Čtvrtek

25. července 2024

Nyní

19°

Zítra

21°

Svátek má

Historické nádraží v Malých Svatoňovicích je zničeno!

18. 5. 2021

page.Name
Ještě nedávno mohl si zde návštěvník prohlédnout hezkou galerii diapozitivů rodného kraje bratří Čapků s citáty z jejich Krakonošovy zahrady. Od mých dětských let v šedesátých letech minulého století mi, úpickému rodáku, připomínala, kam patřím, kde jsem doma. Leč galerie nebyla udržována a tak se časem rozpadla.

Podobně trpělo nedostatkem údržby ze strany vlastníka objektu i celé historické nádraží, na jehož nákladové rampě lze dodnes spatřit železné kruhy sloužící k uvazování koňských povozů.

Správa železnic, státní organizace se nyní v rámci modernizace trati Jaroměř – Trutnov rozhodla svatoňovické nádraží „rekonstruovat“. Co tato „rekonstrukce“ znamená? Za celkovou cenu 373 milionů korun bylo kompletně zbouráno celé kryté nástupiště, z kterého mimo jiných odjížděli do světa bratří Čapkové.

Historická konstrukce byla litinová. Lomená střecha se světlíkem byla na straně k vlakům nesena kanelovanými sloupy zakončenými ozdobnými korintskými hlavicemi, na straně budovy ozdobnými konzolami. Nástupiště lemovalo rovněž ozdobné litinové zábradlí. Podlaha byla tvořena kameninovými dlaždicemi medové barvy. To vše bylo necitlivě barbarsky zničeno a vyhozeno. Náhradou má být jednoduchá konstrukce z obyčejných hutních výrobků – trubek a profilů. Rovněž již hotová dlažby je z nejobyčejnějších a nejlevnějších betonových dlaždic ošklivé šedé barvy.

Necitlivost, s kterou Správa železnic přistoupila k „rekonstrukci“ nádraží, je zarážející. Při bližším pohledu však zjistíme, že to není jev neobvyklý. Podobně byla zlikvidována zastávka ve Rtyni a nahrazena prefabrikovaným betonovým přístřeškem na popelnice. Doufejme, že stejný osud nepotká druhou rtyňskou zastávku či malebnou zastávku v Suchovršicích. Je třeba mít na paměti, že tyto a další drobné stavby dotvářejí historickou podobu kraje a necitlivé změny ji ničí. I obce by měly více dbát na zachování historických kvalit, protože někdo se přijede podívat na historické nádraží z roku 1859, ale na betonové přístřešky nikdo!

Svatoňovické nádraží postavené za vlády císaře Františka Josefa I. přežilo jak jeho, tak i obě světové války, první republiku, národní socialisty i komunisty. Nepřežilo však „péči“ Správy železnic a jejího generálního ředitele bakaláře Jiřího Svobody.

Malé Svatoňovice dříve a nyní:

Rtyně v Podkrkonoší dříve a nyní:

Suchovršice zatím…

Zdeněk Lochmann
(Fotografie převzaty vesměs z internetu a autor za ně jejich autorům děkuje.)