Úterý

16. dubna 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Správa národního parku uzavřela do konce května 11 turistických cest

16. 3. 2024

page.Name
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) od pátku 15. března dočasně uzavřela 11 turistických cest. Opatření, které souvisí s vyhlášením osmi klidových území a s ochranou citlivých druhů živočichů potrvá do 31. května. V terénu budou uvedené úseky zřetelně označeny cedulí s textem: "Zákaz vstupu z důvodu ochrany přírody od 15. 3. do 31. 5.". Správa KRNAP k tomuto opatření přistupuje již čtvrtým rokem.

"Důvodem sezónní uzavírky konkrétních turistických tras či jejich úseků je skutečnost, že vedou přes místa pravidelného výskytu citlivých druhů, především tetřívka obecného, který je předmětem ochrany KRNAP a zároveň i Ptačí oblasti Krkonoše. Cílem opatření je především ochrana tetřívků a jejich pravidelně využívaných tokanišť v nejcitlivějším období jejich toku a rozmnožování," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Sezónní uzávěra ve zmíněném období podle něj pomůže chránit tento druh zvláště v jeho citlivém období za co nejmenšího omezení návštěvníků Krkonoš. "Předpokladem je však důsledné respektování těchto sezónních uzavírek a rovněž dodržování celoročního zákazu pohybu mimo vyhrazené cesty a trasy v klidových územích," dodal Drahný.

Konkrétně se jedná o tyto cesty či jejich úseky:

 1. Žlutá turistická cesta ve směru ze Zadních Rennerovek na Hanapetrovu Paseku, vedoucí po hranici klidového území v úseku Pod Zadními Rennerovkami až cyklotrasa Liščí cesta (opatření obecné povahy Správy KRNAP č. OOP 6/2020).
 2. Zelená turistická cesta v úseku Vosecká bouda až Labská louka (OOP 7/2020).
 3. Modrá turistická cesta (Davidova) v úseku Davidovy Boudy (odbočka od svážnice před potokem Dírečka, odbočka cyklotrasy 15A) až křižovatka nad Erlebachovou boudou (OOP 7/2020).
 4. Žlutá turistická cesta z Tetřevích Bud na Liščí louku v úseku Černý potok až Liščí louka (rozcestí), vedoucí z části po hranici klidového území (OOP 8/2020 a 10/2020).
 5. Zimní tyčovaná cesta z Malého Šišáku k Luční boudě, v úseku Pod Malým Šišákem až Luční bouda (OOP 8/2020).
 6. Chodník biskupa Doubravy v úseku od hranic klidového území nad loveckou chatou Jana ve směru pod Jelenku a z něj na jih odbočující cesta k Niklovu Vrchu (OOP 8/2020).
 7. Žlutá turistická cesta v úseku Václavák (naučná stezka) až Pěticestí (OOP 9/2020).
 8. Naučná stezka Černohorské rašeliniště v úseku Nad Pardubickými Boudami – vyhlídková věž – U Hubertovy vyhlídky – Velké Pardubické Boudy (OOP 9/2020).
 9. Zelená turistická cesta z Tetřevích k Hrnčířským Boudám, v úseku Tetřeví Boudy (hranice klidového území) až Čistá /potok, rozcestí (OOP 10/2020).
 10. Zelená turistická cesta (Jiřího Nováka) v úseku souběhu hranice klidového území se státní hranicí s Polskem (OOP 11/2020).
 11. Žlutá turistická cesta v úseku Kolínská bouda až Slatinná stráň (OOP 12/2020).

Podobné opatření řadu let v tomto období přijímá i ředitelství polského Karkonoského parku narodowého, a to od 1. dubna do 31. května, přičemž uzavírá dočasně čtyři cesty, například zelenou turistickou cestu z rozcestí Ruiny schoroniska im. Bronka Czecha na rozcestí s červenou turistickou Cestou česko-polského přátelství nebo modrou turistickou cestu, tzv. Hřebenovku, z Horní Malé Úpy přes Lesní hřeben po rozcestí se žlutou turistickou cestou.

Na hřebenech Krkonoš je podle Horské služby (HS) stále 100 až 130 centimetrů sněhu, v lavinových lokalitách platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti.

Tetřívek obecný patří v ČR ke kriticky ohroženým druhům. Nejvyšší české hory jsou pro něj jednou ze tří posledních oblastí v ČR s relativně početným výskytem. Pro tetřívka jsou dnes typickým prostředím v Krkonoších luční enklávy a holiny uprostřed horských smrčin, vysoko položené otevřené plochy ledovcových karů nebo subalpínské trávníky s roztroušenými porosty kleče, to vše v nadmořské výšce přes 800 metrů.

(ČTK, TZ KRNAP)
Foto: Správa KRNAP