Neděle

23. června 2024

Nyní

12°

Zítra

12°

Svátek má

Studenti očistili Braunův Betlém, památka prokoukla

3. 8. 2021

page.Name
První etapa konzervačních prací v Braunově Betlémě v Novém lese u Hřibojed nedaleko Kuksu skončila. Na údržbě památky se podílejí studenti litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Druhá etapa by se měla uskutečnit na podzim. Přijde na řadu chemické preventivní ošetření skalní památky.

Braunův Betlém je skupina soch a reliéfů vytvořených barokním umělcem Matyášem Bernardem Braunem a zakomponovaných do krajiny. Zajímavostí je, že sochy a reliéfy jsou vytesány ze skály.

„Spolupráce na základě smlouvy, který Národní památkový ústav (NPÚ) má s fakultou restaurování, by měla být dlouhodobá, studenti by se měli vracet pod odborným vedením každoročně. Další zásah už ale nebude tak razantní, spíše půjde o udržovací práce o menším počtu studentů,“ řekl kastelán barokního hospitalu v Kuksu Libor Švec,

Podle něj je pravidelná odborná péče o skalní památku mimořádně důležitá. V červnu čistilo sochy v Novém lese více než deset studentů pod dohledem pedagogů, byli ubytováni v nedalekém hospitalu.

„Jsou očištěné všechny sochy, zásah byl v celém areálu. Vyjevila se krásně plasticita jednotlivých soch v plenéru, památka prokoukla,“ uvedl Libor Švec.

Studenti pod dohledem pedagogů v Novém lese letos mechanickými postupy odstranili mechy a lišejníky a za pomoci vodní páry sochařská díla dočistili. První etapa skončila na konci června. Na podzim by měly práce pokračovat. Bude následovat preventivní ošetření ethanolem tak, aby v nejbližší době sochy a reliéfy znovu neporostly. Po vyhodnocení postupu by měl vzniknout systém pravidelné kontroly a konzervace.

„Postupovalo se velmi citlivě, kámen si uchoval patinu. Jednalo se spíše o konzervační zásah, o očištění od vegetačních nánosů,“ přiblížil Švec.

Podle pedagoga litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Jakuba Ďoubala je památka v relativně dobrém stavu, kámen není vážně hloubkově narušený, bezprostřední poškození památky nehrozí. Odborníci nepředpokládají, že by v nejbližších letech bylo nutné dělat rozsáhlejší restaurátorské práce.

Braunův Betlém se nachází u barokního hospitalu Kuks, který byl před několika lety nákladem 440 milionů korun opraven. Z Kuksu se do Nového lesa lze dostat po červené a žluté turistické trase. V roce 2001 byl betlém vyhlášen národní kulturní památkou a zařazen na indikativní seznam dědictví UNESCO, díky čemuž se může ucházet o zapsání na seznam kulturního dědictví UNESCO.

„Betlém v Novém lese je přístupný celoročně. Lidé jeho návštěvu často spojí s návštěvou areálu hospitalu. Betlém ročně navštíví desetitisíce lidí,“ poukázal ČTK Švec.

Většina soch v Novém lese patří státu, který je spravuje prostřednictvím NPÚ. Pouze socha poustevníka Juana Garina patří obci Hřibojedy a socha ovečky městu Dvůr Králové nad Labem. Královéhradecký kraj usiluje o to, aby vzácná památka měla jednoho vlastníka, a to stát.

ČTK
Foto: Facebook Kuncík_foto