Sobota

13. července 2024

Nyní

17°

Zítra

19°

Svátek má

Dětská rehabilitace je pro mě skutečně výzva

12. 1. 2022 Komerční sdělení

page.Name
MUDr. Peter Olšák působí ve Státních léčebných lázních Janské Lázně v dětské léčebně Vesna jako rehabilitační lékař a již přes rok v krkonošském zařízení aplikuje léčbu na nervová ochrnutí pomocí kombinace akupunktury a elektroléčby. Tuto metodu sám vyvinul a ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci ji nadále rozvíjí a snaží se o její zkvalitnění.

S léčebnou metodou, při níž, ve zkratce řečeno, aplikujete do těla pacienta jehly a vpouštíte do něj proud, jste přišel před více než pěti lety. Jak vás to napadlo?
Akupunkturu i elektroakupunkturu jsem nejdříve využíval při léčbě bolesti pacientů na rehabilitačním oddělení. Vzhledem k tomu, že jsme často léčili také těžce ochrnuté pacienty, bylo naší snahou jim navrátit pohyb. To se nám částečně dařilo i běžnými rehabilitačními postupy, ale stále zůstávalo dost pacientů, u kterých se pohyb obnovoval jen velmi pomalu nebo prakticky vůbec. Právě u těchto nemocných mě napadlo zkusit využít tradičních znalostí akupunktury a propojit je se současnými znalostmi fyzikální léčby, kterou využíváme v rámci rehabilitační medicíny.

Jaké výsledky a ohlasy pacientů na léčbu jste za tu dobu zaznamenal?
Při prvních výsledcích jsem byl na jednu stranu nadšený tím, jak velký efekt léčby jsem pozoroval. Na druhou stranu jsem byl opatrný v interpretacích účinku, protože každému lékaři hrozí, že při dobrém efektu může podlehnout určitému sebeklamu. Tedy že účinek nemusí být tak dobrý, jak se na první pohled zdá. Proto jsem čekal, jak budou vypadat výsledky u většího počtu lidí. Dnes už máme úspěšně léčených stovky pacientů a výsledky objektivizované řadou testů. Pacienti samotní mají také tendenci přeceňovat (nebo i podceňovat) léčebný výsledek. Je potřeba si zachovat střízlivý rozum a objektivitu. Jednu dobu jsme pacienty také striktně testovali pomocí protokolů v kineziologické laboratoři. To nás může posouvat dál.

Co názory z řad vašich lékařských kolegů? Jak se dívají na tento způsob léčby?
Na tuzemských i zahraničních kongresech se setkávám s velmi pozitivními ohlasy. Spolupracujeme v léčbě ochrnutých pacientů s pracovišti prakticky v rámci celé republiky. Desítky kolegů jsou také absolventi kurzů pro lékaře, kde mají možnost se těmto novým postupům naučit. Občas se objeví někdo ze skeptiků, kdo tento způsob léčby zkritizuje, třeba na sociálních sítích, aniž by vlastně věděl, jakým způsobem se metoda provádí. Jsou to ale ojedinělé případy. Většinou jsou kolegové výsledky spíše příjemně překvapeni a konzultují s námi indikace a možnosti léčby svých pacientů.

Určitě se občas setkáte i s lidmi, kteří akupunkturu hází do jednoho pytle s veškerou a někdy poněkud podivnou alternativní medicínou. Jak se jim to snažíte vysvětlit, že to tak není?
Ano, občas se takoví lidé z řad laiků, ale bohužel někdy i odborníků najdou. Akupunktura je v našem státě oficiální lékařská metoda – je to dáno legislativou. Činnost lékařů akupunkturistů zastřešuje Česká lékařská akupunkturistická společnost Jana Evangelisty Purkyně, která byla založena před více než padesáti lety. Členové naší společnosti jsou také akademičtí pracovníci a primáři různých pracovišť. Pořádají se pravidelné odborné semináře a kurzy pro lékaře. Provádí se i výzkumná činnost, je to podobné jako v jiných lékařských společnostech. Osobně si myslím, že ani není potřeba mnoho vysvětlovat, stačí pouze informovat o faktech. I vědecká rada České lékařské komory potvrdila účinnost akupunktury u některých diagnóz na základě vědeckých studií. Světová zdravotnická organizace (WHO) má na svých stránkách uveden seznam diagnóz, u kterých je na základě klinických studií doporučená aplikace akupunktury. To si může každý zájemce o seriózní informace dohledat.

Jak vám zatím „šlape“ léčba malých pacientů ve Vesně? Jaký je o tuto nadstandardní péči zájem?
Léčba dětí pomocí elektroakupunktury má svá specifika. Zajímavým poznatkem je, že malí pacienti tuto léčbu vesměs dobře zvládají. Zvláště u těch nejmenších je aplikace ve většině případů dobře tolerovaná, často lépe než jiné neinvazivní postupy. To je výrazný posun pro naše nejmenší pacienty, u kterých jsou běžné rehabilitační postupy kvůli věku dost limitované. Jsem také rád, a to zároveň ťukám na dřevo, že podobně jako u dospělých pacientů se ani u dětí nevyskytují při léčbě prakticky žádné nežádoucí účinky. Zrovna v tomto období chystáme zveřejnění videozáznamu pacienta, kterého se nám díky týmové spolupráci podařilo zvednout z vozíku po těžkém ochrnutí páteře. Zájem o léčbu je poměrně velký a občas mě mrzí, že jsme v průběhu roku nemohli vyhovět všem pacientům. Situace se ale začíná zlepšovat, na Vesně máme nové lékaře a to nám otevírá možnosti rozšířit možnosti léčebných zásahů v celém spektru rehabilitační medicíny.

Chystáte třeba nějaké její inovace?
Co se týká samotné metody, v listopadu jsme úspěšně obhájili projekt na Univerzitě Palackého v Olomouci. V tomto projektu technologické agentury ČR se nám podařilo vyvinout a v praxi odzkoušet účinné vylepšení metody novou technikálií. Doufám, že se nám podaří v dalších krocích dotáhnout certifikaci nové technologie do praxe, aby mohla být využita nejen experimentálně, ale také jako běžná součást léčby. Pevně věřím, že rozšíříme nabídku nových léčebných postupů také v naší léčebně. Zdaleka nejde pouze o elektroakupunkturu, protože ta je vhodná jenom pro určité spektrum pacientů. Postupně se snažíme budovat týmovou spolupráci mezi lékaři, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy a dalšími lidmi, kteří usilují o zlepšení stavu našich pacientů. Máme také řadu moderních přístrojů, včetně robotiky. Naše úsilí směřuje k tomu, abychom sladili poctivou práci s moderními poznatky a tím umožnili našim pacientům další pokroky v jejich často velmi náročné léčbě.

Co vás jinak přivedlo do tohoto světově proslulého zdravotnického zařízení?
Myslím, že málokde v republice bychom našli rehabilitační zařízení věnující se rehabilitaci dětí, které by léčilo tak těžké případy, jako je tomu u nás. Dětská rehabilitace je v mnoha ohledech náročná, ale zároveň i krásná. To je pro mě skutečná výzva.

Co všechno obnáší vaše práce a čím se liší od práce, kterou jste dělal dříve?
Moje práce je v první řadě léčba našich dětských pacientů. Snažím se jim poskládat léčebný program tak, aby vedl ke zlepšení jejich funkčního stavu. Od práce „klasického“ rehabilitačního lékaře se ta současná příliš neliší. Předtím jsem se více věnoval i dospělým pacientům, dnes převažují děti.

Jak jste si v Krkonoších zvykl? Splňuje Vesna vaše očekávání?
V Krkonoších je krásně, nebylo těžké si zvyknout. Chvíli trvalo, než jsem si navykl na nový rytmus práce. Dětská léčebna Vesna má výborný potenciál k tomu, aby se v ní dělala dobrá léčba. Je teď na nás, abychom tento potenciál naplnili.

V šestatřiceti letech jste součástí mladého lékařského týmu Vesny. Co byste o něm řekl?
Jsem rád, že se nám lékařský personál obměňuje a že zde začínáme tvořit relativně mladý doktorský tým. Věkový průměr nových lékařů je něco málo přes třicet let, v průměru tedy každý z nás má více než pět let praxe. Tím, že každý máme jiné zkušenosti a pracovali jsme na různých pracovištích, si můžeme vzájemně předávat znalosti. Náš primář na Vesně působí téměř 30 let a Vesnu zná tak dobře, že mu v tomto ohledu dlouho nikdo nebude konkurovat.

Jaké přednosti byste vyzdvihl u janskolázeňských lékařů?
To, co nás spojuje, je chuť dělat svoji práci dobře. Snažit se co nejvíc věnovat našim pacientům a ochota učit se novým věcem a postupům. Nové kolegyně jsou také ve své práci hodně svědomité a mají týmového ducha. Myslím, že kdo k nám přijede v novém roce, bude moct něco z nové atmosféry na léčebně ochutnat. To, že za poslední rok nastoupilo hned pět nových lékařů a v dalším roce se pravděpodobně přidá ještě další kolegyně, je v dnešní době unikát. Málokteré lázeňské zařízení se může pochlubit takovým lékařským týmem. To je asi největší současnou předností janskolázeňských lékařů.

Mladí lékaři často odcházejí za prací do ciziny. Vy jste o tom neuvažoval?
Vzhledem k tomu, že jsem měl a mám štěstí na příjemné pracovní podmínky, tak ne. Můžu jen poděkovat minulým i současným kolegům, že jsme společně mohli a stále můžeme vytvářet dobrý tým pro léčbu našich pacientů. V některých ohledech je to v naší zemi možná složitější, ale přijít někam, kde je všechno jako na podnose, by asi pro mě nebylo dobré. Rozumnější je do zahraničí případně vyjet na stáž a ty postupy, které nás můžou obohatit, pak uplatnit v našich podmínkách.

Jaké novinky v léčbě o dětské pacienty na Vesně můžeme očekávat v novém roce?
Chystáme postupně implementaci některých nových procedur, které by mohly zkvalitnit naši léčbu. Snažíme se také naslouchat připomínkám klientů a podnikat kroky ke zlepšení jejich pobytu. Pokud vše dobře půjde, tak bychom do budoucna rádi nabídli také ambulantní formu rehabilitace pro pacienty z našeho okolí. Nerad předem ohlašuji, co máme připravené, aby se to nepokazilo. Nejlepší forma, jak poznat změny, které chystáme, je přijet k nám na léčebnu a odzkoušet je přímo v praxi.

Náměstí Svobody 38, 542 25 Janské Lázně
Tel.: +420 499 860 301 | +420 499 860 303
E-mail: info@janskelazne.com
www.janskelazne.com