Čtvrtek

18. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Novou ombudsmankou Univerzity Hradec Králové se stala Veronika Střítecká

14. 2. 2024

page.Name
Kromě Etické komise Univerzity Hradec Králové (UHK), aktualizovaného univerzitního etického kodexu a vydaným strategickým dokumentem Gender Equality Plan se oblastí sociálního bezpečí a „zdravého“ prostředí bude nově zabývat také univerzitní ombudsmanka. Stala se jí Veronika Střítecká, absolventka právnické a filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která na UHK nastoupila 9. února.

Pozice ombudsmanky vznikla s vizí kultivovat na UHK bezpečné, spravedlivé studijní i pracovní prostředí a také s cílem podpory rozmanitosti. „Její funkce je mediační, poradenská, iniciační a zprostředkující. Svým působením vytváří ombudsmanka prostor pro dialog a důvěrnou pomoc především v otázkách etiky, kultury pracovního a studijního prostředí, zneužití moci a v dalších oblastech. Hradecká vzdělávací instituce se tak přidává k dalším českým univerzitám, které již s pozicí ombudsmanky či ombudsmana pracují,“ vysvětlil Jakub Novák, mluvčí UHK.

Nová ombudsmanka, která bude k dispozici osobám zaměstnaným na UHK i studujícím, připustila, že rozhodnutí ucházet se o toto místo byl dlouhý proces, protože vnímala, že je to zodpovědná a náročná práce. „Stálo mě to mnoho přemýšlení a nejeden rozhovor s osobami blízkými i s kolegy a kolegyněmi z různých oblastí mého profesního života. Až nakonec opravdu dozrálo rozhodnutí, že mám univerzitě co nabídnout a že se chci ucházet o práci, která mně osobně dává velký smysl,“ řekla Střítecká, která v této souvislosti prošla několikakolovým výběrovým řízením, jehož pomyslným vrcholem byl i psychologický posudek její osoby.

Součástí výběru bylo i zpracování koncepce toho, co  a jak má ombudsmanka UHK řešit. Podle ní je důležité, že v komisi mělo svého zástupce, respektive zástupkyni i studentstvo. „Kromě samotného individuálního řešení jednotlivých podnětů vnímám jako podstatnou i složku preventivní a osvětovou tak, aby ideálně k neetickému jednání vůbec nedocházelo. Ráda bych, aby bylo možné nastavit hladkou spolupráci s poradenskými pracovišti, studujícími, HR manažerkou, studijními odděleními a vedením fakult i kateder tak, aby bylo možné společnými silami budovat co nejpříjemnější studijní i pracovní prostředí a vytvořit síť osob, na které je možné se obrátit i s komplexnějším problémem,“ přiblížila své plány, jimiž komisi složenou z představitelů a představitelů rektorátu i fakult přesvědčila, aby se stala ombudsmankou.

Za jedno ze zajímavých témat, které jsou součástí každého mezinárodního kolektivu, jako je univerzitní prostředí, je pro ombudsmanku střet kultur. „Ráda bych, aby institut ombudsmanky sloužil jako bezpečné místo, kam se lidé mohou obrátit. Jako institut, který pomůže zprostředkovat dialog, poradí a pomůže k férovému řešení. Jak už jsem zmínila, hlavní ideou je prostřednictvím prevence pracovat na takovém prostředí, kde podnět vůbec nevznikne,“ uvedla. Její příchod na UHK doprovází velká očekávání, což souvisí s kauzami vysokých škol, které byly mediálně velmi diskutovány. S tím je spojená agenda, která nyní na ombudsmanku čeká.

Vnímá ji jako výzvu a zároveň obrovskou příležitost posunout UHK zase o kousek dál a vytvořit zde prostředí, ve kterém bude lidem dobře a na které budou rádi vzpomínat. „Samotné prostředí univerzity příliš neznám, což v tento moment s ohledem na nestrannost ombudsmana považuji za výhodu. Na pozici ombudsmanky přicházím bez předsudků vůči prostředí na univerzitě. Zároveň doufám, že tomu tak je i obráceně,“ prozradila Veronika Střítecká.

Co je posláním ombudsmanky především

Řešení podnětů studujících a osob v pracovněprávním vztahu k UHK, které vykazují znaky  nevhodného chování či porušování etických principů na UHK.

Poskytování facilitace, mediace a zprostředkování dialogu mezi dotčenými stranami.

Identifikace možností řešení v souladu s potřebami stran a zároveň s univerzitními postupy.

Zastřešení aktivity přispívající k prevenci negativních jevů souvisejících s případným porušením etických principů UHK.

Hlavní zásady činnosti ombudsmanky
Nezávislost
Nestrannost
Důvěrnost
Neformálnost

Kdo je ombudsmanka UHK Veronika Střítecká

Je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci v oborech Právo a právní věda, Andragogika v profilaci na personální management. V současné době kromě Univerzity Hradec Králové působí také na Ministerstvu spravedlnosti České republiky, kde se věnuje agendě mediací. V minulosti několik let působila v advokátní kanceláři s generální praxí a věnovala se také primární prevenci na základních a středních školách. Absolvovala rovněž výcvik v transformativní a facilitativní mediaci.

„Pozici přijímám s obrovskou pokorou a s vědomím velké odpovědnosti vůči pracujícím a studujícím. Abych mohla pomáhat a přispívat ke kultivaci univerzitního prostředí, musím se o problémech dozvědět. Proto se nebojte za mnou přijít nebo se mi ozvat,“ vyzývá ombudsmanka.

Hynek Šnajdar
hynek@salonkyhk.cz
Foto: archiv UHK