Čtvrtek

18. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Dřevo je materiálem budoucnosti, říká EY Podnikatel roku Libor Burian

18. 3. 2024

page.Name
Úspěšná společnost MATRIX se může pyšnit dalším velkým triumfem. Její generální ředitel Ing. Libor Burian se totiž letos stal historicky pátým vítězem prestižní soutěže EY Podnikatel roku 2023 Královéhradeckého kraje.

Tento výrazný propagátor dřeva jako klíčové obnovitelné suroviny státu a budoucnosti, který se do podnikání pustil na konci roku 1991 a v přelomu milénia začal výrazně investovat do výzkumu a vývoje, vítězství v této náročné soutěži, jak uvedl, neočekával. „Vnímám to jako obrovské štěstí. Spolu s nadšením však ocenění beru i jako velký závazek,“ řekl po slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Jeho přístup k tradicím, zároveň zápal pro inovace, moderní technologie a důraz na udržitelnost a rozvoj zelené firmy MATRIX jsou společně s jeho houževnatostí důvodem, proč se stal letošním nositelem titulu EY Podnikatel roku.

Jasným důkazem udržitelného – zeleného směřování firmy je nepochybně úvěrová smlouva vázaná právě na udržitelnost mezi společností MATRIX a Komerční bankou, kterou svým podpisem nedávno signovali Ing. Libor Burian a za bankovní ústav Ing. David Formánek. Podpisem smlouvy se Komerční banka zavázala financovat provozní potřeby celé skupiny MATRIX. Tato společnost se naopak zavázala, že jako společensky odpovědná bude činit kroky, které povedou k dlouhodobé udržitelnosti podnikání ve vztahu k životnímu prostředí a svým zaměstnancům.

Tato smlouva o tak zvaném udržitelném, tedy také zeleném financování, je novinkou v České republice. Komerční banka se rozhodla, že v případě plnění závazků ze smlouvy jako bonus pro společnost MATRIX sníží úrokovou sazbu. Předmětem smluvního ujednání MATRIXu jsou dlouhodobé snižování uhlíkové stopy, nastavení dekarbonizační strategie a zlepšování podmínek pro zaměstnance na základě získávání jejich zpětné vazby. Nejen zelená cesta společnosti MATRIX je předmětem rozhovoru s jejím generálním ředitelem a nositelem titulu EY Podnikatel roku 2023 Královéhradeckého kraje Liborem Burianem.

Jak byste z pohledu generálního ředitele zhodnotil minulý rok společnosti MATRIX?
Nejen loňský rok, ale i celé minulé období holding MATRIX aktivně procházel všemi etapami, jako byla covidová pandemie či doba, která poté následovala. Všechny pracovní kolektivy byly stále aktivní, zejména v oblastech vědy a výzkumu. Uvědomovali jsme si svou společenskou i ekologickou odpovědnost, akceptovali jsme pravidla evropského Green Dealu a v mezích našich možností jsme maximálně investovali do zelené politiky. Na mysli mám například fotovoltaiku na venkovních plochách a především na střechách. Takovým dobrým příkladem je hotelový resort Studánka, který je součástí společnosti MATRIX. Dnes je to zelený hotel čerpající energii z nainstalovaných fotovoltaik na nepohledových částech střech.

Je právě zelená cesta tím směrem, kterým se chce MATRIX ubírat i do budoucna?
Ano. Naše divize WOOD, Autocentrum a Windows jsou napojeny na systémy alternativních energetických zdrojů a nyní čekáme na vládní rozhodnutí související se sdílenou energií. To by nám v rámci holdingu velmi pomohlo integrovat energetické aktivity jedním směrem.

Kladete důraz také na eMobilitu?
Toto směřování považuji za velmi důležité. V každém středisku naší společnosti máme k dispozici dobíjecí stanice pro naše především administrativní zaměstnance, kteří používají vozidla na elektrický pohon. V tomto ohledu se soustředíme i na elektrické vysokozdvižné vozíky, v jejichž obměně či případnému doplnění chceme pokračovat. Výsledkem těchto snah je zelený energetický certifikát zelené firmy. Komerční banka nás jako první firmu v obchodní sféře certifikovala s tím, že jsme dosáhli nejlepšího hodnocení průběhu uhlíkové stopy v posledních čtyřech letech s klesající zátěží proti jednotce výkonu, na což jsme velmi pyšní. Protože i nadále chceme jít touto cestou, cítíme spoluodpovědnost za prostředí, ve kterém žijeme, i za budoucnost, kterou tvoříme pro naše děti.

Mohl byste se v této oblasti pochlubit nějakou důležitou novinkou?
V minulém období jsme se soustředili na vývoj produktů s vyšší přidanou hodnotou. Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou a Vysokým učením technickým Brno byl vyvinut zelený, celodřevěný ekologický dům chráněný patentem a průmyslovým vzorem. Připravujeme ho pro výrobu a věříme, že celý objekt bez formaldehydů, lepidel a jakýchkoli chemikálií, který se objeví na trhu, zcela nezatíží životní prostředí a bude velmi zajímat naše potencionální zákazníky.

Kudy vede vaše rozvojová obchodní cesta?
V tuto chvíli si uvědomujeme, že po výrazném růstu cen energií a vysoké inflací došlo k utlumení trhu nejen České republiky, ale i celé Evropské unie. Na trhu sice cítíme určitou depresi, ale i proti ní bojujeme nejen zvýšeným výkonem našich vývojových či technických skupin. Samozřejmě se rovněž prezentujeme ve světě online, v němž své obchody nasazujeme do úrovně e-shopů, jež umíme využívat rychle, efektivně, přesně podle představ našeho zákazníka, a to z pohodlí jeho domova. V tomto směru jsme například poučili při prodeji vozů značky Tesla, kdy si zákazník na tři kliknutí koupí auto v hodnotě pěti milionů korun. V tomto smyslu chceme budovat svůj e-shop i do budoucna, abychom vyhověli rozmanitým přáním našim zákazníkům. Jsme rádi, že máme v rámci Dřevocentra CZ již 17 obchodních míst v České republice a připravujeme se na otevření osmnáctého. Touto cestou půjdeme i nadále, protože ji pokládáme za efektivní a umožňuje nám kontaktovat koncového zákazníka našeho výrobku. Nestojí mezi námi žádná obchodní bariéra, která by výrobek koncovému zákazníkovi zdražovala.

Vede k úspěchu a je důležitá také odpovědnost ve vztahu k zaměstnancům?
Určitě velmi vnímáme a bedlivě vyhodnocujeme připomínky našich zaměstnanců ve smyslu vytvoření určitého pracovního komfortu ve společnosti MATRIX. Proto se stále snažíme zlepšovat a zefektivňovat pracovní prostředí. Samozřejmě je pro nás neméně důležité poskytovat jim pestrou škálu rozmanitých benefitů. Byli bychom rádi, aby se zaměstnanci u nás cítili dobře, práci, kterou zde poctivě vykonávají, prováděli v příjemné, dobře lidsky nastavené firmě a pokládali ji za svou, což považuji za podstatné.

Odpovědnost k zaměstnancům je tedy zásadní, a co odpovědnost k venkovnímu prostředí?
Uvědomujeme si, že čím více jako firma rosteme, tím více ovlivňujeme venkovní prostředí a máme větší zodpovědnost. Chceme, abychom v tomto směru byli dobrou, ekologicky akceptovatelnou firmou, kterou bude okolí takto vnímat. Proto jsme aktivní i v nekomerční sféře. Jsme členy mezirezortní vládní komise zaměřené na dřevo jako surovinu. Práce v této komisi nám umožňuje doporučovat a ovlivňovat využití dřeva v českém stavebnictví, kde se v současné době staví 16 procent domů ze dřeva, což je bohužel velice nízký podíl. Na západ od nás v Německu je to více než 40 procent a ve Finsku dokonce až 60 procent.

Jste známý propagátor dřeva jako klíčové obnovitelné suroviny státu a velkým zastáncem většího využívání dřeva jako stavebního materiálu. Firma MATRIX se mimo jiné vývojem vlastních dřevěných ekologických domů Matrix House zabývá a úspěšně expandovala i na zahraniční trhy. Je dřevo materiálem budoucnosti?
Jsem o tom přesvědčen. Dřevo je jedna z mála surovin, navíc obnovitelných, kterou naše země disponuje. Proto pracujeme ve prospěch dřeva jako konstrukčního prvku. V rámci Green Dealu, což je Zelená dohoda pro Evropu, je důležité uchování uhlíku uvnitř dřeva, to znamená jeho nespalování. Používání dřeva v nábytkářském průmyslu nebo při výrobě dřevostaveb je přesně to, co žádají dnešní trendy. Doporučujeme vládě, aby jejími podporami byl zvýšen podíl výstavby dřevostaveb, abychom se od nynějších 16 procent přiblížili ke 40 procentům jako v Německu. Doporučujeme také, aby vláda ve státě financovaných stavbách, jako jsou například školy a další objekty, prostřednictvím svých pobídek tyto stavby podpořila ze státních či městských rozpočtů a podíl státu na těchto stavbách byl minimálně 20 procent. Ve prospěch dřeva jako stavebního prvku rovněž spolupracujeme s docentem Petrem Kuklíkem, pedagogem a vědeckým pracovníkem vývojového pracoviště ČVUT Praha, kdy se snažíme podpořit přejímání evropských norem pro dřevostavby ve smyslu požární akceptace jejich využití a stavění výškových objektů.

Donedávna byla Česká republika omezena dřevostavbami do výšky dvanácti metrů.
Je to proto, že v minulosti v zemi zvítězilo betonářské a ocelářské lobby a na dřevo jako konstrukční prvek byly uvaleny zbytečně přísné normy. Proto nyní přejímáme normy obvyklé v Německu, Rakousku či Skandinávii, které nám umožní, abychom postavili výškové budovy ze dřeva, v tuto chvíli na úrovni 22 metrů, což je pětipatrová budova. Velkým přínosem, který pokládáme pro celý dřevařský průmysl a trh v republice za zásadní, je vytvoření samostatné sekce dřeva pod Hospodářskou komorou České republiky. Zde dojde k integraci všech požadavků a potřeb českého dřevařského trhu ve smyslu zajištění kvalitního marketingu a popularizace dřeva jako stavebního prvku. K tomu bychom chtěli být dobrým partnerem pro komunikaci se státní správou. To by mohlo umožnit rychlejší implementaci dřeva do staveb a jeho využití na českém trhu.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: archiv společnosti MATRIX