Pondělí

24. června 2024

Nyní

22°

Zítra

22°

Svátek má

Podepsáno. Metrostav postaví bazén za 188 milionů korun do října 2022

17. 3. 2021

page.Name
Město Vrchlabí uzavřelo se společností Metrostav DIZ smlouvu na výstavbu krytého bazénu ve Vejsplachách. Cena díla ve smlouvě byla stanovena na 188 211 767,60 Kč bez daně z přidané hodnoty a dílo by mělo být nejpozději dokončeno do konce října příštího roku. Uzavřená smlouva, která čítá celkem 813 stran, je k dispozici v Registru smluv.

Definitivní „ano“ výstavbě bazénu řekli zastupitelé města Vrchlabí na svém zasedání loni 15. prosince v sále kulturního domu Střelnice. Pro výstavbu hlasovali všichni zastupitelé zvolení za ZVON a Volbu pro město s výjimkou Tomáše Vrbaty (ZVON), který se hlasování zdržel. Proti se vyslovila čtveřice zastupitelů z hnutí Vrchlabí do toho! V rozpravě před hlasováním starosta města Jan Sobotka (ZVON) vyslovil svůj předpoklad, že provoz bazénu bude ztrátový a město ho bude muset dotovat. V realistické variantě tuto ztrátu vyčíslil na 1,5 až 2,5 milionu korun ročně.

Uzavřená smlouva mimo jiné rozepisuje i sankce pro zhotovitele, pokud by nestihl dokončit dílo ve smluveném termínu. Za každý den prodlení po konečném termínu je stanovena sankce 50 tisíc korun, nebo v době výstavby za nečinnost nebo bezdůvodné přerušení prací po dobu delší než tři dny pak 30 tisíc korun za každý případ a započatý den.

Zastupitelstvo města na svém 10. března zahájilo debatu nad budoucí formou právní subjektivity bazénu. Rada města doporučila zastupitelstvu zřídit pro účely zabezpečení provozu krytého bazénu příspěvkovou organizaci města Vrchlabí, která bude plátcem DPH. Další náležitosti této organizace budou předmětem rokování na dalším zastupitelstvu.

Celá smlouva mezi městem Vrchlabí a společností Metrostav DIZ je ke stažení ZDE.

Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Vizualizace město Vrchlabí, screen Registr smluv