Úterý

18. června 2024

Nyní

24°

Zítra

24°

Svátek má

Krajskou vesnicí roku se stal Suchý Důl, ocenění i pro Libňatov

20. 8. 2023

page.Name
Suchý Důl na Náchodsku se stal Vesnicí Královéhradeckého kraje, uspěl mezi 12 obcemi. Má například bohatou spolkovou činnost. Soutěž vyhlašuje od roku 1995 ministerstvo pro místní rozvoj, obec postupuje do celostátního kola. Krajské ocenění získala obec také v roce 2002.

„Soutěž Vesnice roku je pro obyvatele povzbuzující a dodává motivaci k aktivní účasti na rozvoji jejich obcí. Každý ročník odhalí v našem regionu obce s rozmanitou a pestrou paletou sportovního, společenského a kulturního vyžití, spolkového života nebo zvyklostí a tradic, ale také skvělými podmínkami pro podnikání či občanskou vybaveností," uvedl hejtman Martin Červíček.

Komisi oslovila precizně připravená prezentace. V ní vesnice, kde žije přes 400 obyvatel, představila své aktivity a vize. Před hodnotiteli vystoupili zástupci spolků a farmáři. Mluvili o Suchdolském posvícení, traktoriádě a historické módní přehlídce. Porota jim udělila hlavní cenu, což je Zlatá stuha.

„Soutěž Vesnice roku není jen o starostovi, místostarostovi a zastupitelstvu. Je to ocenění všech, kterým není život v obci lhostejný, kteří pro ni pracují a vynakládají nemalé úsilí, aby se nám tu dobře žilo. Velký díl patří všem spolkům, škole, podnikatelům a samozřejmě také občanům Suchého Dolu. Nemalou zásluhu na našem úspěchu má i bývalé vedení obce, kterému se podařilo v roce 2002 získat vítězství v krajském kole Vesnice roku. Jsem nesmírně šťastná, že jsme mohli na tento úspěch navázat," řekla starostka Suchého Dolu Blanka Klímová.

Porota navštívila všechny přihlášené obce. Na druhém a třetím místě se umístily obce z Jičínska Bystřice a Tetín. Rozdala i další ocenění. Za péči o zeleň a životní prostředí získala Zelenou stuhu obec Světí na Hradecku, Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem má Česká Metuje na Náchodsku. Modrá stuha patří za společenský život obci Libňatov v okrese Trutnov. Dalších šest zúčastněných obcí obdrželo cenu hejtmana.

„Ocenění v rámci soutěže Vesnice roku není jen symbolické, ale pojí se s ním také finanční ohodnocení, které pomůže obcím v jejich dalším rozvoji. Zlatá stuha znamená pro vítěznou obec milion korun. Finanční odměnu získávají i obce oceněné druhým a třetím místem, zelenou, bílou a oranžovou stuhou nebo některou z cen hejtmana," řekl krajský radní Adam Valenta.

Výsledky celostátní soutěže budou známé 16. září. Do soutěže se každoročně mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají do 7500 obyvatel a zpracovaný strategický dokument rozvoje obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

(ČTK)
Foto: Královéhradecký kraj