Středa

24. července 2024

Nyní

14°

Zítra

11°

Svátek má

Novou děkankou Pedagogické fakulty UHK bude jazykovědkyně Nella Mlsová

14. 3. 2024

page.Name
Jazykovědkyně Nella Mlsová bude od června novou děkankou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Ve středeční tajné volbě o tom rozhodl akademický senát fakulty. V čele nejstarší a největší fakulty hradecké univerzity vystřídá Nella Mlsová dosavadního děkana Františka Vaníčka. Ten vedl fakultu dvě funkční období od roku 2016. Mlsová by po oficiálním jmenováním rektorem UHK měla zastávat funkci děkanky do června 2028.

Členové Akademického senátu PdF UHK volili ve středeční tajné volbě mezi dvěma kandidáty. O děkanský post se ucházeli Adrián Agricola z Katedry tělesné výchovy a sportu a proděkanka pro vědu, výzkum a umění Nella Mlsová. Právě jí nakonec akademici zvolili jako novou děkanku. 

Doktorka Nella Mlsová doposud působila jako vedoucí Oddělení jazykové a literární kultury na Katedře českého jazyka a literatury. Současně zastává od roku 2016 post proděkanky pro vědu, výzkum a umění a funkci statutární zástupkyně děkana Pedagogické fakulty UHK. Ve své pedagogické činnosti zastává pozici garantky bakalářského studijního programu Jazyková a literární kultura.

Oblast svého zájmu by nově zvolená děkanka ráda směřovala na tři základní oblasti, kterým je třeba se soustavně věnovat – celospolečenské řešení situace Pedagogické fakulty, postavení fakulty v rámci Univerzity a vnitřní fungování fakulty. „Ráda bych navázala na to, čeho se podařilo dosáhnout v uplynulém období, pokračovala v prosazování dle mého soudu pozitivních tendencí ve vývoji fakulty, samozřejmě i s nezbytnou reflexí toho, co se úplně nedaří nebo dosud nepodařilo. Nechci bořit, ale tvořit, a to společně s akademickým společenstvím, jehož důvěra a spolupráce je pro naplnění mého volebního programu neodmyslitelnou podmínkou,“ řekla po svém zvolení Nella Mlsová.

V čele Pedagogické fakulty UHK nahradí současného děkana Františka Vaníčka, který fakultu vede od roku 2016. Mandát mu po dvou čtyřletých období skončí v červnu tohoto roku. Své nástupkyni bezprostředně po zvolení poblahopřál. „Jsem velice rád, že fakultu dále povede doktorka Nella Mlsová, která je osm let proděkankou a statutární zástupkyní děkana PdF. V osobě doktorky Mlsové je záruka úspěšného pokračování vedení fakulty směrem k dalšímu úspěšnému fungování a rozvoji. Může se rovněž spolehnout na moji maximální podporu a součinnost. Přeji nové děkance i celé fakultě mnoho úspěchů,“ uvedl František Vaníček.

(tz, kul)
tomas.kulhanek@salonkyhk.cz
Foto: Jan Drašnar