Pátek

14. června 2024

Nyní

14°

Zítra

17°

Svátek má

Inovace ve vzdělávání: Gymnazisté z Vrchlabí už testují nového robota

9. 1. 2024

Inovace ve vzdělávání: Gymnazisté z Vrchlabí už testují nového robota 6 snímků
Představitelé Královéhradeckého kraje a Nadačního fondu Škoda Auto (NFŠA) podepsali memorandum o spolupráci, jehož cílem je podpořit inovace ve vzdělávání a reagovat na zvyšující se dynamiku technologického rozvoje. Na Rychnovsku a Vrchlabsku tak pomohou s pořízením nových technologií i motivací žáků a zintenzivní propojení škol s podniky v regionu. První vlaštovkou je pořízení kolaborativního hi-tech robota pro žáky vrchlabského gymnázia. Ti robota při příležitosti podpisu memoranda představili a názorně předvedli, co se již naučili naprogramovat.

„Ceníme si spolupráce s regionálními partnery z podnikové sféry a věříme, že uzavření memoranda přinese prospěch nejen našim žákům a studentům, ale i celému regionu. Nové technologie umožňují lepší vzdělávání, inovaci a konkurenceschopnost. Rádi podporujeme iniciativy, které napomáhají k jejich zavádění do škol a přinášejí nové možnosti i výzvy. Mladí lidé budou daleko lépe připraveni na budoucí povolání a spolupráce s firmami v regionu může podpořit to, aby po studiu zůstali a pracovali v našem kraji, a tím se i podíleli se na jeho rozvoji,“ vyzdvihl hejtman Martin Červíček.

Konkurenceschopnost začíná u vzdělávání a v době rychlého rozvoje v oblastech umělé inteligence, robotiky a informačních systémů to platí dvojnásob. Dynamika, kterou technologické a návazné ekonomické změny nabraly v posledních letech, tak staví český vzdělávací systém před dosud nepoznané výzvy, přičemž školy na Rychnovsku a Vrchlabsku nejsou výjimkou.

Čerstvě podepsané memorandum mezi Královéhradeckým krajem a NFŠA má pomoci rychlejší proměně a transformaci krajské ekonomiky, přinést do školství více prostředků na inovace i nákup vybavení a podpořit širší sdílení know-how mezi podniky, školami a inovačními centry. Aby byly investované lidské i finanční prostředky využity co nejefektivněji, jedním z nástrojů pro realizaci záměrů memoranda je také intenzivní práce s daty.

„Když navštěvuji školy v regionech, kde působíme, vždy mě ohromí obrovská energie, nadšení a chuť se rozvíjet, kterou mladí lidé vyzařují. K tomu, aby mohli tento potenciál naplno využít a přenášet jej i mimo školní prostředí, musíme nicméně žákům a studentům vytvořit odpovídající podmínky. Jsem proto rád, že se v této oblasti podařilo navázat spolupráci s Královéhradeckým krajem a věřím, že společně s dalšími regionálními partnery z podnikové i vzdělávací sféry, kteří na pořízení robota ve Vrchlabí finančně participují, dokážeme regionům pomoci na cestě do budoucnosti. Není nač čekat, protože tato budoucnost už je v mnoha aspektech tady. Tento projekt je navíc svým způsobem v ČR unikátní, neboť robot nemíří tradičně na technickou školu, ale měl by podpořit mezioborové učení na gymnáziu,“ říká k podpisu memoranda ředitel NFŠA Ladislav Kučera.

Ano, budoucnost už dorazila, alespoň tedy na Krkonošské gymnázium ve Vrchlabí. Zde se v prosinci loňského roku objevil nový kolaborativní robot GoFa, od společnosti ABB. Technickou kreativitu podporující hi-tech nástroj dostal od žáků jméno Edgar a vzbudil opravdové nadšení, jehož ozvěny se nesou i mimo školní lavice. Tím naplňuje ducha společného memoranda kraje a fondu – vytvářet stimulující prostředí tak, aby žáci začali projevovat zájem o vědu, techniku, inženýrství a matematiku i mimo školní prostředí. Robot, jímž nově disponuje Krkonošské gymnázium, nebude sloužit pouze místním, ale postupně ho bude využívat širší školní komunita, jako například další regionální školy či volnočasové kroužky.

Projekt by tak měl posílit spolupráci mezi vzdělávacími institucemi. V neposlední řadě potom představuje i další krok k vizi Vrchlabí 4.0, která podkrkonošskému městu poskytuje rámec k postupné přeměně na centrum inovací a vzdělávání.

(TZ Nadační fond ŠKODA AUTO, Královéhradecký kraj)
Foto: Královéhradecký kraj