Čtvrtek

23. května 2024

Nyní

16°

Zítra

14°

Svátek má

Slovo duchovního: Kdo žije pro druhé, zažívá podstatu Vánoc

24. 12. 2020

page.Name
Přinášíme vám sváteční slovo duchovního, které pro Vrchlabinky sepsal p. Jiří Šlégr, děkan římskokatolické farnosti ve Vrchlabí.

Milí přátelé,

prožíváme neobvyklou dobu plnou nejistot a omezení. Zdá se, že i letošní Vánoce budeme prožívat jinak, než jsme zvyklí. Uvidíme, do jaké míry se podaří povolit konání tradičních akcí. Jisté však je, že Vánoce jako takové nám nikdo zrušit nemůže, maximálně se bude měnit jejich slavení.

Napadlo mě, že v tomto čase nejistoty nám mohou pomoci lidé, kteří zažili Vánoce v těžkých časech války, totality či pronásledování. Nedávno jsem sledoval pořad, ve kterém mne zaujalo svědectví devadesátišestileté paní Hany Truncové.Protože nesdílela náklonnost ke KSČ, pomáhala lidem k útěku přes hranice a šířila letáky vyzývající k občanské odvaze, strávila v padesátých letech 20. století kvůli komunistické totalitě devět let v pracovních táborech.

V podmínkách těžkého kriminálu nemohla být řeč o idyle Vánoc, cukroví, stromečku a dárcích. Lidé zde často umírali hlady nebo na jinak běžně vyléčitelné nemoci. Největším dárkem byla záchrana holého života. Když i v tak extrémní bídě dokázal někdo nezištně pomoci druhému, neoplácet zlo a snažit se šířit naději, poodkrýval tím podstatu Vánoc! Podívejme se, co nám paní Hana radí dnes: „Važte si každého dne, važte si velice času, protože promarněný čas nebo i dobře užitý čas se prostě nevrátí. A když se můžete ohlédnout a víte, že jste učinili dobré činy, že jste pomáhali, že jste rozdávali lásku a přijímali lásku, to je jako perpetuum mobile.“Myslím, že právě Vánoce – narozeniny Božího Syna, Ježíše Krista – nastartovaly to „perpetuum mobile“ Lásky. O tomto úžasném nastartování zázraku Lásky svědčí mudrci, nebeští andělé, pastýři v Betlémě, Josef i Maria. Zázrak je to, co se odehrává „za naším zrakem“, co zahlédneme, když s pokorou „zavřeme oči“ a díváme se Bohu „do očí“. Boží zázraky se nikdy nedějí jen jako estráda nebo show, ale vždycky mají svůj význam a nesou poselství pro toho, komu se dějí. První vánoční dárek vymyslel sám Bůh, když „zabalil“ do lidské podoby a poslal celému lidstvu svého Syna. S tímto živým Dárkem se právě o Vánocích můžeme setkat, rozmlouvat s Ním a prosit Ho, aby nám pomohl odhalit tajemství smyslu našeho života a dát sílu stávat se také pro druhé (nejen vánočním) dárkem.

Když se podíváme na biblický příběh, jak prožívali první Vánoce sv. Josef, Maria a malý Ježíš, zjistíme, že pro ně bylo místo jen v chudém chlívku, hrozila jim vražda od Heroda, a proto museli utíkat do Egypta. Protože ale byli napojeni na „on-line nebeský signál“, vždy poznali, co a jak udělat. Tyto vzkazy od Nejvyššího se dozvídali často jen těsně před hrozícím nebezpečím. Svatým specialistou na řešení krizových situací je sv. Josef. Pokud prožíváte těžké chvíle jakéhokoliv druhu, poproste ho o pomoc. Mám to sám vyzkoušené, je to skvělý pomocník a přímluvce u Boha.

Víte, proč se tajemství Vánoc šíří po světě už dva tisíce let? Prozradil to anděl pastýřům: „Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: dnes se vám narodil Spasitel Kristus Pán!“ Radost, kterou dělá Bůh nám a kterou děláme druhým, se totiž šíří úžasnou silou a rychlostí. Když touto radostí „nakazíme“ okolí, získáme tak imunitu proti viru strachu, sobectví a smrti. Kdo totiž žije pro druhé (stává se živým dárkem), zažívá podstatu Vánoc a nemusí se bát.

P. Jiří Šlégr, děkan římskokatolické farnosti ve Vrchlabí
Foto: Marcel Schön