Čtvrtek

25. července 2024

Nyní

19°

Zítra

21°

Svátek má

Vrchlabský závod Škoda Auto využil „digitální dvojče“

22. 7. 2020

page.Name
Rozšíření výrobní linky o jedno pracoviště vyžaduje precizní plánování. Zvláště když má proběhnout za plného provozu. Aby se za těchto podmínek v závodě společnosti ŠKODA AUTO na výrobu komponentů ve Vrchlabí podařilo úspěšně instalovat a integrovat novou robotickou stanici, využila česká automobilka takzvané digitální dvojče. Díky počítačové simulaci bylo možné v předstihu projít všechny nezbytné postupy a scénáře. Doba operativní realizace projektu se tak významně zkrátila o tři týdny.

„Bez technologií z oblasti Průmyslu 4.0 by instalace nové robotické stanice v závodě ve Vrchlabí nebyla v této podobě možná. Z prostorových důvodů jsme novou jednotku nemohli nainstalovat vedle stávajícího pracoviště, kromě toho seřizování a zkušební provoz nejsou za běžného provozu možné,“ uvedl Christian Bleiel, který je ve společnosti ŠKODA AUTO vedoucím výroby komponentů. „Díky technologii digitálního dvojčete jsme za pomoci moderní techniky mohli využít detailního virtuálního obrazu linky, simulovat zde procesy a postupy a výrobní linku za chodu plynule rozšířit.“

Během taktu, který trvá méně než 30 sekund, se na nově zřízeném výrobním zařízení do převodovky vkládá dvakrát po čtyřech ložiskách. Jelikož je pro bezchybnou funkci otáčejících se dílů nutná co nejvyšší přesnost, přejímají tento pracovní krok roboty.

Aby vzniklo přesné digitální dvojče reálné pracovní stanice, byl v počítači nejprve navržen 3D model. Celý proces zahrnoval důkladné napodobení robotických ramen, senzorové logiky a bezpečnostních prvků. Díky tomu bylo možné věrně nasimulovat všechny mechanické a kinematické procesy zařízení. Softwarové funkce dvojčete dokáží zprostředkovat vzájemnou komunikaci mezi všemi hardwarovými komponenty výrobní linky i jejími softwarově řízenými kontrolními procesy.

Pomocí tohoto nastavení technici vyvinuli, otestovali a optimalizovali řídicí elektroniku a také zjistili, kolik prostoru je potřeba pro nové pracoviště. Kromě toho také vyloučili kolizi robotických ramen a vypočítali ideální skladbu výrobního taktu. Digitální dvojče je možné mimo jiné využít i pro školení personálu.

Využitím počítačového modelu společnost ŠKODA AUTO zkrátila realizaci projektu zhruba o tři týdny, kromě toho se díky optimalizaci prostorových nároků nového pracoviště dosáhlo úspory asi 40 čtverečních metrů výrobní plochy. Řídicí programy robotů byly pro digitální dvojče vyvinuty ještě před tím, než byly stroje a jejich periferie v závodě fyzicky přítomné.

(ŠKODA AUTO, jš)
Foto ŠKODA AUTO Storyboard