Úterý

18. června 2024

Nyní

16°

Zítra

17°

Svátek má

FOTO: Krkonošský národní park si připomíná výročí svého vyhlášení

17. 5. 2022

FOTO: Krkonošský národní park si připomíná výročí svého vyhlášení 14 snímků
Krkonošský národní park (KRNAP) si dnes připomíná výročí svého vyhlášení. Stalo se tak 17. května 1963 vládním nařízením č. 41/1963, čtyři roky po polském Krkonošském národním parku (Karkonoski Park Narodowy), který byl založen 16. ledna 1959.

Ve statutu Krkonošského národního parku se píše: "Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území národního parku k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí."

Původní území národního parku bylo v roce 1991 zmenšeno z 385 km² na současných 363,27 km². Hranice KRNAP se posunuly více do hor a z území parku byla vyjmuta zastavěná území většiny obcí, která byla přeřazena do ochranného pásma, v němž je ochrana na podobné úrovni jako v chráněné krajinné oblasti

Od 1. července 2020 je území Krkonošského národního parku rozděleno na čtyři zóny péče, jde o zónu přírodní (A), zónu přírodě blízkou (B), zónu soustředěné péče o přírodu (C) a zónu kulturní krajiny (D). Zonace péče (managementová) nemá vliv na pohyb osob na území národního parku. Pohyb osob nově usměrňují tzv. klidová území. V současné době jich je vyhlášeno osm. Tam, kde jsou klidová území vyznačena, je možné pohybovat se pouze po značených cestách. Klidová území zahrnují 22,2 % území KRNAP a většinou kopírují hranice původní 1. zóny ochrany.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Kamila Antošová