Čtvrtek

13. června 2024

Nyní

Zítra

12°

Svátek má

Nad silnicí do Špindlerova Mlýna přibudou sítě, mají zvýšit bezpečnost řidičů

20. 9. 2023

page.Name
Stavbaři zajišťují skalní svah nad hlavní silnicí do největšího krkonošského střediska Špindlerův Mlýn. Odpadávání skalních úlomků na silnici by měl zabránit systém ochranných ocelových sítí. Stavební práce omezují provoz, ale silnici neuzavřou, uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann. Celková délka zajištěného úseku skalního svahu je podle něj zhruba 500 metrů. Hotovo má být do 27. října.

"V tomto úseku docházelo k pádům kamenů na silnici. Cílem je zvýšit bezpečnost řidičů. Výstavba zárubní zdi a zajištění skalního svahu probíhá za lokálních omezení na komunikaci II/295. Doprava je řízena kyvadlově pomocí semaforů, auta jezdí obousměrným jízdním pruhem šířky 3,5 metru umožňujícím průjezd autobusů i vozidel IZS," řekl Lechmann.

Stavbaři vybudují nad silnicí systém sítí z ocelových drátů a lepených svorníků osazených do předem vyvrtaných otvorů. "Součástí zajištění skalního svahu bude také nová tížná zárubní zeď z drátěných košů vyplněných kamenem. Takzvaná gabionová zeď v délce 241 metrů s proměnnou výškou od dvou do pěti metrů výšky bude založená na podkladním betonu," řekl Lechmann.

Svah proti odpadávání skalních úlomků a erozi byl dosud zabezpečen sítí jen zčásti. "Frekventovaná silnice v místě stavby vede v poloskalním strmém zářezu řeky Labe s převislými výchozy, u nichž dochází k postupné erozi a řícení skalních úlomků na vozovku," řekla Lechmann.

Investorem je Královéhradecký kraj. Práce začaly v červenci. Celkové náklady jsou přes 30 milionů korun včetně DPH. Financování stavby je z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje.

Frekventovaná silnice mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem vede úzkým údolím řeky Labe. Stabilizace skalních svahů probíhaly nad touto jedinou přístupovou silnicí do horského střediska již v minulosti, například na osmikilometrovém úseku mezi Herlíkovicemi a Labskou přehradou.

(ČTK)
Ilustrační foto: archiv redakce