Čtvrtek

18. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Krkonošský národní park zve na naučnou stezku „Svobodský kras“

6. 5. 2020

page.Name
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) představila novou naučnou stezku „Svobodský kras“, která se nachází u Svobody nad Úpou. Stezka přiblíží geologický vývoj v oblasti a nálezy zkamenělin v oblasti. Jejím cílem je též přilákat pozornost návštěvníků k méně známým a turismem méně ohroženým místům v Krkonoších.

„Chceme návštěvníkům ukázat málo známé, ale pěkné místo s krásným příběhem. Vápenec byl důležitý pro lidi v okolních vesnicích, protože se z něj pálilo vápno potřebné na stavbách. Dnes se jedná o lokality s výskytem vzácných – na vápenec vázaných – druhů rostlin a živočichů,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. „Krkonošský národní park není pouze o ochraně přírody, ale i historii Krkonoš. Proto v interpretaci místa nemůžeme pominout i lidský faktor,“ doplnil Böhnisch.

„Svobodský kras“ je jedním z málo známých fenoménů Krkonoš. Jehož součástí je Medvědí jeskyně s jedinečnými nálezy zkamenělin. U Medvědí jeskyně byly nalezeny kosti medvěda hnědého a mnoho kostiček netopýrů.„Informační cedule vznikaly ve spolupráci s Českou speleologickou společností Albeřice. Texty jsme připravili tak jednoduché, aby bylo srozumitelné i pro laiky. Pro toho, kdo se chce dozvědět víc, jsou doplněny QR kódy, které skrývají další informace,“ doplňuje vedoucí pracoviště ekologické výchovy Správy KRNAP Michal Skalka. „Dlouhé a složité texty návštěvníky spíše odrazují a čte je málokdo. Nechtěli jsme ale ochudit více zvídavé o další zajímavosti,“ dodal Skalka.

Naučná stezka má dvě části, jedna je u Medvědí jeskyně a je vybavená i turistickým přístřeškem. Druhá část je na opačné straně pahorku a od Medvědí jeskyně k ní vede pěšina s orientačními značkami. Výchozím bodem může být vlakové nádraží ve Svobodě nad Úpou, kde je také možné zdarma parkovat.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Správa Krkonošského národního parku