Čtvrtek

25. července 2024

Nyní

18°

Zítra

21°

Svátek má

Devro: Jsme hrdí na naše výrobky, lidi a čelíme novým výzvám

15. 5. 2020 Komerční sdělení

page.Name
Jilemnický závod skupiny Devro vstoupil do sedmé dekády své existence. Je součástí přední globální společnosti, jejímž oborem je výroba a prodej kolagenních a plastových střev na párky a další uzeniny. Klíčovou součástí portfolia skupiny jsou jedlá kolagenní střeva, na která se jilemnický závod specializuje. Kromě své bohaté historie je společnost také hrdá na to, že její výrobky směřují na všechny kontinenty. A jak se společnost Devro popasovala s koronavirovou epidemií a jaké jsou její plány do budoucna?

Celosvětově má skupina Devro osm výrobních závodů, přičemž ten jilemnický je největším ve skupině, vyrábí víc než třetinu celkového objemu skupiny Devro. Střívka vyrobená za loňský rok v Jilemnici mají souhrnnou délku jako třicet rovníků obtáčejících zeměkouli. Kromě výrobního závodu je Jilemnice domovem globálních týmů vývoje, nákupu, sdílených služeb a zákaznického servisu. 

Již několik let prochází celá skupina Devro globalizací své organizace a firemních procesů. To s sebou přináší celou řadu změn v našem způsobu práce. Cílem tohoto úsilí je vybudovat efektivněji fungující skupinu, kde spolupracují kolegové na obdobných pozicích napříč jednotlivými lokalitami, a dochází tak k rychlému sdílení nejlepších způsobů práce. Ne vždy je to snadné, mnozí v tomto období měnili své zaběhnuté způsoby práce, učili se novým návykům a pomáhali budovat nové postupy.

Další zásadní změnu přineslo loni na podzim oznámení o uzavření závodu ve skotském Bellshillu, z něhož se ve druhé polovině roku přesune část výroby právě do Jilemnice. Rozhodnutí o přesunu výroby je pro jilemnický závod vyjádřením velké důvěry ve schopnosti našich pracovníků. Z dlouhodobého hlediska přinese tento projekt další posílení pozice našeho závodu v rámci skupiny Devro.

Výrazně se zaměřujeme na zvyšování úrovně bezpečnosti práce. V uplynulých měsících jsme v řadě oblastí takzvaně „zvýšili laťku“, co se bezpečnostních pravidel týká. Mnoho času jsme také investovali do programu Srdce a mysl, jehož podstatou je posílit v každém z nás povědomí o vlastní bezpečnosti a bezpečnosti lidí ve svém okolí, zlepšit se ve vnímání rizik ve svém okolí a zlepšit se v rozhodování při rizikových situacích. Na těchto aktivitách pracujeme v souladu s naším programem „Přemýšlej bezpečně – pracuj bezpečně – jdi domů bezpečně“.

V uplynulých týdnech jsme zažívali velmi neobvyklé období. Mnohá z opatření proti šíření koronaviru, která se momentálně stala standardem, by si ještě před několika měsíci dokázal představit jen málokdo.

Je úžasné sledovat, jak krizová situace dokáže mnoho lidí vyburcovat k nebývalé solidaritě a obdivuhodným formám pomoci druhým. Každý, kdo se byť jen trochu zapojil do boje s pandemií, si zasluhuje velký obdiv. Naši zaměstnanci si poděkování zasluhují hned na několika frontách. Tak jako na řadě jiných míst i v Devru se našlo několik desítek kolegyň, které se do boje s pandemií zapojily šitím roušek; dohromady takto pro sebe a své kolegy ušily hodně přes tisíc roušek.

Zvláštní poděkování pak patří naší jednotce chemických specialistů, kteří jsou pravidelně trénovaní na případné řešení havarijních situací s chemikáliemi. Na výzvu Zdravotní záchranné služby (ZZS) Libereckého kraje všichni reagovali pozitivně a dobrovolně přijali – nad rámec svých pracovních povinností – nepřetržitou pohotovost; podílejí se na jilemnické stanici ZZS na dezinfekci sanitních vozů a jejich vybavení po ošetření pacientů s koronavirem.

Velké díky ale patří všem našim zaměstnancům. Jsme společnost vyrábějící potraviny a plynulé zásobování obyvatel potravinami je jedním z velmi důležitých faktorů pro úspěšné zvládání krize. Celá řada našich zaměstnanců v období od prvních opatření proti koronaviru až dodnes odpracovala všechny své směny a často i několik směn navíc. A to mnohdy navzdory nepohodlným opatřením (nošení roušky po celou 12hodinovou směnu při fyzické zátěži je opravdu nesnadné samo o sobě), nelehké společenské situaci a často doma s dětmi ve školním věku. Velice si vážím každého našeho zaměstnance; každý jeden se podílí na tom, že náš závod po celou dobu krizové situace vyrábí na plný výkon, bez výpadků dodávek našim zákazníkům.

A v neposlední řadě bych rád ocenil spolupráci s městem Jilemnice, kde jsme v úzkém kontaktu od samého začátku krizových opatření a dokázali jsme si v této nelehké situaci vzájemně v několika oblastech pomoci.

I bez koronavirové krize však máme před sebou náročné období. Jsme klíčovým závodem skupiny Devro, a celkový úspěch skupiny je tak do značné míry závislý na situaci v Jilemnici. Neustále pracujeme na zlepšování našeho fungování. V rámci toho u nás probíhá celá řada zajímavých projektů a jiných aktivit; neustále proto hledáme nové kolegy, kteří mají zájem učit se nové věci a měnit prostředí kolem sebe k lepšímu. Sledujte proto naše webové stránky www.devro.com a aktuální nabídku inzertních portálů.

Naši roli však nevidíme jen v tom, že jsme výrobní závod, který vyrábí pro celý svět a trvale své fungování zlepšuje. Uvědomujeme si i svou roli „souseda“ ve městě, v regionu. Kromě tradiční dlouholeté podpory celé řady místních spolků, organizací, škol a dalších institucí jsme letos spustili i aktivitu Dobrý soused. V rámci ní naši zaměstnanci navrhli celou řadu dalších spolků a organizací, které podle nich zasluhují podporu své činnosti. Momentálně probíhá hlasování, během něhož zaměstnanci mezi jednotlivými nominacemi rozhodnou a vyberou ty, kterým Devro podporu činnosti v letošním roce poskytne.

Dlouhodobě se také věnujeme oblasti snižování dopadů naší činnosti na životní prostředí. Jedním z důležitých témat je snižování spotřeby vody potřebné pro naši činnost. V této oblasti se nám nejen dlouhodobě dařilo, ale pokračujeme i v letošním roce několika projekty, díky nimž bychom měli dosáhnout dalších výrazných zlepšení. Tématem, kterému se budeme věnovat v dalších letech, je výsadba stromů. Vidíme to jako další důležité téma, díky kterému chceme trvale být dobrým sousedem.

Michal Růžek
provozní ředitel Devro s.r.o.