Středa

24. července 2024

Nyní

14°

Zítra

11°

Svátek má

ANKETA: Radní reagují na výzvu „Restartujme naše centrum!“

26. 5. 2020

page.Name
Ve čtvrtek 21. května zveřejnili zástupci opozičního hnutí Vrchlabí do toho! dokument „Restartujme naše centrum!“, ve kterém vyzvali vedení města a zastupitele k širší debatě o možnostech pomoci vedoucích k oživení centra města.

Redakce webu Vrchlabinky.cz oslovila všech sedm členů Rady města a požádala je o jejich reakci na příslušný dokument. Položila jim tyto dotazy:

Jak vnímáte tento dokument a iniciativu jeho autorů? Jsou pro vás návrhy akceptovatelné a aktivně je podpoříte? Pokud nikoliv, jaké předložíte vlastní návrhy na řešení situace?

Jan Sobotka, starosta města (ZVON)
Je dobře, že jde o naši společnou snahu, tj. oživení centra města. Iniciativu vítám, jen jsme mohli více diskutovat o dokumentu, neboli o plánu, tak jak o něm signatáři hovoří. Normální je, že se sejdeme nad podnětem, který potom zpracujeme pro jednání rady a zastupitelstva města. Takto jsou obsahem výzvy některé věci, které neodpovídají možnostem, některé se průběžně stejně dějí, a některé jsou pro mě těžko uchopitelné. Rozhodně není pravda, že město má dva miliony korun od ŠKODA a. s. na zmírnění dopadů „čínské chřipky“, neboli COVID-19. Je to pomoc na humanitární opatření v rámci pandemie pro správní obvod pověřené obce Vrchlabí, tedy také pro dalších 15 obcí. (Pasáž o daru ze strany ŠKODA AUTO a účelu jeho využití byla autory z dokumentu „Restartujme naše centrum“ záhy odstraněna s odkazem na přesnou specifikaci v darovací smlouvě, která byla schválena Radou města 25. března 2020, pozn. redakce). 

Je třeba zvažovat, jestli má město podporovat podnikatelské aktivity na veřejných prostranstvích na úkor podnikatelů ve svých nebo pronajatých prostorách. Určitě město nikdy neposkytovalo veřejná prostranství s cílem na tom vydělat. Aktivity škol, neziskových organizací a podobně jsou vždy bez finančních nákladů v centru města, téměř vždy je město dotuje. Jestli si dobře vzpomínám, tak zástupci Vrchlabí do toho! nepodporovali dotaci města na pivní slavnosti, vedla se o tom vášnivá diskuze.

Město rádo podporuje jakoukoliv dobrovolnou aktivitu v centru, jako jsou dětské dny, masopust, Motorkářské požehnání, Krkonoše Amerikou, Vrchlabský kros, a další. Snaha o oživení centra Vrchlabí nesmí být pouze v době po COVID-19, ale musí být trvalá. Město se o to dlouhodobě snaží, proto jsem za tuto aktivitu rád. Čím víc Vrchlabáků si to uvědomí, tím to pro nás všechny bude lépe. Je na nás, abychom naší „útratou“ vytvořili poptávku po službách v centru a tím v něm zajistili život.

Některé návrhy jsou pro mě akceptovatelné, o jiných je třeba hovořit. Například farmářské trhy má město zajišťované soukromým subjektem. Je otázka, jestli je poptávka na rozšíření četnosti a sortimentu. Některé věci jsou jen v náznacích, je potřeba si prodiskutovat konkrétní řešení (např. vytvořit městem sponzorované poukázky (vouchery), které lze uplatnit u malých podnikatelů se sídlem ve městě k nákupu jejich služeb nebo produktů). Je třeba si uvědomit, že vypnutí hospodářství na dva měsíce bude mít dopad do rozpočtu města, očekáváme letos snížení příjmů z daní ve výši 25 milionu korun.
Alfréd Plašil, místostarosta (Volba pro město)
Iniciativu vítám. Každý návrh na zlepšení života v našem městě může být zajímavý a některý i použitelný. Například odpuštění poplatků za pronájem náměstí atd.

Město Vrchlabí prostřednictvím svého regionálního turistického a informačního centra připravuje materiál na letošní letní měsíce. Požádal jsem členy komise obchodu a cestovního ruchu o případné doplnění podkladů. Něco jsou věci z loňského roku, něco jsou novinky. Tento materiál by měl sloužit pro obyvatele a návštěvníky města jako jakýsi manuál jak a kde se dá v našem městě rozumně trávit volný čas. Po kompletaci bude distribuován ubytovatelům, na okolní informační centra, bude prezentován na našem turistickém portálu, ve vývěskách RTIC a na dalších místech. Věřím, že pomůže při rozhodování zda Vrchlabí navštívit, a současně obyvatelům a návštěvníkům města, například při nepříznivém počasí, v rozhodnutí co v našem městě dělat.

Centrum města potřebuje oživit. Měla by k tomu přispět i plánovaná rekonstrukce části Krkonošské ulice před náměstím TGM. Otázkou je, zda lze k tomuto projektu příští rok přistoupit. Tuto otázku položím členům komise obchodu a cestovního ruchu. Nezpochybnitelné zatraktivnění centra by bylo vykoupeno 3 - 4 měsíčním omezením provozu, což by mohl být poslední hřebíček do rakve živnostníkům v této části města podnikajícím. Kultivace centra je plošná podpora, což je to, co by město mělo dělat a v našem případě průběžně dělá (část rekonstrukce Krkonošské ulice, náměstí Míru, opravy fasád atd.)

V dlouhodobějším horizontu pomůže centrum města oživit znovuotevření muzea Správy Krnap v klášteře, nebo přesun Základní umělecké školy Karla Halíře do prostoru ke kinu. Mnoho rodičů své ratolesti do ZUŠ vozí a následně je odvážejí. Tu odpolední hodinku v mezidobí mohou strávit v obchůdcích, při kávě, nebo třeba jen touláním se v okolí centra. Dobré restaurace, vinárny, kavárny, cukrárny, specializované obchůdky a kultura (divadlo, kino, koncerty atd.) jsou věci, za kterými je občan ochoten si do centrální části města dojít. Jedná se přeci o úplně jinou atmosféru, než nalézáme v nákupních krabicích na okraji města.

Více spokojených návštěvníků by do našeho města měla přivézt plánovaná výstavba aquacentra, což se bezpochyby potažmo projeví i v tržbách obchodníků v našem městě. Dnes i návštěvníci kempů často hledají v místech která navštíví zajímavé restaurace a obchůdky. Ale to už jsem se dostal dál od tématu.

Touto poněkud zdlouhavou odpovědí jsem jen chtěl upozornit, že svoji koncepci máme, a že se v radě města všichni snažíme podporovat věci a projekty, které by ve svém důsledku pomohly rozvoji města a potažmo i životu v jeho centru.


Michal Vávra, místostarosta (ZVON)
Zájem veřejnosti a různých subjektů o další oživování centra Vrchlabí vnímám pozitivně. Uvažované kroky jsou ke zvážení s ohledem na ekonomiku města (příjmy a výdaje rozpočtu), reálný přínos, právní souvislosti, organizační náročnost apod. Naopak si takřka nedovedu představit navrhované zavedení „poukázek na slevy“ k nákupům ve vybraných provozovnách, které by sponzorovalo město. Stejně tak jakousi vrchlabskou slosovatelnou „účtenkovku“. Něco podobného zavedl stát po spuštění EET a byla již zrušena. To by mohlo vést spíše k různým nedorozuměním a dohadům, nikoliv k užitku.

Milena Dušková, radní (Volba pro město)
Za sebe mohu říci, že každá iniciativa ohledně oživení centra našeho města (a nejen centra), je jistě vítaná, zejména taková, která podporuje jak podnikatelské prostředí v našem městě, tak občanskou společnost. Stejně tak tedy vnímám předložený dokument „Restartujme naše centrum“. Konkrétní návrhy, bude jistě třeba dále podrobit širší diskuzi, neboť ne všechny jsou z mého pohledu zcela reálné.

Poskytnout veřejný prostor ke komerčním i nekomerčním aktivitám v tomto pro všechny nelehkém období bez úplaty, by jistě nebyl problém. Jenom je vždy třeba zamyslet se nad tím, jak jednotlivé „akce“ mohou vedle sebe, či společně fungovat. Jako radní jsem vždy aktivity k oživení centra našeho města podporovala a hodlám tak činit i do budoucna. Mám také za to, že všichni kolegové radní takové aktivity a projekty k oživení nejen centra města podporují a vítají, nicméně by bylo dobře ověřit, jaký je o ně zájem.

Například ke konkrétnímu návrhu na rozšíření nabídky farmářských trhů, které se navrhují konat 2x týdně, mohu jako jejich pravidelný návštěvník uvést, že si nejsem zcela jista zájmem ze strany prodejců. Je známo, že většina z nich (pokud ne všichni) pravidelně prodávají své produkty i v jiných městech. Naše město navíc tyto trhy neorganizuje, poskytuje jim k tomu prostor.Bedřich Hanousek, radní (ZVON)
V úvodu bych chtěl uvést, že velice vítám jak samotnou VÝZVU, tak snahu o veřejnou diskuzi na téma centrum Vrchlabí. Výzvu „Restartujme naše centrum“ vnímám jako významnou pomoc dlouhodobé snaze vedení města a Radě města Vrchlabí ve snaze ochránit centrum před vývojem, který pozorujeme nejen v naší republice, ale i v zahraničí. Mám na mysli vylidňování center měst na okraje v souvislosti s rozvojem bydlení v okrajových částech a rovněž s rozvojem nákupních center, což nutně vede k situacím, kdy některá historická náměstí a veřejné prostory jsou zcela umrtvena, neplní svojí původní obchodní, kulturní a společenskou funkci, náprava je velice složitá a pro města nákladná. Jsem názoru, že těmto trendům je třeba se bránit.

Myslím si, že město Vrchlabí se se svým koncepčním přístupem devastaci centra města do značné míry vyhnulo, ale určitě je celá řada úkolů, které je třeba řešit.

Jedním z nich je oživení centra Vrchlabí obchodními, občanskými a kulturními aktivitami, které jsou v návrhu autorů VÝZVY. Ne se všemi návrhy bych se dokázal ztotožnit a jsem pro podrobnější rozebrání jednotlivých návrhu s domyšlením dopadů do rozpočtu města, který není bezedný a navíc můžeme očekávat výrazné dopady v plánovaných příjmech. Rovněž můžeme podrobně vyhodnotit možnosti využití dotace ŠKODA AUTO, zda alespoň některé návrhy odpovídají podmínkám čerpání dotace. Jsem přesvědčen, že nikoliv.

Moje návrhy na oživení centra Vrchlabí jsou jednak krátkodobé a dlouhodobé. Vycházejí z představy velice ambiciózní a to, že se centrum stane místem atraktivním především pro místní trvale žijící obyvatele, ale i pro návštěvníky a cestovní ruch a stane se svojí výjimečností jedním z podstatných důvodů návštěvy Vrchlabí.

Atraktivní znamená (zde se v zásadě shoduji s VÝZVOU):
- fungující obchody (zřejmě s kvalitnějším zbožím oproti nákupním centrům, trhy, restaurace, zahrádky, kancelářské prostory, úřady)
- rozšíření kulturních a sportovních akcí a občanských aktivit jako kolo pro život, Food festival, Pivní slavnosti, běh a další akce v parku, hudební produkce, akce Střelnice, bleší trhy, aktivity Správy Krnap, Muzea a další.

Pro to vše je třeba, zvláště v současné COVID době vytvářet příznivější podmínky i ze strany města a proto VÝZVU podporuji. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že to k trvalému oživení centra nestačí.

Je třeba vytvořit podmínky pro obchodníky a zaměřit se (mimo snižování nákladů) především na zvýšení tržeb, jak od místních obyvatel, tak tržeb z cestovního ruchu. Vrátit se k návštěvnosti města z 90 let. A proto musíme pokračovat a neupustit od dlouhodobých záměrů města ve vytváření kvalitního veřejného prostoru a zde na štěstí máme na co navazovat (náplavka, Krkonošská ulice, náměstí Míru, obnova fasád, vánoční výzdoba, trvalé doplňování zeleně, program na kultivaci reklam, drobná architektura). Je nutné v tom nepolevit (dokončit střední část Krkonošské ulice, prostor před Divadelním klubem, počítám do toho i oživení kina apod.) Všichni víme jakou konkurenci v tuzemských i zahraničních městech máme.

Za důležité pokládám vytvoření kvalitní, příjemné přístupové komunikace z lokality Liščí kopec s propojením na Krkonošskou ulici, jak pro pěší, tak cyklisty. Je třeba nalákat obyvatele Liščího kopce (jednoduše začlenit a přiblížit obyvatele Liščího kopce centru) na odpolední a víkendové procházky a nabídnout příjemné prostředí a kvalitní služby.

V současné situaci je však třeba se zaměřit na opatření s okamžitým efektem a méně nákladná, která zdůrazňuje VÝZVA. Rozšířil bych to o potřebu kvalitnějšího marketingu a propagace města Vrchlabí s orientací na domácí klienty a zvýraznění stávajících předností Vrchlabí, kterých není málo (lépe je prodat). Je toho tedy mnoho co dle mého názoru souvisí se zajištěním trvale atraktivního, živého centra Vrchlabí. Nelze však spoléhat pouze na město, že vše zařídí a ufinancuje. Věřím, že současná těžká situace povede k větší spolupráci i podnikatelů navzájem a již nyní vím o dalších aktivitách v tomto směru. Proto jsem optimista.

Dobře se mi poslouchají věty, že „historické centrum je srdcem města a že prosperita centra úzce souvisí se službami pro místní občany i turisty apod“. Ne vždy jsem se při prezentaci těchto názorů setkal s pochopením. O to více mě těší posun názorů i některých signatářů VÝZVY.

Milan Dejmek, radní (Volba pro město)
Můj názor je bez ohledu na výše uvedený dokument a iniciativu autorů dlouhodobě konstantní, tedy vždy pro atraktivnost a oživování nejen „centra“ našeho města a jako živnostník i radní v něm hodlám i nadále pokračovat. Zda-li jsou pro mne zmíněné návrhy akceptovatelné a zda-li je podpořím? Myslím si, že bude nutné o nich a nejenom o nich diskutovat s místními podnikateli, občany, v různých městských komisích, Radě města a zastupitelstvu města Vrchlabí a rozhodnout, co je reálné a co naopak nelogické a nemožné. Své postřehy, náměty a myšlenky budu uplatňovat a sdělovat právě na takovýchto jednáních.

Luboš Dlabola, radní, (ZVON)
Iniciativa „Restartujme naše centrum!“ sepsaná sdružením Vrchlabí do toho! je oprávněná a chvályhodná. Jenom nevím jestli je právě nyní vhodná doba na to podnikat určité iniciativy, jestliže není vůbec jasné, co nám naše „pravokomunistická“ vláda povolí či naopak zakáže v letních měsících 2020 popřípadě i v dalším období. Já osobně se nebráním komunikaci s kýmkoli, kdo přijde s dobrým nápadem a jsem ochoten ho i prosazovat ve vedení města. Některé body sepsané v uvedené iniciativě dávají smysl, ale jsou tam i body pro mne naprosto nelogické a to hlavně v současné epidemiologické situaci: venkovní sezení=předzahrádky na náměstí TGM, ale pro které restaurace? , nabídnout veřejný prostor školám, sdružením a podobně pro kulturní aktivity - vždyť to není povolené, doplnit hlavní ulici a náměstí vodními prvky - to je zakázáno provozovat i v otevíraných aquacentrech.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Ilustrační foto: Jiří Štefek