Sobota

2. března 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Devro úspěšně ukončilo významný projekt SKY

24. 9. 2021 Komerční sdělení

page.Name
Skupina Devro v říjnu 2019 oznámila rozhodnutí o uzavření malého skotského závodu k červnu 2020 a přesunu několika výrobních linek ze Skotska do jilemnického závodu. Pro nás se tato informace stala důležitým mezníkem pro další úspěšnou budoucnost.

„Relokace výroby je zdaleka největší investicí v Jilemnici v posledních letech“, uvedl Michal Růžek, provozní ředitel a jednatel Devro s.r.o. A dále pokračuje: „Tento projekt je nesmírně důležitý hned z několika důvodů: jednak přináší nový výrobní objem, a tím dál upevňuje pozici Jilemnice v rámci celosvětové sítě závodů Devra. Nadto proběhla v rámci projektu zásadní rekonstrukce budov postavených na začátku šedesátých let, a došlo tedy i ke zmodernizování výrobních prostor. Pracovalo se na několika desítkách aktivit, které přinesly zlepšení pracovních podmínek a zjednodušení činností“.

Od prvopočátku na projektu SKY intenzivně pracoval projektový tým, který byl sestaven z různých profesí. Prvně bylo nutné řešit demontáže nejstarších linek a následné stavební úpravy. Vzhledem ke složitosti projektu bylo obtížnější vybrat dodavatele stavebních prací. Tým čelil i neočekávaným úskalím a rizikům, jak už to u takovýchto velkých akcí bývá. Nicméně naši lidé na těchto výzvách pracovali ze všech sil.

Skotské linky byly pro Jilemnici velkou neznámou. Jednalo se pro nás o zcela nové typy střev, které linky vyrábí. Do jejich rozjezdu bylo zainteresováno mnoho zaměstnanců - výzkumníků, laboratorních pracovníků (probíhala celá řada výrobkových testů), výrobních dělníků, zaměstnanců údržby a dalších profesí.

Po kolaudaci stavby nastal nesmírně důležitý úkol - co nejdříve linky nainstalovat, zprovoznit a stabilně dosahovat požadovaných výkonů v požadované kvalitě. Podstatnou výzvou, která se do projektu promítla, byla covidová situace. Kvůli té jsme jednak nabrali zpoždění během instalace, když se někteří naši klíčoví dodavatelé ocitli ze dne na den v karanténě. A jednak nebylo možné, aby na rozjezd linek přicestovali zkušení kolegové ze Skotska.

Přesto se nám vše podařilo. Nyní jsou již skotské linky stabilizované a vyrábí na plný výkon. Přesunem ze Skotska jsme získali 3 moderní linky na jedlá střeva a linku na tzv. široký film.

19. srpna jsme jako jednu z odměn pro tým zapojených zaměstnanců, dodavatelů a pozvaných hostů, mezi kterými byl např. i starosta města Jilemnice, připravili oslavu, do které jsme mimo poděkování, prohlídku nových prostor s technologiemi a výborného jídla, zahrnuli i dvojité kulturní překvapení. Tím se stalo propojení kapely s regionálními krkonošskými písněmi spolu s hudebníkem, který v tradičním skotském oděvu zahrál na pravé skotské dudy. Dudák hrál známé skotské melodie a také s námi sdílel spoustu informací, např. o tom, že sukno, které mají dudáci omotané okolo sebe, čítá neuvěřitelných 8 metrů.

Celé vedení Devra děkuje velkému týmu lidí za jejich vysoké pracovní nasazení pro úspěšné dokončení projektu SKY. Doufejme, že covidová situace dovolí, a my budeme moci uspořádat některou z dalších akcí pro všechny naše zaměstnance.

V krkonošském regionu plníme roli silného zaměstnavatele a zároveň se mílovými kroky přibližujeme k 90. výročí od založení společnosti.