředitel, který odstoupil v prosinci. V případě, že se podaří požadované odborníky sehnat, může být na základě rozhodnutí zastupitelstva činnost poradny opět obnovena, uvedl kraj.

"V současné době je služba záchytné stanice provozována v omezeném režimu, o kterém byly dotčené subjekty a složky IZS informovány. Provoz stanice je zajišťován ve všedních dnech od 19:00 do 06:00 následujícího dne a o víkendech je zajištěn nepřetržitý provoz," řekl krajský radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (HDK).

Krajská záchytka, která je svého druhu jediné zařízení v kraji, prochází největšími změnami za poslední léta. Ke konci roku 2022 skončil ve funkci dlouholetý ředitel Vlastimil Kyral, odešel do důchodu a tím přestala organizace splňovat legislativní podmínky pro činnost protialkoholní (adiktologické) poradny.

Rada Královéhradeckého kraje po několika opakovaných výběrových řízeních na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace jmenovala s účinností od 3. dubna 2023 novým ředitelem lékaře Petra Lochmana s úvazkem 0,6, a to na dobu neurčitou. Ke své funkci bude vykonávat zároveň činnost lékaře záchytné stanice.

"Od 1. září nastoupí na 0,8 (úvazku) a do konce roku by měla protialkoholní záchytná stanice fungovat tak, jak jsme byli zvyklí," řekl Fink.

V současné době krajská záchytka podle vedení kraje nesplňuje podmínky pro obnovení plného provozu, neboť chybí kvalifikovaný personál, jehož složení je stanoveno vyhláškou. "Nový ředitel intenzivně pracuje na získání potřebného personálu tak, aby bylo možné dosáhnout obnovení provozu v původním režimu," uvedlo hejtmanství.

Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje je krajská příspěvková organizace působící v městské části Nový Hradec Králové. Od roku 1993 do června 2002 ji zřizovalo město Hradec Králové, poté přešla pod kraj. Záchytná stanice ročně provede více než 1200 vyšetření a přijme zhruba 1000 lidí. Na její provoz kraj ročně vynakládá v průměru 11 milionů korun.

Hradecká záchytka spolupracuje s pardubickou záchytkou. Vzájemně si pomáhají v době dovolených, svátků či v případě uzavření jedné z nich, například kvůli malování.

(ČTK)
Foto: archiv redakce