Úterý

18. června 2024

Nyní

16°

Zítra

17°

Svátek má

Michal Růžek: Každý náš zaměstnanec se podílí na našem úspěchu

23. 7. 2022

page.Name
„V roce 2021 skupina Devro rostla nejrychleji za poslední desetiletí. Tento trend pokračuje i letos, což je pro úspěch, stabilitu a budoucnost firmy velmi dobře,“ říká provozní ředitel a jednatel Devro s. r. o. Michal Růžek. Ve velkém rozhovoru pro Vrchlabinky rovněž popisuje, jak se společnost popasovala s covidovou pandemií, přílivem běženců z Ukrajiny či jaké jsou její plány na nejbližší období.

Covidová omezení konečně povolila. Jak se Devru daří po složitém období, které tak citelně ovlivnilo naše životy i ekonomiku země?
Covidová doba byla u nás v Devru, stejně jako v jiných firmách, a konec konců i pro každého z nás, obtížným obdobím. Jsem velmi rád, že opatření na léto povolila a spousta věcí se tak vrátila k normálu. Co se týká poptávky po našich výrobcích, covid na nás neměl zásadní dopad. Pro firmu a její výsledky je to na jednu stranu dobře, ale na druhou pro nás období nejvyšších pandemických vln představovalo zvýšenou výzvu. Potýkali jsme se s vysokou nemocností a mnohými karanténami, spousta zaměstnanců zastupovala za svoje nemocné kolegy. V období letošní omikronové vlny na začátku roku, ale již v závěru roku 2021 jsme nedokázali pokrýt všechny absence tak, abychom nepocítili dopad na objem výroby a plnění zakázek.

O jak velký objem jste tedy přišli?
Ve většině případů se jednalo spíše o posuny termínů dodání objednaného zboží než o ztracený objem. Nicméně to naopak znamená, že v těchto měsících musíme vše dohánět, a tedy zvyšujeme nároky na výrobu.

Jakým výzvám nyní společnost čelí?
V roce 2021 skupina Devro rostla nejrychleji za poslední desetiletí. Tento trend pokračuje i letos, což je pro úspěch, stabilitu a budoucnost firmy velmi dobře. Vysoká poptávka nás nutí maximálně využívat veškeré výrobní kapacity, proto jsme přistoupili k některým změnám ve fungování. Například jsme se rozhodli zrušit tradiční jednotýdenní letní odstávku. To ovšem neznamená, že bychom neumožnili zaměstnancům vybrat si letní dovolenou. Naopak, organizujeme vše tak, aby si dovolenou mohl vybrat každý v dostatečném rozsahu. Jen jsme ji začali plánovat mnohem dříve. Dále ve výrobě nabíráme desítky nových lidí, a to včetně pracovních míst, kterými budeme pokrývat přestávky na jídlo. Abychom to blíže vysvětlili: přestávky na některých pracovištích se projíždí již dlouhodobě, jelikož to vyžaduje strojní technologie. Zaměstnanci své přestávky mají, a to dokonce nad rámec daný legislativou. Taktéž přesčasové hodiny, které požadujeme při růstu poptávky, nejsou pro všechny zaměstnance atraktivní. Zní to možná banálně, ale jedná se o poměrně velké změny ve fungování, které není vždy jednoduché všem zaměstnancům vysvětlit.

Jak zásadní dopad na ekonomiku vaší společnosti má inflace?
Prudce rostoucí inflace je jednou z největších výzev letošního roku. Řešíme ji minimálně ve dvou rovinách – jednou je negativní dopad do peněženek všech zaměstnanců a druhým aspektem je dopad na náklady firmy. Pro letošní rok jsme v kolektivním vyjednávání s naší odborovou organizací dohodli navýšení mzdových prostředků, které je v České republice nadprůměrné. Pro dokreslení, průměrně zaměstnavatelé v České republice zvyšovali mzdy o 4 procenta. Přesto inflace stoupá daleko rychlejším tempem, než jsme před půl rokem předpokládali, proto v těchto dnech probíhají mimořádná jednání nad tím, zda a jak budeme na tento rychlejší růst inflace reagovat v druhé půlce roku. Náklady společnosti výrazně vzrostly. Ceny všech našich vstupů, ať už se budeme bavit o surovinách, obalech, energii, jsou vyšší, u řady materiálů představuje nárůst i několik desítek procent. Energie naštěstí nakupujeme dlouho dopředu. Díky tomu zatím pociťujeme jen mírnější nárůst cen, než jaký je nyní průměr v Česku. Další významný negativní dopad nákladů však čekáme v průběhu roku 2023.

Jak výrazně společnost ovlivňují potíže, se kterými se potýká celosvětový dopravní systém?
Toto téma je pro nás velmi důležité. Vzhledem k faktu, že jsme globální výrobce a výrobky z jilemnického závodu se prodávají opravdu po celém světě, je část našich prodejů závislá na námořní přepravě, která je již více než rok skutečně velmi problematická; nejen že je několikanásobně dražší, ale čekací lhůty se výrazně prodlužují, zároveň často dochází ke změnám na poslední chvíli. Náročnost a pracnost při plánování kontejnerové dopravy se tedy dramaticky zvýšila.

Devro v minulých letech investovalo do rozvoje podniku. Budete v těchto investicích pokračovat i v této, poněkud nejisté a vyhrocené, době?
Rozhodně ano. Výrazně největší investicí posledních let byl transfer části výroby ze skotské továrny do Jilemnice. Tento projekt jsme dokončili zhruba před rokem, kdy na přelomu zimy a jara jsme na přestěhovaných výrobních linkách rozběhli výrobu. Projekt si vynutil a zároveň nám umožnil zrekonstruovat část nejstaršího provozu, tedy budov, které byly postaveny na začátku 60. let, kdy fabrika vznikla. Jsem rád, že tímto projektem rozvoj a růst jilemnického závodu neskončil. Letos v dubnu jsme zprovoznili výrobu na další nové lince a začátkem léta rozběhneme již čtvrté kontinuální zařízení, které výrazně usnadní práci a zjednoduší přípravu hmot na provoze 1, čímž dojde také ke zvýšení kvality výrobků, bezpečnosti a ergonomie práce. Kromě těchto velkých investic probíhá každoročně i několik desítek menších investičních projektů v řadě oblastí, které jsou i tak řádově za sta tisíce až několik miliónů korun. Celkově každý rok investujeme částku mezi 100 až 150 miliony korun. V případě investování do navyšování kapacity je to výrazně víc. Letos to bude zhruba dvojnásobek.

Chystáte v letošním roce nějaké novinky? Můžete být prosím konkrétní?
Naše aktivity přizpůsobujeme především poptávce. Jedním z největších tahounů růstu je pro Devro Severní Amerika, kde se zvětšují prodeje dvouciferným číslem. Naopak jsme ukončili dodávky zboží do Ruska. Toto rozhodnutí zásadněji zamíchalo s portfoliem výrobků, které se chystáme v druhém pololetí vyrábět. Do strategie skupiny Devro nově přibyla také oblast prozkoumávání nových, jiných druhů materiálů, než je kolagen, čímž reagujeme na aktuální trendy ve výživě, a také prozkoumáváme nové možnosti aplikací našich kolagenových materiálů.

Jak se Devro staví k válce na Ukrajině? Zapojila se společnost do pomoci uprchlíkům nebo přímo obyvatelům na Ukrajině?
Devro hned v prvních dnech vyslovilo razantní nesouhlas s ruskou agresí a také jsme od prvních dnů pracovali na možnostech podpory. Asi nejviditelnější aktivitou bylo znovuotevření ubytovny v těsném sousedství našeho závodu, kde jsme za dobrovolnického přispění desítek našich zaměstnanců dokázali ve velmi krátkém čase uvést ubytovnu do pěkného, útulného stavu. Budova si vyžádala investice do modernizace a nutných oprav. V současné době je plně využita a hostíme v ní především maminky s dětmi. Nad rámec toho Devro podpořilo částkou 500 000 korun Potravinou banku Libereckého kraje a semilskou pobočku Českého červeného kříže. Obě organizace se starají o dodávky potravin a dalších komodit lidem v nouzi, včetně ukrajinských uprchlíků. Naši zaměstnanci také sami od sebe přispěli mnoha dalšími materiálními dary a věnují spoustu času našim hostům, aby poznali blízké okolí a pokud možno se zde cítili jako doma. Situaci týkající se pomoci stále monitorujeme a reagovat budeme dle potřeby.

Napomáhá vám příliv ukrajinských uprchlíků zaplnit volná pracovní místa?
Mohu potvrdit, že ano. Už od začátku letošního roku jsme začali připravovat spolupráci s agenturou práce, abychom dokázali personálně pokrýt rostoucí poptávku po výrobcích. Byli jsme tedy připraveni, že budeme přijímat desítky nových zaměstnanců i s možnou jazykovou bariérou. Válka na Ukrajině svým způsobem nábory urychlila. Mezi našimi novými zaměstnanci je nyní i převážná většina žen z ubytovny, ze které nepracují pouze ty s nejmenšími dětmi.

Jaké má Devro plány, záměry a vize do dalších let?
Náš závod je celosvětově největším ve skupině Devro. Investice, o kterých jsem již mluvil, jsou pro nás velmi důležité, protože upevňují pozici závodu v rámci skupiny a také zajišťují jistotu dlouhodobého zaměstnávání v Jilemnici a v regionu. Máme připravené plány na další růst i rozvoj, navyšování výrobních kapacit a modernizaci výrobních postupů tak, aby naše výrobky vždy splňovaly potřeby a požadavky zákazníků, konečných spotřebitelů a abychom vyráběli špičkové výrobky.

Otočme list. Co dělá Devro pro zlepšení životního prostředí? Máte nějaký program udržitelnosti?
V září minulého roku Devro veřejně komunikovalo své globální závazky v oblasti udržitelnosti a v dopadu naší činnosti na životní prostředí. Konečnou ambicí je být v roce 2050 společností „s čistou nulou“, co se týká uhlíkové stopy. Abychom v této ambici postupovali, máme stanovenou řadu cílů již pro rok 2025 a 2030. Zaměřujeme se především na snížení emisí CO2, snížení tvorby odpadu, snížení spotřeby vody. V rámci programu udržitelnosti sledujeme i další významné body, kterými jsou lidé, kultura a komunity. Těmto oblastem se budeme věnovat ještě daleko více v následujících letech, protože je považujeme za velmi důležité elementy našeho úspěchu a udržitelného podnikání.

Vaše společnost vždy podporovala kulturní, sportovní či společenské akce ve svém okolí. Budete i letos v těchto tradičních aktivitách pokračovat?
Rozhodně ano. Jsem hrdý na to, že Devro dlouhodobě podporuje činnost desítek organizací a spolků ve městě i v regionu. Řada těchto partnerství trvá již dlouhé roky a my v nich pokračujeme a budeme i v následujících letech. Tím, že téma komunity se stalo jednou ze součástí našeho programu udržitelnosti, zcela určitě budeme spolupráci i podporu rozšiřovat a prohlubovat.

Chtěl byste něco vzkázat čtenářům Vrchlabinek, ale i vašim zaměstnancům?
Dovolil bych si začít vzkazem pro zaměstnance. Všem našim zaměstnancům patří obrovský dík, protože každý se svojí prací podílí na úspěšných výsledcích, o kterých jsem v tomto rozhovoru mluvil. Nejedná se o aktivity jednoho člověka nebo malého týmu lidí, jedná se skutečně o výsledek práce každého zaměstnance fabriky. Je za námi velmi náročná covidová doba s dodržováním přísných pravidel, často nad rámec povinností při trasování a podobně, v posledních měsících značná část zaměstnanců pracuje pravidelně na přesčasech a nyní se věnují zaškolování desítek nových kolegů, což je také velmi náročné a zaslouží si to velké uznání. Kromě toho usilujeme o neustálé zlepšování v oblasti bezpečnosti práce a kvality výroby, což obnáší celou řadu změn, které implementujeme do běžného života, a za to náleží také velké poděkování. Je potřeba si uvědomit, že toto vše se projevuje na úspěchu Devra nejenom v letošním roce, ale i na úspěšné budoucnosti do dalších let. Úspěchy totiž nepřicházejí samy, ale jsou výsledkem poctivé a tvrdé práce. Čtenářům Vrchlabinek děkuji za pozornost a zájem a všem vám přeji krásné prožití letních měsíců!

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Petr Ticháček