Úterý

5. března 2024

Nyní

Zítra

Svátek má

Rekonstrukce ulice U nemocnice se protáhne. Umožnil to smluvní dodatek

30. 9. 2020

Rekonstrukce ulice U nemocnice se protáhne. Umožnil to smluvní dodatek 10 snímků
Na úplný konec celkové rekonstrukce ulice U nemocnice si obyvatelé této lokality, ale i posádky sanitek mířící do Nemocnice Vrchlabí ještě nějakou dobu počkají. Počítá s tím nedávno uzavřený dodatek smlouvy mezi městem Vrchlabí a zhotovitelskou firmou COLAS CZ. Smluvní strany se v dokumentu dohodly na dokončení díla k 29. říjnu letošního roku.

Podle původní dohody přitom mělo být již několik dní vše hotovo. Podle oznámení, které obdrželi obyvatelé dotčené lokality, měly stavební práce probíhat od 24. dubna a v neděli 20. září mělo být vše hotovo. Smlouva mezi Vrchlabím a firmou COLAS počítala i se smluvní pokutou 20 tisíc korun za každý započatý den z prodlení a po třiceti dnech se měla zvýšit na 40 tisíc korun za den.Podle dokumentu uloženém v Registru smluv se však Vrchlabí před dvěma týdny se zhotovitelskou firmou dohodlo na dodatku k původní smlouvě a v Článku č. 3 „Termíny plnění díla“, odst. 3.1. a obě strany přijaly toto ujednání: „Z důvodu technologické přestávky způsobené přejímkou budoucího správce INNOGY, a.s. na stavebním objektu SO: 90219-5 - D.1.5 PŘELOŽKA PLYNOVODU se objednatel a zhotovitel dohodli na termínu dokončení díla do 29.10.2020.“Z výše uvedených skutečností vyplývá, že zhotovitelská firma má na dokončení celé stavby ještě celý měsíc.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Jiří Štefek, repro: Registr smluv