Pondělí

24. června 2024

Nyní

22°

Zítra

22°

Svátek má

Kunčice nad Labem mají svoji první knihu mapující historii obce

21. 5. 2024

page.Name
"Kunčice nad Labem - Toulky minulostí obce s mědvědem ve znaku". Tak zní titul knihy mapující historii obce těsně sousedící s Vrchlabím. Vydání knihy, pod kterou jsou autorsky podepsáni Roman Reil, Ladislav Svatoš a Martin Kubásek, podpořila samotná obec i její obyvatelé ve sbírce.

Historicky první publikace o dějinách podkrkonošských Kunčic nad Labem přináší mnoho nových informací o dějinách obce, a to nejen těch nejstarších, ale i relativně nedávných. Autoři v ní zmapovali dějiny obce od 13. století do současnosti, všímají si nejstarší písemné zmínky, sledují vývoj vrchnostenské správy i samosprávy, mapují dějiny významných podniků od 16. století jako byly papírna, mlýny, brusírna dřeva i kamenů, textilní továrny nebo vápenky.

V dějinách obce po roce 1945 si všímají nejen bolestivého odsunu německého obyvatelstva, které se neobešlo bez excesů, ale vývojem spolků, zakládání jednotného zemědělského družstva nebo stavebním poválečným vývojem. Kniha je nejen doplněna soupisem použité literatury, ale i archivních pramenů i vzpomínek obyvatel místních i ze sousedních obcí. Publikaci doplňují skeny zajímavých archiválií, pohlednic, fotografií, plánů, map nebo fotografií ze současnosti. Podíl na vydání této knihy má nejen obec samotná, ale také občané Kunčic nad Labem, kteří ve sbírce přispěli k jejímu vydání. Poděkování všem, kteří do sbírky přispěli je uvedeno v zadní části knihy.

(red)