Neděle

26. května 2024

Nyní

14°

Zítra

15°

Svátek má

Snažíme se městu Vrchlabí a jeho okolí co nejvíce prospívat

14. 8. 2020 Komerční sdělení

page.Name
Rozvoj závodu Vrchlabí je dobrým důkazem toho, že podnikání v tomto regionu je pro nás i pro něj velice přínosné, říká vedoucí závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí Ing. Ivan Slimák, Ph.D. Ve velkém rozhovoru pro Vrchlabinky bilancuje, jak jím řízený závod zvládl koronavirovou epidemii a vypočítává projekty, na kterých se ŠKODA AUTO ve zdejším regionu podílí.

Společnost ŠKODA AUTO na jaře letošního roku zastavila kvůli pandemii koronaviru výrobu ve všech svých závodech v České republice na šest týdnů. Jaký dopad bude tato odstávka mít na celkovou letošní produkci závodu ve Vrchlabí, který vyrábí převodovky?
K odstávce výroby jsme přistoupili velmi důsledně, protože na prvním místě byla ochrana zdraví našich zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Jsme rádi, že jsme i za pomoci Odborů KOVO Vrchlabí a díky mimořádné obětavosti a ukázněnosti kolegů vše zvládli, za což bych rád vyjádřil velké poděkování. V závodě Vrchlabí jsme od transformace v roce 2012, kdy jsme se přeorientovali na výrobu technicky náročných automatických převodovek DQ200 s přímým řazením, navyšovali každý rok výrobní kapacitu a takový byl plán i letos. Odstávka výroby ovšem ovlivnila naši produkci v první části roku. Abychom situaci z prvního pololetí zvládli co nejlépe, zavedeme ve druhé polovině roku takzvané flexibilní směny, takže věřím, že se nám letošní plán nakonec podaří dosáhnout.

Chystá se nebo už proběhla nějaká změna v počtu zaměstnanců?
Změny v oblasti personálního obsazení se dějí prakticky neustále, ale není to tak, že by koronavirus ohrozil pracovní místa kmenových zaměstnanců závodu ve Vrchlabí. Spíše naopak: za první pololetí jsme přivítali několik nových kolegů, po prázdninách k nám nastoupí noví učni, kteří už u nás absolvovali odborný výcvik během studia.

Co se během doby odstávky dělo ve vrchlabském závodu a v jakém režimu se nacházeli jeho zaměstnanci?
Zaměstnanci byli brzy po vypuknutí pandemie doma a dostávali 70 procent platu, později dokonce 75 procent. Kolegové z administrativy pracovali z domova, pokud to bylo potřeba, a do závodu docházeli jen ti, jejichž přítomnost byla skutečně nezbytná. Během odstávky jsme sice nemohli vyrábět převodovky, ale s chodem závodu souvisí celá řada dalších činností, které bylo potřeba zajistit.


Jak jste strávil dobu epidemie vy osobně? Jak vypadal váš pracovní den a jeho organizace?
Myslím, že pro každého to byla zcela nová situace, která vyžadovala hodně trpělivosti a dost vynalézavosti, jak se s nečekanými překážkami vyrovnat. Technické možnosti dnešní doby jsou ovšem mimořádné, a tak jsme byli každý den v kontaktu s kolegy a nejužším vedením a řešili jsme vše, co bylo potřeba. A to nejen z hlediska chodu závodu, ale také jsme pečlivě plánovali bezpečné spuštění výroby.

Měl jste během doby odstávky výroby více času na své blízké či koníčky, nebo vám tato doba naopak přinesla ještě větší pracovní zatížení?
Jsem zvyklý vše dělat naplno a to platí pro práci i odpočinek. Myslím, že pro vysoké pracovní nasazení je potřeba také umět vypnout a dobře vyvážit čas věnovaný práci a rodině či zálibám, a to nejen během nouzového stavu. Nicméně v mém případě bylo stále potřeba zařídit mnoho důležitého ve spolupráci s koncernem Volkswagen, takže nemohu zrovna říct, že bych se někdy ráno vzbudil s tím, že nevím, co budu celý den dělat (úsměv).

Co si z tohoto vypjatého období odnášíte jako člověk, ale i jako vrcholový manažer?
Víte, až teprve ve vypjaté situaci poznáte naplno své okolí a dost možná i sám sebe. Ukázalo se, že umíme být velmi spořádaní, mimořádně si cením zodpovědnosti všech lidí nejen u nás v závodě, ale i v celé České republice. Myslím, že je to poučení pro všechny v tom smyslu, že když se spojíme, určíme si jasné cíle a stanovíme adekvátní pravidla, dokážeme věci, o kterých bychom dříve ani netušili, že je můžeme zvládnout.Zapojili se vaši zaměstnanci do vybraných projektů, které si kladly za cíl zamezit šíření koronaviru či aktivně podporovali lidi stojící „v první linii“? O jaké projekty šlo?
To byl další úžasný rozměr této situace, která mnohé negativně zasáhla. V našem závodě vím o řadě kolegů, kteří než aby doma seděli a stěžovali si nebo propadali skepsi, pomáhali okolí. Každý podle svých možností a schopností. Jedna pracovnice z výroby je vyučená švadlena, tak v domácích podmínkách ušila nepočítaně látkových roušek: nejprve pro známé, pak pro nemocnici v Jilemnici, kde byl nedostatek ochranných pomůcek, později dokonce dodala další i do Mladé Boleslavi, do dětského domova a domova seniorů. Další kolegové působí ve volném čase jako dobrovolní hasiči, a tak pomáhali v regionu například s distribucí dezinfekce.

Výroba ve Vrchlabí a v dalších českých závodech ŠKODA AUTO se rozeběhla opět v pondělí 27. dubna ráno. Jak vypadaly první dny po jejím obnovení a jak rychle se podařilo obnovit veškeré procesy v rámci vrchlabského podniku včetně výroby?
Aby byla zajištěna maximální možná ochrana zdraví, zavedla automobilka po dohodě s Odbory KOVO rozsáhlý soubor více než osmdesáti bezpečnostních opatření pro všechny oblasti automobilky. Zaměstnanci byli například povinni nosit při práci roušku nebo respirátor, pravidelně si dezinfikovali ruce a pracovní nástroje a udržovali mezi sebou dostatečné rozestupy. I díky tomu výroba postupně naběhla tak, jak jsme očekávali, a po celozávodní dovolené zahájíme výrobu dokonce v ještě vyšším tempu než dříve.

Přejděme k aktuálním novinkám. Nedávno vaše společnost uvedla, že Vrchlabí jako první závod společnosti ŠKODA AUTO na celém světě bude mít ještě do konce tohoto roku uhlíkově neutrální výrobu. Jak se vám toho podaří docílit?
Musím říci, že to je fenomenální úspěch, za nímž ale stojí ne desítky, ale stovky větších či menších kroků, opatření a návrhů, díky nimž se nám podaří dosáhnout takového úspěchu. Základem byla mnohokrát oceněná transformace závodu v roce 2012, kdy jsme přešli na moderní, efektivní a ekologické technologie výroby, které přinesly zásadní úspory například v oblasti vytápění. Závod ve Vrchlabí ovšem prochází průběžnou modernizací a zavádíme dostupné pokrokové technologie. Důležitou součástí přechodu na uhlíkově plně neutrální výrobu je zajištění elektrické energie výhradně z obnovitelných zdrojů.

Jak tuto zprávu vnímáte jako šéf podniku, který dosáhne jako první této mety?
Nejen jako šéf, ale také jako místní patriot jsem skutečně pyšný. Takového cíle nedosáhnete přes noc, nemůžete si ho abych tak řekl koupit tím, že vyměníte kotel, žárovky v kancelářích a kolegům doporučíte, aby šetřili energiemi. Je to dlouhodobá cesta plná komplexních kroků a rozhodnutí, která ale znamenají dlouhodobý přínos všem, protože přinášejí úsporu nejen z hlediska financí, ale také životního prostředí. A navíc, nezní to úžasně, když můžeme my tady ve Vrchlabí prohlásit, že místní výrobní závod je svým ekologickým provozem vzorem pro ostatní průmyslové podniky nejen v České republice, ale minimálně v celé Evropě?

Další významnou novinkou je zpráva, podle níž vrchlabský závod udělal další krok k výrobě s využitím technologií Průmyslu 4.0. Je jím automatické objednávání nových dílů určených pro obráběcí linky CNC, při kterém nové díly k CNC strojům dodává automatický robot řízený senzorickou technologií internetu věcí. Co si od této novinky slibujete?
Technologie Průmyslu 4.0 pro nás nejsou novinkou. Již od roku 2015 používáme v závodě kooperující roboty, které namontovaly již více než 7 milionů dílů a výrazně přispěly ke zlepšení ergonomie na pracovišti. Nový systém objednávání dílů má mimořádný přínos například i v bezpečnosti práce. Již není potřeba, aby se zaměstnanci logistiky pohybovali v oblasti výrobních zařízení, protože veškeré dodávky dílů k obráběcím linkám CNC probíhají automaticky.

Opusťme nyní brány vašeho závodu. ŠKODA AUTO je největší zaměstnavatel ve Vrchlabí a okolí. Jak hodnotíte zdejší pracovní trh a zručnost a technickou vyspělost zdejších zaměstnanců? Jak jsou na tom vybaveni jazykově?
Považuji za velký úspěch, že naprostá většina zaměstnanců závodu ve Vrchlabí je místních, a to z řady důvodů. Předně tak mají v regionu zajištěnou práci, což se odráží i v životní úrovni a rozvoji dalších obchodů a služeb. Samozřejmě je to také důkaz toho, že na Vrchlabsku vždy byli pracovití lidé, kteří vynikají vynalézavostí a technickou zručností. Nároky na uplatnění ovšem rychle rostou, doba se mění rychleji než kdykoli dříve. Proto jako největší zaměstnavatel v regionu hodně investujeme do rozvoje vzdělávání, od nejmenších dětí až po studenty středních a odborných škol, spolupracujeme také s univerzitami. A protože základem úspěšného rozvoje v dnešním globalizovaném světě je i znalost cizích jazyků, spolupracujeme společně s vedením města Vrchlabí na novém konceptu rozvoje jazykových schopností.Předpokládám, že z vaší pozice největšího zaměstnavatele máte i těsné kontakty s vedením města Vrchlabí. Jak vypadají vaše vztahy a jak vy často komunikujete s představiteli města?
S městem máme dlouhodobě velmi dobré vztahy, pravidelně se setkáváme, například hned po uvolnění nouzového stavu jsme pozvali zástupce radnice do závodu, abychom pana starostu a jeho spolupracovníky seznámili s opatřeními a chodem firmy. Brzy se uvidíme při předání dalších tří vozů ŠKODA OCTAVIA, které najdou uplatnění v sociálních službách ve městě a okolí. Oblastí spolupráce je celá řada, podílíme se na rozvoji infrastruktury, bezpečnosti, také vzdělávání, jak jsem již řekl, ale rovněž sportu nebo kultury. I letos jsme například podpořili oblíbenou akci Vrchlabské hudební léto.

Jste spokojen s podmínkami, které vrchlabská radnice spoluutváří pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti do budoucna, nebo zde vidíte nějaké rezervy?
Rozvoj závodu Vrchlabí je myslím dobrým důkazem toho, že podnikání v tomto regionu je pro nás přínosné a na oplátku se snažíme městu i jeho okolí prospívat, jak je to jen možné. Máme dlouhodobě tak dobré vztahy, že když vidíme příležitost ke zlepšení, vždy se sejdeme, abychom našli cestu. V současnosti jde například o zmíněný rozvoj jazykového vzdělávání, z něhož by měli mít přínos jak lidé, tak podniky v okolí, a tím i město Vrchlabí. Jako významný podnik z pohledu celé České republiky vytváříme také podmínky pro rozvoj našeho regionu ve spolupráci se zástupci kraje či vlády. Pravidelně se účastníme schůzek s hejtmanem Královéhradeckého kraje ohledně aktivit průmyslové zóny ve Vrchlabí, jednáme se zástupci ministerstev průmyslu či financí ohledně státních dotací na rozvoj infrastruktury ve Vrchlabí a jeho okolí. Podnikáme kroky k zajištění opravy silnic, přispěli jsme k budování kruhových objezdů, důležitým projektem byla také výstavba nového mostu přes Labe. Dalším příkladem může být vybudování fotbalového stadionu a nových běžeckých tratí s umělým zasněžováním a osvětlením a tak dále. Aktivně spolupracujeme při významných návštěvách představitelů státu, jako byl prezident nebo náměstek ministra průmyslu, často jsou ve městě i zástupci univerzit. Díky tomu je Vrchlabí také často v médiích.

Zapojují se vaši zaměstnanci do některých společensky-zodpovědných nebo prospěšných aktivit?
I to je naprosto samozřejmou součástí naší obchodní činnosti a je přirozené, že když většinu našeho personálu představují místní, mají o akce tohoto typu velký zájem. Již přes deset let ŠKODA AUTO vysazuje v České republice strom za každý prodaný automobil, tento projekt se rozběhl dávno před problémy se suchem a kůrovcovou kalamitou, a ukazuje se, jak byl prozíravý a přínosný. Velká část sazenic zapustila kořeny právě na Vrchlabsku, zejména v Krkonošském národním parku, kde dobrovolníci z řad zaměstnanců každý rok vysázejí tisíce stromů. Letošní plán je pomoci okolním lesům téměř 40 000 nových dřevin. Na podzim opět vyrazíme do lesa v rámci akce Čisté Krkonoše.

Otázka na závěr: jakou věštíte budoucnost automobilovému průmyslu v České republice, a především vrchlabskému závodu, v jehož čele stojíte?
Kéž bych uměl věštit (úsměv)! Jako technik a manažer mohu ovšem vycházet z faktů a ty říkají, že zájem o automobily celosvětově roste. Vozy už nejsou symbolem jisté životní úrovně, ale také svobody. Automobily přispívají významnou měrou k rozvoji hospodářství či zaměstnanosti a země nebo regiony, kde jsou závody z oblasti automobilové výroby, jsou ekonomicky silné. Je ovšem potřeba zajistit, aby budoucí rozvoj byl dlouhodobě udržitelný a ekologický, aby negativa nepřevážila nad přínosy. Jak ukazuje příklad našeho závodu ve Vrchlabí, investice do moderních technologií a zodpovědný přístup může vést k dlouhodobě udržitelnému rozvoji, který zajistí jak zaměstnanost a hospodářskou prosperitu, tak ochranu a rozvoj okolí. Věřím, že naše cesta může být příkladem i pro další podniky v České republice.

Foto: ŠKODA AUTO Storyboard