Čtvrtek

23. května 2024

Nyní

17°

Zítra

16°

Svátek má

Hradecký kraj láká mladé lékaře k prestižnímu oboru praktického lékařství

10. 2. 2023

page.Name
Přilákat absolventy lékařských fakult k praxi praktických lékařů – to je cíl projektu, který spustil Královéhradecký kraj. Spolupracuje na něm se Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Lékařskou fakultou v Hradci Králové a Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

„Praktické lékařství je obor, který je zajímavý a který je široký, má spoustu specifik a nikdy vás nebude nudit,“ říká Kateřina Javorská, praktická lékařka z Nového Města nad Metují, která je koordinátorkou projektu. Během přednášek studentům 5. ročníku medicíny přibližuje obor v celém svém širokém rozsahu, zdůrazňuje fakt, že jako jediný přistupuje k pacientovi z pohledu kontinuity péče a v jeho přirozeném prostředí. Taktéž vyjmenovává výhody vlastní všeobecné praxe.

Její slova potvrzuje i krajský radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink, který coby lékař sám na hradecké lékařské fakultě budoucím lékařům přednáší: „Až 80 % mediků vůbec neví, o čem práce praktického lékaře je. Přednášky s nabídkou následné týdenní stáže ve vybraných ordinacích praktických lékařů v kraji už nesou první úspěchy. Zhruba 15 studentů medicíny se nám do projektu přihlásilo s tím, že chtějí praxi u praktického lékaře absolvovat.“

Praktici chybí hlavně na venkově. Jejich věkový průměr navíc stále roste. Studenti díky seminářům, ale především díky stážím v ordinacích mají možnost obor blíže poznat

„Z dostupných zahraničních dat víme, že čím časnější je expozice oboru během studia medicíny, tím spíše se studenti pro daný obor rozhodují.Máme vybrané ordinace ve všech okresech Královéhradeckého kraje, nadstandardní věcným vybavením i personálním zastoupením, kde jsou na venkovskou tématiku a školící metody v evropském kontextu speciálně proškolení lékaři, připravení se studentům během stáže plně věnovat. Jsou motivovaní a nadšení mladým kolegům předat své zkušenosti a znalosti,“ doplňuje lékařka Kateřina Javorská.

Ordinace praktických lékařů už v dnešní době disponují širokou škálou laboratorních POCT metod a nezřídka i ultrazvukem. Dávno neplatí, že praktický lékař pouze předepisuje léky na kašel nebo vystavuje žádanky. Je to prestižní obor, který nabízí obrovské spektrum možností, jak se v medicíně realizovat.

Zájemci z řad studentů 5. ročníku Lékařské fakulty v Hradci Králové se mohou o možnostech zapojení do projektu informovat na facebookové stránce Pracovní skupiny venkovského lékařství SVL ČLS JEP (www.facebook.com/venkovskelekarstvi), případně kontaktovat přímo koordinátorku projektu Kateřinu Javorskou (e-mail: k1.javorska@gmail.com) nebo radního pro zdravotnictví Zdeňka Finka (e-mail: zfink@kr-kralovehradecky.cz).

(TZ KÚ Královéhradeckého kraje)