Čtvrtek

25. července 2024

Nyní

16°

Zítra

18°

Svátek má

Špitálský, Kablikův, Bílý, Černý… Archiv poukázal na zajímavé mosty

5. 7. 2023

Špitálský, Kablikův, Bílý, Černý… Archiv poukázal na zajímavé mosty 9 snímků
Byly postavené v odlišné době, na různých místech a za jiných okolností. Prakticky nenajdete dva stejné, naopak! Každý je něčím unikátní. Nejzajímavější připomíná expozice v badatelně místního archivu nazvaná Významné mosty okresu Trutnov aneb Mosty spojují.

Mezi výjimečné patří například kryté dřevěné mosty v Suchovršicích, Verdeku a Havlovicích. „Byly postavené v první polovině 20. století a dnes se řadí k pozoruhodným technickým památkám,“ upozornil historik Pavel Zahradník.

Vybrané mosty připomínají fotografie nebo dochované technické plány. Třeba populární železobetonový obloukový most přes Labe v centru Špindlerova Mlýna, známý pod označením Bílý. Symbol horského města vznikl v roce 1912.

Neobyčejné jsou i další plány, například tzv. Kablikova mostu ve Vrchlabí nebo návrhy na stavbu mostu u vlakového nádraží v Trutnově z roku 1883.

Atraktivní jsou i vzpomínka na už neexistující mosty, příkladem jsou zaniklý most v Olešnickém Debrném nebo Černý most, který kdysi vedl přes Svatoňovické údolí. Postavený byl v letech 1860 až 1861. „Během čtyřiceti let provozu zčernal od uhelného prachu, proto mu začali lidé říkat černý,“ upřesnil Pavel Zahradník.

Výstava měla premiéru při nedávném dni otevřených archivů. K vidění byly na jeden den i trojrozměrné exponáty. Například právě model poloviny Černého mostu nebo rarita - Mostní kniha z Vrchlabí.

Většina výstavy zůstává dál přístupná, vždy v badatelské dny. Podle historiků jsou mosty významnými stavbami. „Již v kronice města Trutnova Šimona Hüttela je připomínán Špitálský most v Trutnově. Ten je zmiňován již k roku 1570, a dále k roku 1576, kdy jej odnesla velká voda. Obnoven byl pak v roce 1590. Nejstarším dochovaným mostem na Trutnovsku je zřejmě most ve Sklenářovicích z 16. století,“ dodal Roman Reil, ředitel Státního okresního archivu v Trutnově.

Pavel Cajthaml
pavel@trutnovinky.cz
Foto: Pavel Cajthaml a Státní okresní archiv v Trutnově