Úterý

18. června 2024

Nyní

16°

Zítra

17°

Svátek má

Správa Krnap: O rozšíření využití zámeckého parku neuvažujeme

8. 6. 2020

page.Name
V červnovém vydání magazínu Vrchlabinky vyzval podnikatel David Khol k obnově a většímu využití zámeckého parku pro společenské či kulturní aktivity. Místostarosta Michal Vávra v reakci na tento apel uvedl, že mezi městem Vrchlabí a Správou Krkonošského národního parku (KRNAP) je vzájemná dohoda na údržbě zámeckého parku a že prakticky veškeré změny v parku podléhají povolování památkářů. Redakce Vrchlabinek požádala o vyjádření k celé záležitosti ještě i další dotčenou stranu, tedy Správu KRNAP. Na dotazy odpovídal její mluvčí Radek Drahný.

Podnikatel David Khol i místostarosta Michal Vávra se shodli, že tu v určité míře probíhala jednání mezi městem a KRNAPem o možné změně vlastnictví parku. Jak často či pravidelně se tato jednání odehrávala a kdy se tato jednání uskutečnila naposledy? S čím šel tehdy KRNAP do těchto jednání?
Je třeba si připomenout historické pozadí. Zámecký park pod správu KRNAP přešel někdy v 70. letech minulého století. Přitom se nejedná o území navázané na samotný Krkonošský národní park. Jednání probíhala opakovaně. Zatím bez konkrétního výsledku.

Místostarosta Michal Vávra rovněž hovořil o tom, že zde existuje trvalá funkční dohoda o dělbě údržby a aktivitách v parku. Jaké závazky například z této dohody vyplývají pro KRNAP?
Správa KRNAP se stará o infrastrukturu (koše, lavičky) a odborně spravuje zeleň, udržujeme/prořezáváme/kácíme/vysazujeme stromy a sekáme trávníky. Město se zase stará o úklid parku a vyhrnování cest v zimním období.

Nicméně kdyby se naskytla příležitost, měl by KRNAP zájem převést park na město nebo ho s ním vyměnit za jiný pozemek či něco jiného?
Nejedná se o jednoduchou proceduru. Správa KRNAP by buď nejprve park musela předat úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a pak by o park mohlo město projevit zájem a nebo by muselo dojít ke směně. Prozatím jednání nevedla ke konkrétnímu výsledku.

Co říkáte na hlasy řady obyvatel Vrchlabí po větších a širších možnostech využití zámeckého parku pro kulturní či volnočasové aktivity?
To není otázka ani tak na Správu KRNAP jako na památkáře, protože zámecký park je kulturní památkou. Správa KRNAP neuvažuje rozšiřovat svůj inventář o podobná vybavení, tudíž by majitelem musel výt někdo jiný.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Jiří Štefek