Úterý

25. června 2024

Nyní

22°

Zítra

26°

Svátek má

V Janských Lázních se daří vrátit pohyb pacientům s přerušením míchy

20. 2. 2024

page.Name
Na světě dosud neexistovala funkční forma léčby, která by dokázala pomoci pacientům s úplným přerušením míchy. V Janských Lázních pomáhá pacientům unikátní léčba ochrnutí pomocí elektroakupunktury už několik let. Autorem léčebné metody AC-TIVE ENF, která vznikla spojením lékařské akupunktury a znalostí fyzikální medicíny, je rehabilitační lékař Peter Olšák, který má za sebou léčbu více než 700 pacientů a mezi nimi nově i ty s kompletním přerušením míchy.

Jde o obrovský průlom v léčbě těchto pacientů, kdy u prvních 3 pacientů postupně dochází k částečné obnově pohybu v trupu a dolních končetinách. Peter Olšák metodu rozvíjel ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Léčebnou v Janských lázních prochází každý měsíc desítky pacientů s těžkou poruchou hybnosti, a u některých z nich jsou dokumentované velmi rychlé pokroky v léčbě. Podílí se na tom celá řada procedur, které mají za cíl usnadnit pacientům například sed, stoj, či jinou aktivitu, kterou před léčbou nedokázali zvládnout. Léčba navíc prakticky nemá žádné nežádoucí účinky.

„Podařilo se nám částečně obnovit pohyb v trupu a dolních končetinách u 16letého chlapce Viktora, který ochrnul v důsledku úrazu v lese. Podle zpráv ze spinální jednotky a klinického stavu se jednalo o kompletní přerušení míchy. V praxi se to projevuje tak, že pacient přestane od určité výšky trupu cítit své tělo a nedokáže ovládat svůj pohyb pod touto hranicí. Tak tomu bylo i u Viktora a tento stav trval 13 měsíců od úrazu. Jakmile se dostal k léčbě pomocí elektroakupunktury, začal postupně aktivně používat svaly trupu a v oblasti kyčlí. Dnes je schopen částečně hýbat nejen trupem, ale také dolními končetinami. Stále u něj ale přetrvává kompletní porucha vnímání pohybu,“ řekl Peter Olšák.

Metoda, celým názvem elektroakupunkturní nervosvalová facilitace, propojuje tradiční akupunkturu, která se v Česku řadí mezi oficiální lékařské metody, se současnými znalostmi fyzikální léčby. Lékař napíchne pacientovi akupunkturní jehly a poté pomocí přístroje přivede do akupunkturních jehel elektrický proud. To pacienti vnímají jako mravenčení a při větší intenzitě dochází také k viditelným svalovým kontrakcím. Proud pomáhá dráhám v těle, které jsou poškozeny, aby lépe fungovaly.

Díky vývoji speciálních akupunkturních jehel, vyvinutých na Univerzitě Palackého v Olomouci, bude zároveň aplikace pro pacienta v budoucnu více komfortní. „Jehly jsou inovativní především třemi hlavními parametry, kterými jsou zvýšená účinnost výsledku o 30 – 40 procent oproti klasické jehle pro akupunkturu, větší komfort pro pacienta při aplikaci a nižší riziko nežádoucího vytažení během aplikace,“ vysvětlil MUDr. Peter Olšák. Léčba v současné době není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Jedna aplikace v délce 30 minut stojí 500 korun.

Aktuálně léčbou prochází i dospělá žena ve věku 32 let, která utrpěla těžký úraz míchy a na léčbu přišla po 7 měsících. I u ní došlo ke kompletnímu přerušení míchy s úplnou ztrátou pohybu a vnímání. „Po 5 aplikacích elektroakupunktury umí částečně aktivovat některé pohyby trupu a v kyčlích, dochází dokonce i ke změně vnímání v těchto částech těla. Věřím, že se ještě podaří těmto pacientům další obnova pohybu, aby mohlo dojít ke zkvalitnění jejich běžného života navzdory těžkému postižení. Celkem máme v léčbě zatím 3 pacienty s kompletním přerušením míchy, kde po léčbě elektroakupunkturou prokazatelně dochází k obnově pohybu. Naší vizí je provést aplikace u dalších pacientů s kompletním přerušením míchy, aby bylo možné zjistit, u kolika procent pacientů s kompletním přerušením míchy bude naše léčba účinná,“ uvedl autor léčebné metody.

K léčbě se mohou hlásit lidé, kteří mají potvrzenou diagnózu kompletního přerušení míchy. Dalšími kritérii je doba od úrazu, respektive propuštění ze spinální jednotky do 6 měsíců od úrazu a stav bez obnovy pohybu nebo citlivosti trupu a končetin.

Ne u všech pacientů je pokrok stejný, vždy záleží na povaze a závažnosti postižení. Spektrum diagnóz, u kterých aplikaci této metody v Janských lázních zvažují, je velmi široké. „Je potřeba vždy zhodnotit celkový stav pacienta a nastavit si reálné cíle. Metoda je vhodná pro většinu ochrnutých pacientů, u kterých se pohyb obnovuje velmi pomalu. Jsou po mozkové mrtvici, poškození míchy a poranění periferních nervů. Dobrých výsledků dosahujeme i v léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou, u kterých dojde k akutní atace, která vyústí do omezení pohybu. Čím je postižení těžší, tím je důležitější, aby pacienti aplikaci dostali rychle,“ upřesnil MUDr. Peter Olšák.

(TZ Janské Lázně; jš)
Foto: Miloš Šálek