Úterý

25. června 2024

Nyní

22°

Zítra

24°

Svátek má

Sezona věnovaná péči o krkonošské louky pro letošní rok skončila

28. 9. 2022

page.Name
Krkonošské louky jsou jedním z nejvýznamnějších zdejších biotopů. Péči o ni věnujeme enormní úsilí už proto, že přičiněním člověka tyto louky vznikly a bez usilovné péče hospodářů by zmizely. Neméně aktivně přistupujeme i k otázce osvěty. V letošním roce jsme v rámci ekologické výchovy nabídli veřejnosti čtyři sobotní setkání, věnovaná péči o louky. Veřejnost se mohla zapojit jak do praktických ukázek péče o přírodu, tak si vyslechnout přednášky botaniků.
Témata těchto programů byla v souladu s ročním obdobím. Zjara jsme se na programech Pastva a její tajemství a Nevítaní hosté věnovali pastvě a osvětě o šíření invazních rostlin. Letní akce Kosenka po krkonošsku a V holinách na louku se zase zaměřily na tradiční seč a úklid travní hmoty. Účastníci našich programů měli možnost nahlédnout do života Krkonošské kozí farmy, na pastvině si vyzkoušet postavit ohradník a ve stáji podojit kozu. Zájemci se dozvěděli i střípky z historie krkonošských pastvin a na závěr ochutnali sýry a vyhlášené kozí žervé. 
 
Některé akce nebyly jen o osvětě, ale i o přímé pomoci. Koncem léta jsme na menší mokřadní lokalitě ve Valteřicích shrabali velké množství trávy, zbavili ji náletu dřevin a mezi řečí se od odborníků dozvěděli mnohé o funkci mokřadů a tůní v krajině. 
 
Podobné akce plánujeme i v příštím roce. Již nyní se můžete těšit, že se na nich dozvíte, proč je třeba na některých loukách důležité „kosení trávy po staru“ nebo proč ta nádherně kvetoucí lupina mnoholistá je pro krkonošské louky tak nevítaným návštěvníkem. 
 
Výše uvedené akce jsou součástí projektů Nastavení systému péče o ohrožené luční porosty v III. zóně Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma a Obnovný management krkonošských luk financovaných z Operačního programu životní prostředí.
(TZ Správa KRNAP)