Úterý

5. března 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Devro: Děkujeme našim zaměstnancům za úspěšný rok 2021

14. 2. 2022 Komerční sdělení

page.Name
Jsme stabilní úspěšnou firmou, přesto ani pro naši společnost nebyl rok 2021 z hlediska pandemie koronaviru jednoduchý. Nicméně covidové výzvy nás nezaskočily a podařilo se nám zajistit plynulý chod výroby po celý rok bez odstávek způsobených případným výpadkem zaměstnanců nebo nedostatkem materiálů.

Mezi Devro priority patří nejen bezpečné pracoviště, ale i ochrana zdraví našich zaměstnanců. A proto ani nelze začít naše bilancování loňského roku ničím jiným než pandemií covidu, která již druhým rokem znesnadňuje naše životy.

Naši zaměstnanci již od začátku pandemie dodržují mnohá nastavená pravidla, která je chrání před šířením nemoci. Přijatá opatření jsou vzhledem k potravinářskému provozu leckdy přísnější než ta, která požadují vládní opatření. Stále se zaměřujeme na důkladné trasování a z toho vyplývající případné karantény. Část zaměstnanců pracuje z domova již téměř dva roky.

V prosinci 2021 jsme využili nabídky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a úspěšně rozběhli očkování ve firmě prováděné profesionálním očkovacím týmem. Velký zájem je v tuto dobu především o třetí, posilovací dávky, ale lidé chodí i na první či druhé dávky vakcíny. Proočkovanost našich zaměstnanců se nyní pohybuje na zhruba 73 procentech. Jsme rádi, že můžeme očkování více zpřístupnit našim zaměstnancům i veřejnosti.

Jako zaměstnavatel jsme se poprvé zúčastnili soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku. V kategorii zaměstnavatelů Libereckého kraje do 5 000 zaměstnanců jsme získali skvělé 2. místo. Jsme velmi rádi a těší nás, že jsme získali takto výborné umístění. Vloni jsme přijali do našich řad 122 nových zaměstnanců a v podobném tempu budeme pokračovat i v letošním roce. Na některé specifické odborné pozice není snadné získávat nové zaměstnance, přesto zaměstnáváme pouze kmenové zaměstnance a brigádníky z regionu. Velkou péči věnujeme rozvoji našich zaměstnanců. Poslední dva roky se například zaměřujeme na zlepšení dovedností všech vedoucích pracovníků ve vzdělání šitém na míru.

V rámci našeho Devro závazku „Dobrý soused“ jsme opět podpořili mnoho organizací či konkrétních aktivit. Do jilemnické nemocnice jsme zakoupili kardiologickou sondu k ultrazvuku, finanční podporu získal hasičský záchranný sbor, Krakonošovy letní podvečery organizované Svazkem obcí Jilemnicko a koncert vážné hudby pořádaný Svatovavřineckým chrámovým sborem. Na Mistrovství světa v orientačním biatlonu jsme byli hlavním partnerem. Naši zaměstnanci rovněž rozhodli o podpoře pro Charitativní taxi, Český krkonošský spolek SKI Jilemnice, Jilemnický lidskoprávní spolek a taneční skupinu Paul Dance. Nově jsme rozšířili řadu obdarovaných o Český červený kříž a také jsme do seznamu zařadili další školy z okolí. K žádostem ze školství všeobecně přistupujeme kladně a rozsah podpory je zde stále širší. Společně se zaměstnanci a také odborovou organizací jsme finančně pomohli Moravě zasažené tornádem. Naši zaměstnanci nejsou lhostejní k takovýmto osudům a ve sbírce přispěli, aby odeslaná částka byla co nejvyšší. Našim důchodcům jsme udělali radost nákupními poukázkami. Zájemcům z řad organizací jsme rozdali starší počítače a monitory.

Velmi důležitým tématem je pro naši společnost ohled na životní prostředí. V loňském roce jsme zvýšili naše závazky, definovali si globální program udržitelného rozvoje a k němu konkrétní projekty. Mezi první hlavní cíle pro snížení dopadu na životní prostředí do roku 2025 patří redukce uhlíkové stopy o čtvrtinu, poloviční spotřeba energie z obnovitelných zdrojů, snížení spotřeby vody o 20 procent a snížení skládkovaného odpadu o 30 procent. Další, ambicióznější cíle jsou pak definovány pro další roky.

Na podzim jsme započali se založením nové části dubového lesa. Za každého našeho zaměstnance jsme zasadili dva stromky a již se těšíme na jaro, kdy budeme v akci pokračovat.

Vloni jsme ukončili relokaci výrobních linek z uzavřeného skotského závodu do Jilemnice. Přestože došlo kvůli covidu ke zpoždění jejich rozjezdu, významný projekt dopadl úspěšně, a my tak ještě více posílili naši pozici v rámci skupiny Devro. Nyní je na řadě přesun další linky, na níž se výroba rozběhne v průběhu jara.

Devro v Jilemnici nadále pokračuje investicemi nejen do rozšíření výrobních kapacit. Protože klademe značný důraz na kvalitu výroby a potravinářskou bezpečnost, i letos významné investice putují do nových výrobních zařízení pro zpracování výrobního materiálu. Díky mnoha aktivitám a projektům se nám podařilo splnit ambiciózní cíl pro úsporu nákladů. Z obchodního hlediska byl rok 2021 také úspěšným. V růstu tržeb zveřejněným po ukončení prvního pololetí se dařilo pokračovat i v druhém pololetí.

Letošní rok nám opět přichystal spoustu výzev. Mezi ně zcela jistě patří vysoká inflace, která přináší finanční nejistotu. Pečlivě se tedy věnujeme tématům, jako je růst cen energií, nárůst cen vstupních materiálů a podobně. Nadále budeme investovat prostředky a úsilí do dalšího růstu výrobních kapacit a do zlepšování v klíčových oblastech našeho podnikání, abychom i začínající rok mohli považovat za úspěšný.

Děkujeme našim zaměstnancům, kteří svoji neúnavnou prací přispěli k úspěšnému roku 2021, a dovolte nám popřát všem čtenářům Vrchlabinek, našim zaměstnancům a jejich rodinám hodně zdraví a úspěšný rok 2022.

Michal Růžek, provozní ředitel a jednatel společnosti DEVRO s. r. o.
Foto: Devro