Úterý

25. června 2024

Nyní

22°

Zítra

24°

Svátek má

V Krkonoších začalo platit nové vymezení zón a klidových území

1. 7. 2020

page.Name
V Krkonošském národním parku dnes začalo platit vymezení nových zón ochrany přírody. Člení území národního parku do čtyř zón ochrany přírody namísto tří. Dnes byla v Krkonoších také vyhlášena tři klidová území, kde mohou turisté chodit jen po značených trasách. Uvedl to mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Nové rozčlenění do zón by mělo platit 15 let.


Běžného návštěvníka hor by nová zonace neměla při jeho výletech nijak ovlivnit. "Zonace především určují, jak o danou lokalitu mají správy našich čtyř národních parků pečovat," uvedl dříve ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Nejchráněnější přírodní zóna má 7328,5 hektaru, tedy 20,2 procenta rozlohy národního parku v Krkonoších. Ponechá se pouze přírodním procesům. Mezi významné ekosystémy v této zóně patří například alpínské trávníky, skalní vegetace sudetských karů, subalpinské listnaté křoviny, slatinná a přechodová rašeliniště, smrčiny nebo bučiny.

Zóna přírodě blízká má rozlohu 8097,3 hektaru, 22,3 procenta území KRNAP. Zóna soustředěné péče zabírá s rozlohou 20.730,3 hektaru 57 procent území a zóna kulturní krajina 196,1 hektaru, tedy půl procenta území KRNAP.

"Stará a nová zonace jsou dvě úplně odlišné věci, spojuje je jen stejné označení," uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. Tři bývalé zóny se lišily přírodovědnou hodnotou a kombinovaly pravidla péče o přírodu s různými regulacemi. To se změnilo na takzvanou managementovou zonaci, která stanovila pravidla péče o přírodu ve čtyřech nově definovaných zónách s ohledem na jejich cíl.

Návštěvnost hor bude regulovat nově vymezené klidové území, kde bude možný pohyb jen po značených trasách tak, jak tomu bylo v první zóně. Klidové území by mělo být větší než bývalá první zóna. V terénu jsou klidová území vyznačena červeným pásovým značením na stojících stromech nebo cedulemi na sloupcích na cestách.

Klidových území je navrženo osm, ale dnes vstoupila v platnost jen tři, a to dvě největší v hřebenových partiích Krkonoš a jedna na vrcholu Světlé a Černé hory. Jde o lokality, kterých se dotýká především letní návštěvnická sezona. Ostatní budou vyhlášeny v dalších měsících.

Klidová území se nevyhlašují na 15 let jako zonace. Po dohodě v Radě KRNAP mohou zanikat či vznikat nová podle potřeby ochrany biotopů nebo druhů operativně a kdekoliv v parku bez ohledu na zóny.

Změna takzvané zonace vyplývá z novely zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2017, která platí pro všechny čtyři národní parky v ČR. Proti nové zonaci se vyslovilo devět východokrkonošských obcí a také lyžařský SkiResort Černá hora - Pec. Na adresu Správy KRNAP se snesla vlna kritiky, podle ní bylo na projednání návrhu bylo málo času a návrh nových zón může v budoucnu bránit rozvoji regionu.

(ČTK)
Foto: Správa KRNAP