Čtvrtek

13. června 2024

Nyní

Zítra

12°

Svátek má

Ovocná alej na Ovčáku v Hartě se v sobotu rozroste o 25 stromů

23. 10. 2020

page.Name
V sobotu nově vzniklý Spolek Pro Hartu vysadí 25 jabloní, hrušní, třešní, višní a slivoní v horní části kopce Ovčák v Hartě ve Vrchlabí. Akce navazuje na sázení aleje ve spodní části kopce, které zorganizoval vrchlabský Spolek Na Dvoře před třemi lety. Kolem aleje se vytvořila skupina místních lidí, kteří se o alej starají. Letos Spolek Pro Hartu ve spolupráci s městem Vrchlabí připravil dosázení aleje převážně starými regionálními odrůdami ovocných stromů.

Do projektu ovšem významně zasáhla vládní proticovidová opatření. „Sázení aleje jsme původně plánovali jako komunitní akci. Chtěli jsme zapojit sousedy z Harty a Vrchlabí a pozvali je, aby s námi přišli sázet. Vzhledem k současným omezením jsme ale museli veřejnou výzvu zrušit,“ uvádí Dušan Vodnárek, předseda Spolku Pro Hartu. „Stromy jsou již nakoupené a je potřeba je před zamrznutím půdy vysadit. Sázení jsme tedy omezili pouze na členy spolku, abychom dodrželi preventivní proticovidová opatření a nepřispěli shromážděním většího počtu lidí k šíření nákazy. Sázet se bude v menších skupinkách, pokud možno sestavených z rodinných příslušníků. Pokud bude nutný bližší kontakt mezi pracovníky, kteří nejsou z jedné rodiny, důrazně doporučujeme roušku, i když výsadba proběhne v přírodě, mimo zastavěné území obce, kde podle vládního nařízení roušky nutné nejsou,” dodává Dušan Vodnárek.

Sázení předcházela příprava terénu. Začátkem října Spolek Pro Hartu se zapojením místních lidí z Harty a Vrchlabí odstranil husté nálety osik z bývalé úvozové cesty na Ovčák a vyhloubil díry pro sázení stromů. „Při vyčištění náletů jsme odkryli také staré černé skládky odpadů, co sem lidé navozili před desítkami let. Část odpadu jsme z úvozu vytahali, odstranit větší objem odpadků ale nebylo v našich silách, proto jsme požádali o pomoc město,“ uvádí Dušan Vodnárek.

Současná výsadba aleje navazuje na projekt vrchlabského Spolku Na Dvoře. Ten v roce 2017 inicioval sázení na Ovčáku. Projekt byl benefiční – adopcí stromů lidé mohli přispět na rodičovskou iniciativu Přátelské školy ve Vrchlabí.

Projekt je realizován ve spolupráci s městem Vrchlabí. Výsadba probíhá na pozemku ve vlastnictví města. Sazenice stromů jsou financovány z grantu Škoda Auto. Další materiální náklady na výsadbu jsou hrazeny z prostředků města Vrchlabí.

Letošní akci sázení stromů inicioval nově vzniklý Spolek Pro Hartu, který byl ustaven koncem srpna. Během září se také uskutečnila první spolková akce – Hartecké putování do minulosti. Neformální a aktivní skupinka tu už ale působí delší dobu. Založila informační facebookovou stránku Harťáci, zorganizovala již podruhé úklidovou akci v Hartě, otevřela veřejnou debatu s vedením města o zrušení přejezdu v Hartě. Nově vzniklý spolek pokračuje ve své aktivní činnosti, kromě sázení aleje stromů řeší v současné době například situaci kolem nedostatku vody ve Vápenickém potoce. 

Ovčák je místně zažitý název pro kopec v jižní části Vrchlabí-Podhůří (Harta), v mapě označen názvem Hůrka, hartečtí mu ale neřeknou jinak než Ovčák. V dřívějších dobách, kdy se v Krkonoších pásly převážně krávy, tak se na Ovčáku proháněla velká stáda ovcí. Podobně Harta je místní název pro bývalou samostatnou obec, která se po válce stala součástí Vrchlabí. Tato místní část se v současnosti jmenuje Vrchlabí-Podhůří, místní ale mají stále zažitý název Harta.

(Spolek pro Hartu)
Foto: :Zdeněk Horák