Pondělí

22. července 2024

Nyní

17°

Zítra

12°

Svátek má

Výuku angličtiny ve vrchlabských školách posílí rodilí mluvčí

5. 10. 2020

page.Name
Ve Vrchlabí se v těchto dnech rozbíhá projekt na posílení výuky anglického jazyka v místních základních školách. Děti budou prohlubovat své znalosti angličtiny při zpěvu, malování, sportu, práci s počítačem a dalších školních aktivitách. Lektory jim budou rodilí mluvčí.

Za vznikem projektu, který se nyní nachází v pilotní fázi, stojí koordinované úsilí Výboru pro vzdělávání a inovace Zastupitelstva města a odboru školství a kultury Městského úřadu. Jeho cílem je podpořit výuku angličtiny na vrchlabských základních školách a umožnit dětem – které o to projeví zájem – aby se mohly zdokonalovat v angličtině. Snadno, přirozeně a hravým způsobem. Projekt podporují ředitelé vrchlabských základních škol a jeho koordinátorkou je Šárka Paulů, učitelka angličtiny ze základní školy ve Školní ulici na Liščím kopci.

Autoři projektu se od samého začátku snaží poukazovat na jeho odlišnost od klasické výuky či jazykových kurzů. „Není to myšleno jako další angličtina pro děti na odpoledne navíc. Chceme ji dostat zatím do neodborných předmětů, výtvarné výchovy či tělocviku,“ říká jeden z hlavních iniciátorů projektu, zastupitel Lukáš Teplý (Vrchlabí do toho!). „Kouzlo celého projektu spočívá v tom, že děti vlastně ani nezjistí, že se věnují angličtině. Podprahově tam na ně někdo bude působit a mluvit anglicky, zatímco ony budou cvičit, malovat nebo třeba vyrábět hrneček,“ doplňuje druhý z duchovních otců projektu, jednatel společnosti Kablo Vrchlabí a taktéž městský zastupitel Tomáš Vrbata (Zvon).

Dobrovolníci za „byt a stravu“
Projekt bude úzce navázán na mezinárodní platformu Workaway, do níž se registrují lidé ve věku 20+, kteří rádi cestují po světě a za poskytnutí ubytování a stravy se podílejí na realizaci různých projektů v hostitelské zemi. Za svoji práci nedostávají žádné další finanční ohodnocení. „Tihle dobrovolníci mají úplně jiný přístup k práci. Cestují po světě, sbírají zážitky a zkušenosti a v hostitelských zemích předávají své znalosti, ale třeba i zkušenosti či postřehy ze světa,“ říká Lukáš Teplý. „Po dohodě s řediteli škol i vedením města jsme uvalili poměrně přísné podmínky na příjezd těchto lektorů. Oni jsou ochotni to akceptovat. Vzhledem k tomu, co se nyní děje, mezi tyto podmínky patří i testování na koronavirus, které podstoupí hned po příletu do Čech,“ dodává Teplý.

V současné době už ve Vrchlabí pobývají čtyři zahraniční lektoři. Každý z nich bude v rámci školy pracovat zhruba 5 hodin denně. Délka jejich zdejšího pobytu záleží na jejich vzájemné dohodě s koordinátorkou projektu. Někdo tu může být tři týdny, někdo klidně půl roku. „Jídlo a ubytování je hrazeno z rozpočtu města. Během týdne mají jídlo ve školních jídelnách, snídaně jsme jim zajistili ve spolupráci s jedním z místních provozovatelů občerstvení. Jídlo na víkend fasují u nás v Kable,“ doplňuje Vrbata. Podle jeho slov probíhají i jednání o možném zapojení dalších místních firem a podnikatelů.

SMART komise skončila
Podpora při výuce angličtiny ze strany rodilých mluvčích je jedním z projektů, jehož záměrem je dlouhodobá vize posílení spolupráce škole, firem a města Vrchlabí. „Máme vizi, kam by se město mohlo posunout za nějakých deset let. V rámci programu Vrchlabí 4.0, který kladně přijalo i zastupitelstvo, uvažujeme například o vzniku Rady škol a zaměstnavatelů či o možnost vzniku programu vzdělávací mobility, takového Vrchlabského Erasmu,“ říká Lukáš Teplý.

Jak on, tak zejména Tomáš Vrbata přitom stáli loni na podzim za vznikem SMART komise, která si vytkla za cíl posunout Vrchlabí k modernějšímu městu, kde dochází k hojnému využívání moderních technologií a nejrůznějších SMART řešení. Pro vysvětlení uveďme, že při SMART řešeních jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k prolínání mezi různými aktivitami a veřejnými službami, jako je například doprava, bezpečnost, energetika či bydlení, ale také transparentní veřejná správa, vzdělávání, změny pracovního trhu a sdílení dat.

Po slibném začátku však zájem o práci a aktivity v této komisi ze strany odborné veřejnosti postupně opadl. „Měl jsem velká očekávání, ale pak jsem narazil na realitu. Ukázalo se, kdo je ochoten ten čas tomu věnovat a trošku si to odpracovat, kdo byl zpočátku pouze zvědavý či kdo v tomto tématu třeba hledal pouze obchodní příležitost. Možná jsme nebyli ve správnou dobu na správném místě,“ říká Tomáš Vrbata, který SMART komisi vedl jako předseda. „Ukázalo se, že tu teď není co uchopit a udělat k tomu pilotní projekt, který by byl typicky SMART. Přesto máme jeden konkrétní výstup, a to rozběhnutí iniciativy otevřených dat, včetně jmenování zmocněnce pro otevřená data – ta jsou základem pro jakékoli budoucí možné aktivity v oblasti SMART. Ohledně samotné komise jsme se dohodli její činnost ukončit a ostatní inovační aktivity dát do jednoho balíčku v rámci Výboru pro vzdělávání a inovace,“ uzavírá Vrbata.

Teplý i Vrbata očekávají, že se projekt výuky angličtiny ujme a v příštích letech bude třeba rozšířen o i další jazyky. „Zkrátka chceme lidi více rozhýbat, aby se nebáli poznat svět,“ uzavírají.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Jiří Štefek