Pondělí

22. července 2024

Nyní

18°

Zítra

14°

Svátek má

Nebezpečný odpad skončil v kontejneru na tříděný odpad

4. 1. 2024

page.Name
Zaměstnanci EKO-Jilemnicko s.r.o. byli nepříjemně zaskočeni. Na Nový rok dostali dárek za úklid po vánočních svátcích a Silvestru. Při vykládání tříděného odpadu na ně doslova vypadly nádoby s olejem, ředidly, mazivy, rozpouštědly a s ředěnou kyselinou chlorovodíkovou.

„Při manipulaci lze hovořit o štěstí, neboť zaměstnanci nebyli ohroženi přímo na životě. Poškozen byl ovšem separovaný odpad, který nešlo využít na recyklaci a prodat ho jako druhotnou suroviny. Na skládce tak skončily tuny odpadu zbytečně,“ uvedla jednatelka společnosti Radka Paulů.

Nebezpečný odpad se v kontejnerech neocitnul poprvé. Vzhledem k tomu, že se situace opakovala, tak byla věc předána policii k vyšetření.

Firma EKO-Jilemnicko upozorňuje, že nakládání s opady se řídí legislativou, jedná se o Zákon o odpadech 541/2020, a je tedy potřeba dbát na správnou separaci a látky odevzdat do sběrných dvorů. Jejich ukládání mimo určená místa může nejen poškodit přírodu, ale také ohrozit spoluobčany na zdraví.

Radka Paulů, jednatelka EKO-Jilemnicko