Čtvrtek

25. července 2024

Nyní

19°

Zítra

21°

Svátek má

Vrchlabská voda pod lupou aneb Nižší ceny, či kvalitní infrastruktura?

11. 2. 2020

page.Name
Zdražení vody pro vrchlabské domácnosti, k němuž došlo od Nového roku, bude z pohledu peněženky konečného spotřebitele trvat jen do konce letošního dubna. Od začátku května totiž bude každý odebraný a spotřebovaný kubík vody dokonce levnější než v loňském roce. Stane se tak ale jen díky poklesu sazby daně z přidané hodnoty (DPH) na vodné a stočné z 15 na 10 procent. I přes spotřebitelsky líbivý pokles ceny je podle místní vodárenské společnosti u vrchlabského vodovodního potrubí co zlepšovat. Potýká se totiž se zastaralou infrastrukturou, častými haváriemi a značnou ztrátovostí vyrobené vody.

Na začátku uveďme konkrétní čísla. Rada města Vrchlabí na svém zasedání 18. prosince loňského roku schválila úpravu cen vodného a stočného s platností od 1. ledna 2020 v následující podobě: cena vodného včetně DPH bude za jeden metr krychlový činit 45,15 Kč a cena stočného 38,30 Kč. Celková konečná cena, za kterou v této době Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí (MěVaK) budou prodávat kubík vody finálním odběratelům, bude činit 83,45 Kč. Oproti celkové ceně v roce 2019 tak vzrostla cena jednoho kubíku vody (včetně DPH) o 3,52 koruny. Pro úplnost je třeba dodat, že MěVaK je příspěvková organizace města Vrchlabí, která ve své produkci nekalkuluje se žádným ziskem a finální dodavatelskou cenu pro konečné spotřebitele schvaluje rada města. Potvrzení konečné ceny je tedy rozhodnutím ryze politickým se všemi jeho konotacemi.

Od 1. května začne v Česku platit nová daňová úprava, která přesune v rámci soustavy DPH vodné a stočné ze stávající 15procentní do 10procentní sazby. V návaznosti na to poklesne finální cena kubíku vody ve Vrchlabí na 79,82 Kč včetně DPH a ten tak bude o 11 haléřů levnější, než tomu bylo v loňském roce.

Tato zpráva je nepochybně spotřebitelsky příznivá, přesto vedení Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí varuje, že současná cenová úroveň zpomaluje potřebnou zásadní opravu rozsáhlé vodohospodářské infrastruktury, která o sobě dává vědět častými haváriemi, vysokou ztrátovostí vyrobené vody, ale i případy, kdy dochází během dodávek vody (a jejímu transportu v potrubí) ke zhoršení její kvality.

Jaký je stav infrastruktury?

Nejde o žádné drobnosti. Podle Petry Vrabcové, ředitelky Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí, řešili technici v loňském roce téměř čtyři desítky poruch a havárií na potrubí, které způsobily přerušení dodávek vody. „Průměrná ztrátovost vody, která je vyrobená k odběru pro konečné spotřebitele, v loňském roce v naší síti činila 39 procent, přičemž průměrná hodnota v Česku je okolo 20 procent. Jinými slovy: téměř čtyři z deseti litrů vody, které jsou vyrobeny a upraveny ke konečnému odběru či konzumaci, se k finálnímu spotřebiteli ani nedostanou a vyjdou vniveč,“ říká Vrabcová. Podle ní je vodárenská infrastruktura dlouhodobě nedofinancována a řešením by byly mnohem větší investice do ní, čímž by se přispělo k menším ztrátám a navíc by se eliminovalo riziko rozsáhlejších havárií v budoucnosti, které by si pak vynutily značné jednorázové investice. Rekonstrukce vodárenské infrastruktury je však komplexní problém, protože se dotýká i různých typů oprav ulic nad potrubím. A i na tyto účely pak míří prostředky, které jsou v rozpočtu vyčleněny primárně na opravu vodovodní sítě. V takové situaci je jedním z možných dalších zdrojů na tyto investice i rostoucí finanční spoluúčast spotřebitelů, tedy vyšší růst ceny odebírané vody.

Starosta města Jan Sobotka vidí celou situaci ve světlejších barvách. „Dle mého je stav naší vodárenské infrastruktury na velmi dobré úrovni. Kanalizace je nová, vodovody se průběžně rekonstruují, čistírna odpadních vod je po nedávné rekonstrukci. Také úpravna vody prodělala v loňském roce rekonstrukci za 80 milionů korun. Nejdůležitější je, že jsme z hlediska výroby pitné vody zcela nezávislí, máme jí dostatek,“ říká. „Někde jsou problémy s vodovody, které byly budovány v období socialismu, ale v žádném případě nejsou problémy s kvalitou vody,“ dodává.

Podle Sobotky město Vrchlabí při stanovování ceny vodného a stočného hodnotí celkovou situaci a hlavně dopad na domácnosti a firmy. „Na základě návrhu MěVaK Vrchlabí se posuzuje opodstatněnost nákladů, cena ostatních vodáren, sociálně přijatelnou cena a podobně,“ říká Sobotka. Vrabcová namítá, že podniku jde o maximální efektivitu nákladovosti a že při stanovování ceny „je potřeba posuzovat pouze naše podmínky a naši nákladovost“. „Nekoukala bych k sousedovi, který má jiné podmínky,“ říká ředitelka.

Město dotuje vodu 10 miliony korun ročně

I starosta připouští, že „náklady na investice do vodárenské infrastruktury rostou, a tak i stát pro nás doporučuje sociálně přijatelnou cenu přes 100 korun za metr krychlový“. A protože Vrchlabí drží cenu vody pro konečné spotřebitele na uzdě (a relativně daleko od zmíněné stokorunové částky) skrze rozhodnutí rady města, musí zbytek nákladů jejímu výrobci dotovat. „V současné době to je okolo 10 milionů korun ročně,“ uvedl Sobotka. Ředitelka MěVaK Petra Vrabcová spočítala, že aby docházelo k optimálnímu rozsahu investic do obnovy infrastruktury a byly pokryty všechny provozní náklady, musel by se kubík vody ve Vrchlabí prodávat za 118 korun bez DPH.

Každý správce vodovodní infrastruktury musí dle zákona ročně investovat do její obnovy dvě procenta z její celkové hodnoty. Tato hodnota ve Vrchlabí činí přes dvě miliardy korun, a investice by tudíž měla činit minimálně přes 20 milionů korun. Město podle Sobotkových slov tento požadavek plní a podle schváleného plánu obnovy vodovodů a kanalizací do vodárenské infrastruktury investuje ročně 22 milionů korun ročně. I investice, které v současné době dává MěVaK každoročně do oprav, považuje starosta za dostatečné. „Jedná se o částky okolo 4 milionů korun. K tomu město ještě splácí úvěr z akce Čisté horní Labe (zhruba 24 milionů korun) a v rámci investiční výstavby bude letos město investovat do vodovodů a kanalizací okolo 25 milionů korun,“ vypočítává starosta.

Ředitelka MěVaK Petra Vrabcová deklarované částky ani investice města nikterak nezpochybňuje, jen si podle svých slov není jista, „zda tato částka pro obnovu bude dostačující vůči množství potřebných oprav a rekonstrukcí vodohospodářského majetku.“ Snaží se proto každoročně přimět radu města, aby jí umožnila zvýšit cenu více, čímž by získala prostředky na masivnější obnovu infrastruktury. Učinila tak i v závěru loňského roku, kdy se schvalovaly nové ceny. „Nepochodila jsem v plné výši, kterou jsem požadovala,“ říká Vrabcová. „V této chvíli není nutno razantnější navýšení ceny vody, protože stav naší infrastruktury je stabilizovaný. Úprava ceny bude probíhat v nejnutnější výši. Proto také rada města rozhodla, že letošní úprava ceny vody bude taková, že po snížení DPH dojde ke snížení ceny na 79,82 Kč za metr krychlový,“ uzavírá starosta Jan Sobotka.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Zdeněk Satur