Čtvrtek

13. června 2024

Nyní

Zítra

10°

Svátek má

Hledání městského kronikáře pokračuje, Rada nejdřív musí schválit nový inzerát

30. 3. 2021

page.Name
Město Vrchlabí bude pokračovat v hledání svého kronikáře, jehož post je již 15 let neobsazen. Celou záležitostí se zabývalo i zastupitelstvo města na svém březnovém zasedání. K tomuto bodu sice nepřijalo žádné usnesení, ale zastupitelé nakonec souhlasili, aby Ivo Farský (Vrchlabí do toho!) připravil novou nabídku na obsazení této pozice ve formě inzerátu.

Radnice již loni publikovala inzeráty s výzvou na obsazení tohoto postu, ale nikdo na něj nereagoval. Absenci vedení kroniky pak město dle slov svého místostarosty Michala Vávry (ZVON), který za tuto oblast zodpovídá, řeší pouhým shromažďováním čísel městského časopisu Puls.

Opoziční zastupitel Ivo Farský tuto praxi označil za odporující zákonu a ve svém článku v březnovém Pulsu svá tvrzení opřel i o posudky renomovaných odborníků z akademické sféry. Farský své argumenty zopakoval i na březnovém zasedání zastupitelstva města. To jej následně pověřilo, aby tedy sám zkoncipoval a k publikování připravil nový inzerát na obsazení této pozice. Měl by obsahovat jasné představy zadavatele o tvorbě tohoto dokumentu, dále pak předpokládaný počet hodin, které by měl kronikář za stanovený časový úsek na kronice odpracovat, a samozřejmě i finanční odměnu za tuto práci.

V dubnovém Pulsu však příslušný inzerát není, protože před svým publikováním musí být ještě Farského návrh inzerátu schválen Radou města. Jeho zveřejnění lze tak předpokládat nejdříve až v květnu.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz