Neděle

23. června 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Rakouské vojsko chce vytlačit Prusy z trutnovských výšin, jako před 155 lety

25. 6. 2021

page.Name
Na Janském vrchu bude v neděli bitva. Jedna skupina vojáků bude kopec bránit, druhá se ho bude snažit dobýt. Nebo chcete-li, rakouské vojsko zaútočí na Prusy, jako při bitvě u Trutnova v roce 1866.

K boji nedojde jen tak náhodou. Odehraje se totiž na den přesně po 155 letech. Bude připomínkou notoricky známé, vítězné bitvy Rakušanů ve válce s Prusy. A také ukázkou, jak náročné boje se v kopcích nad Trutnovem kdysi odehrály.

„Připravili jsme krátkou, ale dynamickou ukázku. Námětem bude dobytí kopce s Janskou kaplí rakouskou armádou a vytlačení pruského vojska z trutnovských výšin zpět, až k tehdejším pruským, dnešním polským hranicím,“ vysvětlil Jan Nešněra z Vojensko-historického a muzejního spolku, který akci připravuje.

Do boje v neděli ale zasáhne pouze pěchota. Střílet se bude jen z pušek. Žádné granáty, žádné střelba z děla ani jiné pyrotechnické efekty. „Nemůžeme si je dovolit s ohledem na Janskou kapli a exponáty vystavené uvnitř,“ řekl Nešněra.

Prostor nebude ani pro jízdu. Zatímco v době skutečné bitvy byly kopce pokryté jen loukami a menšími poli, v současnosti jsou hustě zalesněné. „I tak si myslím, že v členitém terénu a hustém porostu bude ukázka divácky velmi atraktivní,“ naznačil Nešněra.

Do bitevní vřavy se zapojí asi 40 vojáků. „Na rakouské straně například 18. pěší pluk z Hradce Králové a 73. pěší pluk z Jičína, na pruské 2. gardový granátnický regiment z Předměřic nad Labem, nebo 1. gardový pěší regiment z Hradce Králové,“ upřesnil Jan Nešněra.

Válečná ukázka bude součástí hlavního vzpomínkového programu u Janské kaple. Začne se ve 14 hodin slavnostním zahájením, proslovem trutnovského starosty Ivana Adamce a představením vojenských útvarů. Po bitevní scénce bude následovat pietní akt zakončený čestnou salvou a polní mše.

Od 16 hodin bude na vrchu Šibeník u pomníku generála Gablenze posezení s vojáky a koncert kapely Pěna. A chybět nebude ani tradiční natírání pamětní desky 1866 na Krakonošově náměstí. Členové Klubu vojenské historie desku natřou podle zvyklostí černou barvou v 11 hodin.

Pavel Cajthaml
pavel@trutnovinky.cz
Obraz/reprofoto: Fritz Neumann/Muzeum Podkrkonoší v Trutnově