Neděle

21. dubna 2024

Nyní

-5°

Zítra

-4°

Svátek má

Společnost Devro zdárně obstála i v náročném roce 2020

17. 12. 2020 Komerční sdělení

page.Name
Rok 2020 se chýlí ke svému konci. Poslední dny a týdny končícího roku obvykle vybízejí k zamyšlení a bilancování uplynulého období. Událo se v něm mnoho, a to jak ve světě, v České republice, tak i v naší společnosti Devro. V mnoha ohledech jsou významné události končícího roku propojeny i s děním v naší zemi, či za jejími hranicemi a proto by bylo nesprávné o nich hovořit odděleně. Které to byly?

O roce 2020 se možná jednou bude hovořit jako o roce „dvou covidových vln“. Epidemie této nemoci ovlivnila život (nejen) v České republice v letošním roce hned ve dvou velkých časových úsecích, přičemž tím druhým obdobím stále ještě procházíme. A jak vzniklé situaci u nás v Devru čelíme? Priority máme v této oblasti dvě, a to právě v tomto pořadí: (1) ochránit zdraví našich zaměstnanců a (2) zajistit plynulý chod firmy. Již od jara jsou proto pro nás standardem desítky proticovidových opatření. Pečlivě trasujeme každého zaměstnance, který přišel do přímého styku s covid nemocným, případně byl tzv. kontakt kontaktu s covid pozitivním. V případě, že tomuto zaměstnanci nebyly nařízeny testy na covid či karanténa Krajskou hygienickou stanicí, nařizujeme tzv. „Devro karanténu“, během které hradíme 100 procent mzdy. Také covid testy hradíme našim zaměstnancům v plné výši.  Z některých opatření, jež naše společnost přijala na jaře, jsme neslevili ani v období letních prázdnin. Zaměstnanci na pozicích, jejichž povaha to umožňuje, stále pracují z domova.

V těchto nelehkých měsících rovněž podporujeme finančně i materiálně např. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (zakoupili jsme pro ně vysoušeč na vysoušení protichemických a ochranných obleků) a Masarykovu městskou nemocnici Jilemnice (zde jsme financovali monitory pro pacienty s covidem). V naší podpoře nezapomínáme ani na školy, pro které aktuálně řešíme i materiální pomoc (např. počítače pro děti v sociálně slabých rodinách).Myslíme taktéž na naše bývalé kolegy a kolegyně důchodového věku, kteří věnovali svojí prací v Devru (Cutisinu) spoustu svých pracovních let. Každoročně jim poskytujeme finanční prostředky na setkání a výlety. Těch se každý rok hojně a nadšeně účastní díky skvělým pořadatelům, kteří se v jejich řadách našli. Tento rok bohužel střetnutím starších lidí nepřeje, ale my na ně nezapomínáme a nachystali jsme pro ně vánoční překvapení.

Nyní mi dovolte zrekapitulovat a připomenout některé z nejdůležitějších událostí roku v našem jilemnickém závodě. Především jsme velmi hrdí na skutečnost, že výrobky z Jilemnice se prodávají na všech kontinentech světa a výroba pokračuje i v této nelehké době bez přestávky.

Před rokem jsme informovali o rozhodnutí skupiny Devro přesunout několik výrobních linek ze Skotska do našeho jilemnického závodu. Tento mezník je důležitý pro další úspěšnou budoucnost továrny v Jilemnici. Aby k této změně mohlo dojít, kompletně jsme zrenovovali část naší nejstarší výrobní haly a nyní již skotské linky chystáme pro výrobu prvních metrů, pro nás nových typů střev.

Jsme pyšni na to, že i v letošním roce jsme získali velmi významnou cenu Conagra Award. Jedná se o prestižní cenu od severoamerické společnosti Conagra, která je naším největším globálním zákazníkem. Toto ocenění jsme získali, dle slov globálního ředitele nákupu společnosti, za naše výjimečné výsledky v oblasti včasných a úplných dodávek ve fiskálním roce 2020, pohotové reakce na problémy s kvalitou a aktivní využívání portálu kvality dodavatelů.

Naši pozici na trhu, ekonomické zázemí, ale i obchodní úspěchy odráží skutečnost, že se společnost Devro umístila na 93. místě v žebříčku největších plátců daní z příjmů právnických osob v rámci České republiky. Mezi potravinářskými společnostmi jsme tak zaujali jedno z předních míst.Z dalších událostí mi dovolte připomenout, že právě skončil letošní průzkum spokojenosti zaměstnanců, jehož výsledky vyhodnotíme a stanovíme z nich případné úkoly pro zlepšení spokojenosti zaměstnanců. Společnosti Devro záleží na tom, jak se u nás lidé cítí. Neustále dbáme také na zlepšování úrovně bezpečnosti práce, a to se značným zapojením zaměstnanců, kteří si všímají, co se na jejich pracovištích děje a evidují jako nebezpečné podmínky jednání. Doslova denně tak usilujeme o naplnění motta: „Žádná práce není tak důležitá, aby nemohla být vykonána bezpečně.“

Nejen v našem jilemnickém závodě, ale i v Devru celosvětově pracujeme na definování programu udržitelného rozvoje. V tuto chvíli je projekt ve stádiu definování prioritních projektů a cílů. Dlouhodobě se věnujeme snižování spotřeby vody i energií. V rámci nového programu si budeme definovat dlouhodobější a ambicióznější cíle, nejen pro tuto oblast, ale i pro oblasti jako je např. redukce uhlíkové stopy a snižování tvorby odpadů. Za zmínku jistě stojí i příprava projektu, ve kterém se budeme věnovat vysazování nových stromků.

Závěrem mi dovolte popřát všem našim zaměstnancům a jejich rodinám, obchodním partnerům a spolupracujícím subjektům krásné a klidné prožití času adventu a Vánoc a úspěšný vstup do roku 2021.

Michal Růžek, provozní ředitel a jednatel společnosti DEVRO
Foto: Devro