Úterý

18. června 2024

Nyní

16°

Zítra

17°

Svátek má

Argo-Hytos: Našim zaměstnancům jsme zajistili práci a jistotu příjmů

14. 5. 2020 Komerční sdělení

page.Name
Společnost ARGO-HYTOS s.r.o. nepřerušila svůj chod ani v době epidemie koronaviru a vytvořila pro své zaměstnance nejbezpečnější podmínky pro práci. Jednatel Milan Bezdíček v rozhovoru pro Vrchlabinky popisuje, jak v době od vyhlášení nouzového stavu v České republice společnost ARGO-HYTOS s.r.o. fungovala a vyzdvihuje vzájemnou toleranci, pomoc a solidaritu nejen mezi zaměstnanci.

Přísná opatření proti šíření pandemie koronaviru v České republice v mnoha ohledech zastavila či významně omezila běžný život. Jak moc zasáhla vás osobně a jak podnik ARGO-HYTOS s.r.o.?
„Pandemie“ mne zasáhla podobně jako většinu z nás. Starost o lidi kolem mě, jak doma, tak ve firmě, omezení pohybu, povinnost nošení roušky, chybějící informace o tom, co bude dál. Ve firmě jsme opatření vlády pocítili především v okamžiku uzavření školek a škol, kdy bylo mnoho z našich zaměstnanců nuceno zůstat doma s blízkými. Na tuto situaci jsme museli reagovat zaučováním pracovníků na nové pozice a změnami priorit při realizaci zakázek. Ve velmi omezeném rozsahu jsme využili možnosti home office pro několik kolegů z kanceláří.

Na rozdíl od řady jiných podniků v České republice jste nepřerušili výrobu a neposlali své zaměstnance domů. Byla i zde tato varianta ve hře, nebo jste o ní vůbec neuvažovali?
I o této variantě jsme uvažovali. Namísto toho jsme se rozhodli jít jinou cestou, a to vytvořit co nejbezpečnější podmínky pro zaměstnance a zajistit jim možnost pracovat s minimálním rizikem nákazy. V řadě případů jsme byli přísnější, než v danou dobu požadovala hygiena. Vytvořili jsme několik krizových scénářů pro různé možnosti dopadu plynoucí ze šíření koronaviru. Díky skvělé práci našeho nákupního a logistického týmu jsme dokázali zajistit dostatek dílů a nebylo tedy nutné výrobu odstavit. Dobrou organizací výroby jsme vyřešili dočasně chybějící pracovníky.

Aktuálně nám dělá starosti pokles v příjmu nových objednávek z důvodu měsíčního uzavření třetiny našich významných zákazníků. Pro zajištění budoucnosti naší firmy musíme udržet zaměstnance na všech pozicích a při tom udržet firmu v kladných číslech. Proto hledáme nejlepší cestu, jak se vyhnout propouštění a jak společně překonat těžké období s jistotou zaměstnání.

Firmy, které zůstaly po dobu nouzového stavu otevřeny, musely respektovat přísná hygienická opatření. Jak tato pravidla v praxi vypadala u vás?
Zavedli jsme mnoho opatření od zákazu služebních cest a návštěv, upevnění hygienických pravidel, rozmístění dezinfekcí po firmě, obalení klik měděnou páskou, zavedení speciálního režimu v jídelně, pravidelné intenzivní větrání prostor firmy, neustálé dezinfekce, měření tělesné teploty při vstupu do firmy, používání vytyčených tras pro vstup/odchod do/z areálu až po povinnost nošení roušky i během práce. Nejdůležitějším prvkem v zajištění bezpečnosti našich lidí byla, je a bude otevřená komunikace napříč celou naší firmou.

Co všechno pro vaše zaměstnance společnost ARGO-HYTOS s.r.o. dělala?
Především jsme našim zaměstnancům zajistili práci a jistotu příjmu. Co se týká vybavení pro zaměstnance, všichni obdrželi 4 kusy látkových, pratelných roušek, dále dostal každý pracovník vitamínový balíček obsahující vitaminy C, B a magnesium a denně je našim zaměstnancům v prostorách jídelny k dispozici pult s ovocem pro zlepšení imunity.

Po vyhlášení nouzového stavu se snad všude v České republice projevil veliký nedostatek ochranných pomůcek a především roušek. Přesto i v této vypjaté situaci se projevila veliká šikovnost, obětavost a solidarita Čechů, kteří si roušky šili sami a vzájemně si pomáhali. Jak se s danou situací popasovala vaše společnost?
Roušky jsme si našili sami s pomocí našich šikovných pracovnic. Takřka ze dne na den. Roušky a respirátory jsme objednali od několika dodavatelů ihned při zvýšeném šíření viru. První dodávky nám však zabavila celní správa bez náhrady, další nám byly doručeny až koncem března a v průběhu dubna. Nebýt našich šikovných pracovnic, nikdy bychom nestihli zajistit dostatek roušek včas.

Spolujednatel společnosti, pan Rainer Christmann, je Němec. Přeshraniční pohyb osob byl však v rámci opatření takřka zastaven, a pokud k němu docházelo, lidé museli do domácí karantény. V jaké situaci se nyní nachází a jak s ním komunikujete ohledně obvyklých manažerských rozhodnutí?
Pan Christmann je od začátku nouzového stavu doma v Německu. I když už by mohl do Česka přijet, prozatím zasahuje do řízení firmy denně prostřednictvím telekonferencí, jelikož vidina absolutního uklidnění situace je na obou stranách, jak v Německu, tak i u nás v Česku, stále nejistá. Mohu říci, že uzavření hranic ho nijak zvláště neomezuje ve výkonu jeho funkce. Komunikujeme s ním, vedeme porady a při videokonferencích máme pocit, jako by seděl vedle nás. Z jeho slov je však patrné, že se na návrat do Vrchlabí velmi těší, stejně jako my na něj.

V rámci omezujících opatření společnosti objevovaly a zaváděly nové metody rozhodování, řízení, plánování a dalších klíčových vnitropodnikových činností. Nakolik koronavirus ovlivnil tyto procesy ve vaší společnosti?
Neřekl bych, že jsme změnili způsob řízení. Celá situace nás ještě více spojila a harmonizovala. Zjistili jsme, jak skvěle a efektivně dokážeme fungovat, jako jeden tým, i když při tom máme na obličeji roušku. Výrazně se nám změnila řešená témata, kde od standardních operativně-strategických bodů řešíme především zajištění vlastního fungování firmy a práce pro naše zaměstnance.

Během vypjatých situací není nouze o silné lidské příběhy odvahy, hrdinství či obětavosti. Chtěl byste nějaký zmínit a veřejně na něj upozornit?
Předně bych chtěl poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří společně prokazují odvahu a loajalitu vůči firmě tím, jak dobře zvládají vzniklou životní situaci spojenou s koronavirem. Prokazují obětavost a hrdinství už jen tím, že i v tuto nelehkou dobu chodí do práce a zodpovědně dodržují všechna nastavená interní pravidla. Jak jsem již zmínil výše, i u nás v Argo-Hytos s.r.o. jsme ve svých řadách našli kolegy, kteří nám ochotně pomohli například s ušitím roušek, nebo zapůjčili vlastní digitální teploměry, aby bylo možné zahájit měření tělesné teploty při vstupu do areálu. Dále se nám podařilo, po zajištění prostor naší firmy, pomoci také městu Jilemnice, a to jednorázovou dodávkou respirátorů, roušek a dezinfekce. Jsem si vědom a nesmírně si vážím všech těchto důkazů lidskosti, solidarity a kolegiality.

Co byste chtěl na závěr vzkázat vašim zaměstnancům, ale i obyvatelům Vrchlabí?
„Všem Vám děkuji za podporu a pochopení. Sice ještě nejsme z krize venku, spolu to však zvládneme.“